Svensk gängledare uppges ha blivit mördad i Irak

Enligt uppgifter i media ska en person som tidigare var en ledande person i Foxtrotnätverket och nära allierad med Rawa Majid ha skjutits i en bil i Bagdad. Han sköts enligt uppgifterna med en mängd skott. En man ska också ha gripits som misstänkt för skjutningen. Både offret och den misstänkte mördaren ska vara svensk medborgare.

Den skjutne mannen är enligt de uppgifter som cirkulerar så ska det röra sig om Mustafa Aljiburi som kallas Benzema. Han ska i den interna konflikten i Foxtrotnätverket ha tagit ställning för Rawa Majid. Men senare har han enligt vad Diamant Salihu i SVT uppger ha tagit avstånd från honom. I så fall skulle det kunna vara Rawa Majids sida som mördat honom. Men det förefaller mindre troligt. Enligt uppgifter i Expressen har han istället troligen mördats av personer från Ismail Abdos gruppering.

Problemet med denan nyhet och dess sanningshalt är att Aljiburi redan vid ett tidigare tillfäll dödförklarats men då dök han efter en tid upp liv levande i en video på Instagram. Det finns därför anledning att vara försiktig med att konstatera att han är död. Det kanske är samma sak nu. Ett sätt att skydda sig helt enkelt.

Efter att Rawa Majid blev av med det beskydd han åtnjöt från delar av den turkiska maktapparaten och polisen har hans krimiminella nätverk totalt imploderat. I den interna konflikten har Ismail Abdos grupp segrat. De som allierade sig med Rawa Majid har mördats i Sarajevo, gripits i Serbien och Tunisien eller på annat håll. Rawa Majid själv tycks vara försvunnen och i Sverige upphörde våldet nästan helt efter att Majid förlorat skyddet i Turkiet. Anledningen till att han gjorde det tycks ha varit konflikten med Abdo som ledde til skjutningar och våld i Turkiet.

Läs mer:

 

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!