Vänsterns interna diskussioner och internet

Jag har skrivit två inlägg om vänstern och hur vänstern kan nå ut bättre. Om den utåtriktade debatten, informationen, nyheterna och propagandan. Och hur den borde spridas på nätet. Nu ska jag skriva om vänsterns interna diskussioner vilket också inbegriper organisering. Det finns flera aspekter som bör beaktas vad det gäller detta. Nummer ett är att vänsterns själva borde ha kontroll över de platser där idéer, tankar och planer diskuteras. Det finns en mängd skäl till detta.

Om vi är beroende av storföretagsägda sajter så kan vi närsomhelst bli av med våra forum och förlora kontakten med varandra. Liksom möjligheterna att diskutera. Det gäller både sådan diskussioner som kan vara offentliga och sådana som ska vara interna. När det gäller interna diskussioner måste dessa ofta vara hemliga. Om vi använder storföretagens tjänster, okrypterad mejl, okrypterade chattar och meddelandesystem så är diskussionerna offentliga. De kan läsas av ordningsmakten, regeringen och våra fiender.

Storbolagens olika system borde vänstern därför inte använda sig av. Det gäller Googles olika program och tjänster (Youtube, Chrome, Photos, chatt. fildelning, dokumenthantering, mejl med mera), Metas olika tjänster och program (Facebook, Facebook Messenger, Facebook Events, WhatsApp, Instagram, Threads med mera), X (Twitter), Reddit, Microsofts tjänster (mejl, Messenger, Skype, LinkedIn, dokumenthantering med mera), Apples program och tjänster (Safari, iMessage, mejl med mera), Spotify samt en mängd andra programvaror och sajter.

Alternativ till storbolagen

För den debatt och kommunikation som kan vara offentligt tillgänglig är det möjligt att använda olika program och tjänster som är delar av Fediversum. Det handlar om program som exempelvis Mastodon, Akkoma, Ecko, Lemmy, PieFed, WordPress, WriteFreely, Mobilizon, Gancio, Pixelfed, PeerTube med mera. Men också om mejllistor och mejl  och RSS. Självklart ska offentliga möten annonseras via nån evenemnagsplaneringsprogramvara.

Vi behöver dessutom egna rum på sådan tjänster för att inte våra fiender ska gå in och störa våra diskussioner. Sajterna bör därför också drivas av oss själva. Än så länge finns det alldeles för få sådana sajter och de drivs i samtliga fall av Kamratdataföreningen Konstellationen. Det handlar om sajter som Spejset och Aggregatet. Men de bör vara fler och de olika sajterna kan om de är delar av Fediversum kommunicera med varandra.

Fler organisationer bör alltså driva den här typen av sajter. På dessa sajter bör den ideologiska och programmässiga diskussionen föras på ett sådana sätt att den når ut utöver den egna vänstergruppen till andra. Det kommer att gynna hela vänstern.

Intern kommunikation och organisering

För mer intern kommunikation och intern organisering handlar det krypterade mejl och mejllistor via säkra mejlservrar (det finns en mängd sådana, ett exempel är Protonmail), krypterade meddelandesystem och chattprogram med protokollen Matrix och XMPP. sajter som är krypterade och kommunicerar med krypterade protokoll och där informationen inte är öppen och allmänt tillgänglig. Det bär finnas sajter oh programvaror som vänstern driver själva som också kan användas för planering och annonsering av interna möten.

Med tanke på samhällsutvecklingen är det nödvändigt att vänstern går över till den här typen av slutna system för att diskutera viktiga interna angelägenheter. De olika organisationerna bör ha egna sådana här kanaler för intern kommunikation.

För att förbättra säkerheten ytterligare bör vänstern i slutändan också driva egna serversajter där programvarorna kan installeras och köras. Däremot kan vi knappast driva en egen intern fysisk infrastruktur. Men för framtiden bör vi kanske lära oss att kommunicera via helt anonyma nätverk som Tor.

Det finns alltså två sorters diskussioner inom vänstern som det måste tas hänsyn till. Offentliga men interna diskussioner. Helt interna diskussioner.

Den mer offentliga bör ske på egna sajter som är öppna för andra personer att läsa men där de inte får delta i diskussionen. Olika sajter kan kommunicera med varandra vilket innebär att olika vänstergrupper kan ha egna sajter men ändå kommunicera med varandra och diskutera med varandra. På sådan sajter bör också evenemang, möten, demonstrationer etc kommuniceras.

De helt interna diskussionerna bör sker i kanaler som är krypterade och ligger på egna servrar. De är inte till för kommunikation med andra organisationer.

Dag att lämna storbolagens internet

Det är dags för vänstern att lämna Google, Facebook och andra storföretag när det gäller att organiser och diskutera. en enkel början är att enskilda personer kan bli medlemmar i Kamratdataföreningen Konstellationen, skaffa ett konto på Spejset och delta i diskussionerna på Aggregatet.

Kanske kan en del hjälpa till med uppbyggnaden av nya tjänster såsom en Mobilizon-instans för evenemangshantering och -reklam, dvs ett alternativ till facebook-event: Eller kanske är nån intresserad av skapa en bloggplattform/blogghotell som kan erbjuda möjligheter till att starta och ha en blogg.. Det är några av de saker föreningen planerar i nuläget men om det blir stor medlemstillströmning kanske det går att fixa mer grejer.

Läs också:

Ett svar på “Vänsterns interna diskussioner och internet”

Kommentarer är stängda.