Nyliberala reformer och FRA-lagen – två sidor av samma mynt

Nej, vi behöver ingen författningsdomstol, som Erik Laakso vill ha. Det vi behöver är en demokratisk kontroll och tillsyn över våra övervakningsmyndigheter och våra lagstiftande församlingar. En författningdomstol ger oss inget av detta. En författningsdomstol innebär istället ett steg i samma riktning som FRA-lagen. Att experter och kontrollanter utanför demokratisk kontroll kan styra och reglera allt mer av vår vardag. En författningsdomstol är alltså ett steg i samma nyliberala riktning som FRA-lagen.

FRA-lagen införs med hänvisning till hotet från terrorism, hotet från kriminella gäng och kraven på att man ska ingripa mot fildelning. Inget av hoten är av allvarlig art. Säpo har många gånger sagt att Sverige inte lever under nåt terrorhot. Nu senast var det en f.d. Säpo-chef som sa just detta. Det kriminella gängen är visserligen mycket obehagliga men de står för en pytteliten del av den totala brottsligheten och är alltså inte heller de nåt större hot mot vårt samhälle. Fildelningen av upphovsrättskyddat material är ett ännu mindre problem som kanske upplevs som stort av en del storbolag i underhållningsindustrin. Men det är definitivt ingenting som hotar det existerande samhället.

Inget av de skäl som anförs är alltså egentligen något gångbart skäl för införandet av den nya FRA-lagen och införandet av andra lagar som gett möjlighet till mer övervakning, redan tidigare. Så det måste ligga nåt annat bakom. Jag tror det är politikernas, kapitalisternas, elitens och makthavarnas rädsla för folket som spelar in. Det har under mer än 20 år genomfört försämring efter försämring för vanligt arbetande folk i Sverige såväl som i andra delar av västvärlden. Under såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar. Ju sämre och sämre man gör det för folk, ju mer fruktar man motreaktioner. I världen som helhet ser vi också allt mer av sånt. Det är uppror mot livsmedelsbrist (just det som var en av orsakerna till revolutionerna för 100 år sen i Europa), det är protester och motstånd mot krig (en annan revolutionsingrediens) och det är protester mot bränslepriser. Ihop med de omfattande protester som den globala rättviserörelsen genomförde kring sekelskiftet har vi de senaste tio åren sett en av de största protestvåorna i världen. Förmodligen större än 1968-protesterna faktiskt. Därför att de denna gång omfattar större delar av världen.

Klimathotet, som politikerna faktiskt inte gör ett skit för att stoppa, kommer att förvärra livsmedelssituationen och bränslebristen i världen kommer också att öka. Allt detta är saker som världens makthavare har kännedom om. Världen går mot kollaps och man vill inte riskera revolutioner, omfattande upplopp och stora folkresningar. För att förhindra detta vill man bygga upp nya och omfattande övervaknings- och kontrollsystem. Och man har den ”islamska fundamentalismen” och ”terrorismen” att skylla på när man gör detta.

Privatiseringarna ökar allt mer, nedskärningarna likaså. Det är nyliberala reformer från makthavarna i hela världen. Reformer som också framkallar protester och oro. Sammantaget ser världen alltså ut att bli oroligare och oroligare. Det blir också makthavarna. Oroliga makthavare och kapitalister vill skydda sig, sina profiter och sin makt. Det försöker man göra genom nyliberala reformer, privatiseringar, nedskärningar och utförsäljningar av offentlig sektor. Den oro som skapas försöker man hålla i schack med ökad övervakning och kontroll. Det är i detta perspektiv FRA-lagen måste ses.

Kapitalisterna, makthavarna, eliten vill inte vara emd och betala priset för överutnyttjandet va jorden resurser som mänskligheten sysslat med ett längre tag. Man vill skjuta över hela betalkningen på massorna. För att lyckas med det, måste man kontrollera folk mer, så att man inte riskerar upplopp, uppror och revolutioner. Då skapas sådana lagar som FRA-lagen. En författningsdomstol skulle ytterligare förvärra läget och öka elitens kontroll över oss andra.

Det här låter som en konspiration, men är naturligtvis inte det. Det är förmodligen ingen som tänkt i de banor jag beskriver. Men det finns folk som tänkt i delar av de banor jag beskriver och med de inbyggda mekanismer som finns i kapitalismen, med exempelvis profitbegäret som en central drivkraft, så får vi den utveckling jag beskrivit.

Privatiseringar, nedskärningar, krig, resursslöseri, växthuseffekt, oljebrist och livsmedelsbrist samverkar till att skapa en explosiv situation i världen, som makthavarna vill försöka kontrollera genom ökad övervakning och kontroll på alla plan. Det är stora saker som står på spela och därför kommer såna som Federley att falla till föga och rösta för FRA-lagen. Det är därför de flesta proffessionella högertyckare som är mot lagen är hycklare.

Läs mer om klimatproblemen och lösningarna:

Läs mer om fildelning etc:

Läs om övervakning och kontrollstat:

StoppaFRAlagen.nu

Intressant?
Bloggat: RoyaMatilda, Arbetarens Klimatblogg1, Arbetarens Klimatblogg2, Intisbloggen, Jinge, Alter Ego, Kamferdroppar, MinaModerataKarameller, Kildén & Åsman,
Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, DN1, DN2, DN3,
Andra bloggar om: ,
, , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

61 Svar på “Nyliberala reformer och FRA-lagen – två sidor av samma mynt”

 1. Tycka vad man vill om FRA lagen men nog tycker jag du är lite långsökt i ditt resonemang. Största anledningen till att sådnat här dyker upp nu är att det är tekninskt möjligt vilket det inte varit förut. Dessutom kan det vara värt att tillägga ett par saker som klargörande.

  1. Lagen skall inte användas för avlyssning av kabeltrafik i Sverige utan trafik till och från Sverige. De gör att operatörer är skyldiga att ge FRA access till sina kommunikationspunkter för utlandstrafik. Det innebär också att FRA varken kan (tekniskt) eller får lyssna när du ringer din granne för att snacka skit om Reinfeldt eller din mail, om den inte passerar gränsen vilket man ju aldrig riktigt vet eftersom IP protokollet tar den väg trafiken kommer fram.

  2. FRA är namnet till trots inte in Militär myndighet utan en civil myndighet som liksom krisberedskapsmyndigheten lyder under försvarsdepartementet. En tanke bara innan man börjar yla om Ådalen -31 som brukar vara poppis bland vänsterfolk. Nu har inte du gjort det, men jag tänkte stämma i bäcken för andra människor som kanske läser här 😀

  3. Redan idag så kan du vara övertygat säker på att utländsk underättelsetjänst avlyssnar all din trafik som passerar utanför Sverige. Alltså skall du redan idag nyttja skyddsmekanimser som kryptering för att försvåra automatiserade realtidsskanningar av trafik.

  4. Oavsett vad vänsterfolk tycker om upphovsrätt och patent och patent så är det så lagarna ser ut idag vilket är bra. Det finns mycket saker som aldrig skulle funnits eller utvecklats utan skydd från dessa lagar. Om man sedan inte tycker upphosvrätt för amerikanska imperalistfilmer är något att ha heller kan man ju bara strunta i att se eller ens bry sig om dessa filmer så löser sig det problemet helt av sig självt.

 2. Oroa dig inte – jag m.fl har tänkt i exakt samma banor som du. George Orwell också.

 3. Verkligen konstruktiv att slå på andra motståndare till övervakningssamhället. Det är så man ger de verkliga makthavarna fritt spelrum. För vad kan vara bättre för storebror än att nyliberaler och vänsteraktivister kastar skit på varandra fastän de är överens i sak?

  Inlägget är ett lysande exempel på hur fel det blir när man alltid väljer det ideologiska agitationskriget mellan liberalism och socialism framför verklig politik.

 4. Aqurette: En kopp kaffe den 2 juli, kanske. Eller lunch på Lilla Torg? Då ska jag nämligen ner till Malmö för några möten. Du kanske inte är lika gnällig i verkligheten som du verkar vara på nätet. 😉

 5. ”Nyliberala reformer och FRA-lagen – två sidor av samma mynt”

  Märkligt att det är dessa ”nyliberaler” som kämpar hårdast MOT FRA-lagen medan dina kollegor helt tappat styrfarten.

 6. Jag träffas gärna den 2 juli. Är ledig då. Hör av dig med tid och plats om du har lust.

  Jag vet inte om jag är så gnällig. Tycker bara att man ska försöka bilda allianser där det är möjligt. För även om det kan tyckas som om nyliberaler och vänsteraktivister är varandras motståndare i allt så finns det frågor där grupperna har samma åsikter. FRA-lagen är en sådan.

 7. Nej, du är nog inte så gnällig. Helt klart är att nyliberaler hamnar på samma uppfattning om FRA som vänstern. Utifrån delvis olika ståndpunkter och delvis en del gemensamma ståndpunkter.

  Samtidigt tror jag att kapitalisemn i en tid som den v i nu är inne i, per automatik innebär en ökad kontroll och övervakning. Jag tror också att nyliberla reformer leder dit (även om meningen med dem inte är den). Ungefär som en del nyliberaler tror att socialism måste leda till den skit vi såg i Sovjet.

 8. Lite ordning på tanketorpet får det väl ändå vara.
  1. Nyliberalism innebär fria marknader och begränsad statsmakt underkastad lagar och restriktioner. Förenligt med allmän statlig övervakning inklusive mot fullt lagliga finanstransaktioner? Knappast.
  2. Den globala uppvärmningen begränsar inte, annat än möjligen lokalt, tillgången på mat. Tvärtom blir skördarna större när det blir varmare. Kolla exempelvis den SOU som beräknar kostnader och intäkter vid ett varmare klimat. Jorden och skogen blir en rejäl pluspost.

 9. Mattias:

  1. Håller inte med. I praktiken medför nyliberal politik mer övervakning. Därför att politiken gör det så dåligt för så många så att den inte går att vidmakthålla utan nån form av kontroll och förtryck (om detta har vi uppenbarligen olika åsikter). Som teori har du kanske rätt, men det fungerar inte på det viset i verkligheten som jag ser det.

  2. Enligt de klimatforskare som jag hört så är dina psåtåenden här rent humbug. Vi kommer att se minskad matproduktion i större delen av de stora matproducenterna i världen. Men jag får kolla detta närmare.

 10. Anders_S: Menar du på största allvar att frihet gör det så dåligt för många och därför måste de som får det dåligt kontrolleras hårdare? Med det senare är det ju knappast en nyliberal idé alls om än att idén är att statens enda befogenheter är att skydda rättigheter, men knappast att upphäva rättigheter (det är en motsägelse). Med det första får du f.ö problem med empirin.

 11. 1. Ser gärna belägg för det. Fast det blir dessvärre svårt i dagens socialdemokratiska politiska klimat.

  2. Här är det ju en empirisk fråga, så jag blir gärna övertygad. Men i SOU:n är bördigheten vid ett varmare klimat en stor pluspost. Bara för att ett varmare klimat innebär problem, beror inte alla problem på ett varmare klimat. Särskilt inte problem idag. De höga matpriserna kommer ju trots att skördarna är större än tidigare, ökad efterfrågan.

 12. Anders_S, om det du skriver i första punkten stämmer så innebär det ju att man inte längre HAR ett nyliberalt samhälle. Det du möjligen kan påstå är att ett nyliberalt samhälle skulle slå tillbaka och övergå till en övervakningsstat – men nyliberalism (eller liberalism över huvud taget, för den delen) är inte förenligt med övervakning.
  Sen skulle jag vilja påminna om en liten Yogiism: Det är svårt att sia, specielt om framtiden.

 13. Louise, Mattias m.fl.: Om nyliberalism: Ni har en teori. Ni säger att den ger frihet. Jag säger att den ger ofrihet. Ni kan inte bevisa att ni har rätt. Jag kan inte bevisa att ni har fel. Det är en tolkningsfråga alltså.

  Eller: Jag hävdar att verkligheten visat att fri marknad och en nattväktarstat inte fungerar och hänvisar till slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Miljoner människor levde i armod och det slutade i två världskrig, en mängd revolutioner samt förintelsen. Jag har då bevisat att ni har fel.

  Men jag utgår från att ni hävdar att det inte var vad ni menar med nyliberalism och vi är tillbaks på ruta ett. Ingen av oss kan bevisa ett skit och det hela handlar om tyckande, tro och teori. Inte vetande.

 14. ”Jag hävdar att verkligheten visat att fri marknad och en nattväktarstat inte fungerar och hänvisar till slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.”

  Korrelation är inte kausalitet. Känner du till en enda historisk forskare som hävdar ett orsaksamband mellan 1800-talets liberalism, världskrig och förintelsen? I sådana fall skulle jag gärna vilja se den.

 15. (nu är det visserligen inte ens en fråga om korrelation, 1900-talet början var början på slutet för 1800-talets frihetstid. Men poängen är gjord)

 16. Oscar – det finns hur många som helst. Men du kan ju läsa Ernest Mandel (ekonom) och Leo Trotskij (politiker) till att börja med.

  Att första världskriget har en korrelation till politiken innan kriget bröt ut är väl för sjutton ingen konstighet. Att andra världskriget har som en delorsak det första ocgh dess konsekvenser är heller inget kontroversiellt.

  Att revolutionerna i slutet av 1800 och 1900-talet är relaterade till konsekvenserna av den politik som fördes då (med konsekvenser som krig, livsmedelsbrist etc) är väl heller inget kontroversiellt.

  Men det är ju bra att du erkänner att det var nyliberalism då, med massvält, krig, orättvisor, fattigdom osv som resultat. Det fungerar alltså inte.

 17. Anders: Det kan kontrasteras med att i verklugheten är det auktoritära socialistiska läror som gett delar av världen den massiva byårkratin över medborgarna, som lett till fenomen som Stasi och så vidare (det är den logiska praktiken). Men nu kan man ju får känslan att du försöker hävda på kleinskt manér att Stasi kanske uppstod som en reaktion på nyliberalism?

  Sedan är det faktiskt väldigt trist att du väljer en sådan här konstig diskussion när detta är en av få frågor vi tycks vara eniga.

 18. Louise. Vi är överens när det gäller konsekvensen av ”den reellt existerande socialismen”. Sovjetsystemet.

  Jag har skrivit 7 inlägg om FRA-lagen i detta nu och mer än 30 inlägg om övervakning etc. jag har skrivit ur lite olika aspekter som jag brukar. Detta för att åskådliggöra problemets djup och implikationer. Däribland att jag anser att lagen är en naturlig förjd av nyliberala reformer och kapitalismen.

  Men i sakfrågan är vi helt överens, lagen är inte bra. Men jag menar att det borde få er att överge den nyliberala ideologin också. Eftersom denna är en av orsakerna till att lagen kommit till, som jag ser det. Ur min synpunkt är alltså inlägget mycket logiskt.

  Men som jag skrivit i andra inlägg. De som i först hand kommer att drabbas av lagen är de vanliga, folk med muslimska namn och vänsteraktivister, såna som jag. Dvs vi som redan är och har varit övervakade en stor del av våra liv.

 19. Underligt nog skulle jag nog kunna passa över det ställningstagandet till ”vänstern” att fundera över om det inte är dags att överge den auktoritära socialismen. För frågan att ta ställning till handlar om:

  ju mer stat desto mer byråkratisk kontroll.

  Sedan vet jag inte hur fruktfullt det är med tesen att auktoritär socialism och konservatism orsakas av nyliberala reformer (eller kapitalism och fri marknad om du så vill). Även med en förståelse för hur klasskampen uppstått, som en reaktion mot hur staten och kapitalet försvårade för den arbetande klassen. Vilket jag har full sympati för, och vi står faktiskt på samma sida även där. Svaret att därmed förlägga så mycket makt som möjligt i statens händer, där skiljer vi oss, och det är där kontrollen uppstår som en effekt av den massiva byråkratin. Inte av den fria marknaden, som ju är den enda vikt som finns mot en maktfullkomlig stat.

  Jag hoppas att ditt ställningstagande beror på att alla drabbas. Tja, även nazister kan nog drabbas i så fall? Det gör det inte mer rätt eller fel vilka grupper som drabbas?

 20. Louise: Det är fel oavsett vilka grupper som kommer att drabbas hårdast. På ett plan så drababs vi ju alla. För vi kan ju inte veta vilka FRA beslutar sig för att kolla extra noga just det året, eller nästa år.

  Jo det har länge varit dags att överge stalinismen (som är min och min åsiktsriktnings benämning på det du kallar auktoritär socialism). Vi har sen 1920-atlet kritiserat stalinisemn. Jag har inte sett attd et finsn en nyliberal strömning som i nästan hundra år kritiserat de konsekvenser nyliberalism fick för hundra år sen.

  Nej, jag vill inte lägag så mycket makt som möjligt i statens (eller i partiets, för det var vad man gjorde i Sovjet) händer. Fattar inte var du fått det ifrån. Jag vill lägga så mycket makt som möjligt i folkets händer, inte via penningen som ni vill. Utan via val, omröstningar, förhandlingar och andra demokratiska strukturer.

 21. Anders/

  Det där är ju ett vettlöst sätt att argumentera. En antiliberal motreaktion, driven av socialister och konservativa, kastade världen in i världskrig och totalitärt förtryck. Det var ju knappast på grund av fria marknader, utan för att de avskaffades och inskränktes. Visst välståndsökningen märktes inte till en början av den industriella revolutionen eftersom den främst tog sig uttryck i att fler överlevde, och detta drev liberaler på defensiven i i Mathusianism och annat elände, men det är fortfarande antiliberalerna i alla dess schatteringar som bär ansvaret för krig och gränskontroller.

 22. Nazister och fascister blev folkvalda, och plockade därmed bort demokratin i de länderna. Med en konstitutionel domstol så kan man stoppa beslut som är emot grundlagen. Samtidigt kan politikerna ändra grundlagen. Jag förstår inte hur du ser skillnaden med att fullt lägga förtroendet i knät på okunniga politiker som inte blir ifrågasatta.

  FRA-lagen skulle kunna stoppas av en sån konstitutionell domstol. Lagar förändras ju omtolkas i praktiken också, så varför skulle det inte kunna finnas en konstitutionell domstol som tar hand om fall där man kränker människors rättigheter. Är demokrati bara något som gäller fyra gånger om året för dig?

  Det finns många hycklare inom politiken. År 1994 beslutade riksdagen om Partnerskap. Samtliga vänsterpartier tvingade sina riksdagsmän att trycka på rätt knapp endast i högern röstade man efter vad man egentligen tyckte. Det får dom skit för från vänstern för det var en positiv reform (tycker jag också), men hur skiljer det sig från att vara en högerhycklare, är det hur positivt beslutet uppfattas av folket?

  Jag har hört att det finns vissa inom socialdemokraterna som funderar på att rösta ja också, blir resultatet ett fullt nej eller ja av alla i samma parti där så är det ju också hyckleri.

  Däremot så vet jag att det finns en rätt stark aversion mot FRA-lagen bland alla hemska liberaler. Jag tycker också partipiskan är ett hyckleri i en demokrati. Men jag tror ingens karriär i slutändan blir förstörd om man röstar nej i röstningen…

 23. Driver du med oss? Inte för att jag är speciellt förtjust i ordet ”nyliberal”, då det får mig att tänka på snorfulla ungmoderater som tror att de är busiga. Men menar du på fullaste allvar att Borgs petande och velande har något med äkta liberalism att göra?

  Efterssom du ändå använder dig av ordet ”nyliberal” som ett noaord som inte kräver någon som helst fördjupning eller kunskap så föreslår jag att du byter ut det mot ”sätta sig på häftstift” eller något annat som ingen gillar.

 24. Det finns fortfarande en naiv tro hos svenska folket om att politiker ska kunna rädda dem. Därför talar människor fortfarande om det ena eller andra partiet, verkligheten är att det har ingen som helst betydelse vilket parti som sitter där och blir styrd. Svenskarna agerar precis som de har blivit utbildade till att tänka och handla. Vem ska de annars lita på när de inte längre har ett eget tänkande kvar. Det är en deprimerande situation som har visat sig i Sverige och i övriga världen, som påminner starkt om situationen som det kinesiska kommunistpartiet har skapat i Kina sedan 1921 och efter att de tog makten 1949. De som anklagas för att vara ‚ÄúTerrorister‚Äù är de som sedan länge har sett dessa odemokratiska krafter skapa terror och som hotar deras dolda agenda. Dessa s.k. ‚Äúterrorister‚Äù önskar bara skyddar sina egna fri och rättigheter i sina egna länder. Om Sverige inte skulle följa dessa krafters agenda så skulle påtvingade terrorhandlingar existerat lång tid i Sverige. DVS. om dessa verkliga terrorister som finns i ledande positioner bl.a. i Sverige inte hade lyckats få igenom FRA-lagen så skulle de arrangera egna terrorhandlingar inom Sverige för att visa vikten och behovet av denna lag. För dem är inte ett liv eller 100 miljoner liv vara värt något bara det kan hjälpa dem att uppnå sina mål. Lagen kan därför inte vara för dem men ochså för dem eftersom ondskan inte kan lita på någon. Sverige har följt denna ondskas agenda och har därför skonats ifrån terror från dem, det är inte för att sverige har en speciell förmåga för att terrorhandlingar inte har skett här. Det är denna krassa verklighet Sverige befinner sig i. En slags gisslansituation har uppstått eller existerat lång tid. Många politiker är tyvärr inte ens medvetna om detta, de är för upptagna av sina egna personliga mål, att kunna stå på scen och tala, tala, tala‚Ķ. och sökande efter personlig bekräftelse.
  Läs mer om de ‚ÄúNio kommentarerna om det kinesiska kommunistpartiet‚Äù som finns att finna på Epoch Times hemsida. När du läser dessa kommentarer tro då inte i din naivitet att det som står att läsa, inte angår din och dina barns framtid. Bli mer intresserad och försök att förstå mer om vad dessa Falun Gong-utövare har att berätta. Om inte annat så av ren självbevarelsedrift.

 25. ”Angående Falun Gong: Man blir inte god bara för att man har onda fiender”. Att tro att Falun Gong är ont, visar bara att man går efter rykten (eller har andra dolda avsikter) utan att själv ha satt sig in i vad FG handlar om. Visar även med tydlighet att man inte längre har kvar sitt eget tänkande om man envisas med att tro detta. Sanningen kommer genom media. Eller hur? Eller är det pga hjärntvätt av att varje dag frivilligt följa dessa medier i timmar och studera dem som någon slags religiösa skrifter. Glöm inte att dessa skrifter i sin tur är skrivna av journalister som ”följer med” i föreställningens detaljer, som är uppsatta för dem och deras läsare. Resultatet av ett sådant gruppstuderande eller agerande blir ovillkorligen ett sekteristiskt flocktänkande där man lärts att fokusera på föreställningens detaljer och inte vad tanken med föreställningen handlar om. Att låta människan fokusera på detaljer, skapar lätt kamp som passar vissa mentaliteter i samhället. Det är så de når sina mål.

  /*en förkalring av vad Falun Gong är eller en längre diskussion om Falun Gong är off-topic, därför är detta stycke borttaget som varande off-topic*/ #AS

 26. Förklaringen och diskutionen handlade till viss del om sambandet mellan förföljelsen av Falun Gong och varför FRA-lagen kom att röstas fram. Att censurera detta är förvånande efter all uppståndelse om FRA-lagen. Vi bör inte censurera varandra, det borde räcka att staten har för avsikt att göra detta. Alla borde vara intresserade av olika synsätt som framförs här.

 27. Seisma. Det är min rättighet och min lagliga skyldighet att bestämma vad som får publiceras på min blogg. Precis som DN:s redaktörer bestämmer vad som får publiceras i deras tidning. Det är inte censur.

  En diskussion om Falun Gong har inget med detta inlägg att göra. Därför hör det inte hemma här. Läs gärna kommentarsreglerna.

 28. Naturligtvis kan ingen hindra dig att göra detta. När något blir för hotande och inte passar in i agendans form så tar man ofta till censur. Detta gäller även DN:s redaktörer. Formen man godtar är kampfilosofin, då går det bra eftersom det skapar otryghet hos befolkningen så nya kontrollåtgärder blir lättare att införa. Hela DN är full av denna typ av artiklar. Jag hoppas du kan inse detta, vilket jag tror att du gör.

Kommentarer är stängda.