Snabbare spårväg behövs i Göteborg

Ett av problemen med långsam kollektivtrafik i centrala Göteborg är att så många olika bussar och spårvagnslinjer går genom Brunnsparken. Jag tycker att många av dessa borde bort. Fjärrbussar och expressbussar som går via Korsvägen i söder, Hjalmar Brantingsplatsen på Hisingen, Linnéplatsen eller Järntorget i väster och Gamlestadstorget i öster (fast just dit går inga idag) borde inte behöva gå via Brunnsparken. Inte heller de bussar som använder Heden. Det skulle minska antalet bussar genom Brunnsparken och minska risken för att kollektivtrafiken så att säga stryper sig själv.

Dessutom borde en del spårvagnar kunna gå fortare genom centrum. Detta kan lösas med ett antal mindre utbyggnader av spårvägen och kanske också med hjälp av att viss hållplatser tas bort. Utbyggnader jag tänker på är den så kallade badhuslänken från Lilla Torget via Stora Badhusgatan till Järntorget, en utbyggnad från Lilla Bommen till Lilla Torget norr om Västra Nordstan och en utbyggnad av spårvägen tvärsöver Heden. Det sistnämnda kombineras lämpligen med en flytt av hållplatserna vid Valand. Den som ligger på Avenyn flyttas norr om Vasagatan och den på Vasagatan flyttas öster om Kungsportavenyn. Som en följd av detta blir bytesmöjligheterna mellan spårvagn och bussarna vid Heden mycket bättre och de kan bli ännu bättre om busshållplatserna på Heden flyttas lite. Fjärrbussar från söder kan nu angöra Heden innan man fortsätter till Nils Ericssons-platsen och bussterminalen där. Detta kan då ersätta att man kör via Brunnsparken. Vidare innebär flytten av hållplatsen vid Valand att hållplatsen vid Kungsportsplatsen kan tas bort.

Vidare bör kanske Domkyrkans spårvagnshållplats flyttas närmare Lilla Torget.

Gamlestadstorget bör byggas ut till en ny större järnvägsstation för pendeltåg inklusive fjärrbussterminal, lokalbussar och spårvagnar. Genom att alla pendeltåg naturligt kan komma till Gamlestadstorget kan man då skapa en effektiv trafik med genomgående pendeltåg utan att bygga Västlänken. Fjärrbussar och expressbussar från öster kör in till den nya terminalen och sen direkt till Nils Ericsson-terminalen utan att stanna däremellan.

Korsvägen är dessutom en mycket komplicerad och överbelastad knutpunkt som kan ersättas med två nya. Spårvagnshållplatsen vid S:t Sigfrids plan bör flyttas ner så den hamnar under motorvägen. Det underlättar byten till pendeltåg. Fjärrbussar och expressbussar kan stanna där (till och med i en ficka på motorvägen om man vill det) och sedan köra direkt till NE-terminalen. Spårvagnshållplatsen mitt för Liseberg dras in. Detta var den ena avlastningen för Korsvägen, för trafik till och från sydöst. För trafik söderifrån anläggs en ny pendeltågsstation med bussterminal i Almedal (mellan Kallebäck och ICA-Maxi, med en byggnad tvärsöver (eller under) motorväg och järnväg. Där får man utmärkta bytesmöjligheter till lokalbussar till både östra och södra Göteborg liksom till och från södergående fjärrbussar och expressbussar.

Spårvagnstrafiken västerut från Järntorget kan också få ett antal förbättringar. Spårväg bör byggas längs med kajen från Järntorget till Klippan (Vagnhallen Majorna). Då får man en möjlighet till snabblinje ut mot Saltholmen och Långedrag. Från Vagnhallen Majorna kan spår dras direkt till Kungssten om man så vill. Spårvagnshållplatsen vid Vagnhallen bör flyttas runt hörnet och ut på Karl-Johansgatan så att den hamnar på samma ställe som Klippans busshållplats. Så underlättas byten där. Samtidigt flyttas spårvagnshållplatsen vid Chapmans Torg ner mot Kustgatan så att byten till buss 90 (Gråbergsbussen) blir enklare och smidigare. Hållplatsen vid Jaegerdorffsplatsen kan då också tas bort. Eventuellt bör man även flytta Kaptensgatans hållplats lite västerut.

På centrala Hisingen finns några självklara förbättringar, spårväg via Backaplan och Brunnsbo till Backa. Pendeltågsstation vid Brunnsbo med bytesmöjligheter till spårvagn och bussar, spårväg längs norra Älvstranden samt pendeltåg på Hamnbanan.

Intressant?
Borgarmedia: GP1, 2, 3, 4, 5, 6,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Snabbare spårväg behövs i Göteborg”

  1. Smart tänkt där! Kan du visa upp dina tankar på en karta?
    Dessutom, kvarteret Stampen är helt uppfuckad. Så här skulle det kunna se ut. http://i1004.photobucket.com/albums/af165/Lemanic89/Stampen.jpg
    Sedan har vi ju Linné, där spårvägen verkat komma till av en eller flerar jointar. Så här skulle det kunna se ut se ut. http://i1004.photobucket.com/albums/af165/Lemanic89/WC03.jpg
    Därefter, kring Avenyn, som du sade, kan se ut så här. http://i1004.photobucket.com/albums/af165/Lemanic89/Ave-Heden.jpg

    Mer tillkommer.

Kommentarer inaktiverade.