Förändringar i kollektivtrafiken i Göteborg

I juni i år kommer flera busslinjer i de centrala delarna av Göteborg ändra sina rutter. Det påverkar bland annat stadsdelar som Fredriksdal, Mossen, Burås, Johanneberg, Guldheden, Jakobsdal, Skår, Kallebäck, Lunden, Olskroken, Olivedal, Masthugget och Stigberget (övre Masthugget).  Läs mer…

Sämre busstrafik för en del – bättre för många

Bland annat blir det sämre för den man som GP berättar om. Han arbetar i Kärra och bor i Majorna. Men det som berättas i inlägget är inte sant. Han kan  ta spårvagnen vid Godhemsgatan 5:03, byta till 43:an i Läs mer…

Pendeltågsstation i Agnesberg behövs

När pendeltågen på Bergslagsbanan genom Älvdalen strart den 9 december dras många busshållplatser in. I Agnesberg innebär det att det blir svårt att ta sig in till Göteborgs centrum snabbt. Trots att Agnesberg ligger längs med den nya pendeltågslinjen så Läs mer…

Det behövs mer spårbunden trafik i Göteborg

Göteborgs kollektivtrafiknät är undermåligt. Busstrafik har för dålig kapacitet och spårvägstrafik är ofta för långsam och för störningskänslig. Endast på 2 av 6 järnvägslinjer från de centrala delarna av Göteborg finns pendeltåg idag. Snart blir det tre, Västkustbanan mot Kungsbacka, Läs mer…

Avreglerat, privat, marknadsstyrt = dåliga bussar

Så länge kollektivtrafiken styrs av kortsiktiga kontrakt där den som lägger det billigaste anbudet får trafiken kommer bussarna att vara i dåligt skick och ibland trafikfarliga. Marknadsstyrning, privatisering och avreglering har skapat en situation där underhållet blir eftersatt och där Läs mer…

Det finns de som tjänar pengar på dåliga bussar

Det är de privata bussföretagen som tjänar pengar på att slarv med underhåll och service på sina bussar. Något de är tvungna att slarva med då de lagt alldeles för låga anbud och enda sättet att då tjäna pengar är Läs mer…

Snabbare spårväg behövs i Göteborg

Ett av problemen med långsam kollektivtrafik i centrala Göteborg är att så många olika bussar och spårvagnslinjer går genom Brunnsparken. Jag tycker att många av dessa borde bort. Fjärrbussar och expressbussar som går via Korsvägen i söder, Hjalmar Brantingsplatsen på Läs mer…

Sämre bussar – resultatet av privatiseringar

Att de bussar som polisen kontrollerar blir i allt sämre skick har en grundläggande och underliggande orsak. Privatisering och upphandling. Busstrafik köps i praktiken alltid upp från det bolag som lägger det lägsta anbudet. Enda sättet för bussbolagen (utförarna) att Läs mer…

Långvarigt flygstopp?

Kanske är det lika bra att förbereda sig för ett långvarigt flygstopp i Europa. För så länge som Eyjafjallajökull spyr ut aska, vinden blåser mot Europa och askan hamnar i flyghöjdsområdet 6 000 – 12 000 meter så kommer det Läs mer…

Om vagnen går var 10 minut spelar försening inte så stor roll

Om bussar och vagnar går mycket tätt spelar en mindre försening i storts ett ingen roll, men om det handlar om förseningar som är långa och som inträffar på morgon när man är på väg till jobbet kan det bli Läs mer…