Minskad bilism är bästa sättet att minska antalet trafikdödade

Bilismen står för flertalet av de som dödas i trafiken. Antalet dödade på grund av bilismen har dessutom ökat under år 2011:

Antalet döda i järnvägstrafiken minskade under 2011, medan antalet dödade i vägtrafiken ökade, visar nya siffror från Trafikverket.

Enligt preliminära siffror har 78 personer omkommit i järnvägsolyckor och 314 i trafiken. Under 2010 omkom 109 i järnvägstrafiken och 290 personer i vägtrafiken.

Av de 314 som omkom i biltrafiken trafiken var 118 stycken bilförare. Den näst största gruppen var bilpassagerare, 54 stycken. Vanligaste typen av olyckor var singelolyckor och sådana orsakade 94 personers död under 2011. Det är enligt Trafikverket fyra gånger så farligt att köra på vägen med möten än på vägar som är mötesfria. Västra Götalands län har överlägset flest dödade på grund av bilismen, 72 stycken under 2011. Skåne hade 44 och Stockholms län 40.

Den största ökningen vad det gäller dödsoffer direkt orsakade av bilismen gäller oskyddade fotgängare, från 31 år 2010 till 51 stycken under 2011, medan antalet dödade i bilarna faktiskt fortsatta sjunka. Det sistnämnd beror på att bilarna blir allt säkrare och säkrare. Samtidigt misstänker jag att det ökade antalet dödade fotgängare också beror på att bilarna blir säkrare och säkrare för de personer som sitter i medan de blir farligare för de oskyddade utanför på gatan. En annan orsak som minskar antalet dödade i bilarna är lägre hastigheter i trafiken.

Även om det varit en dramatiskt minskning av antalet dödade i biltrafiken under de senaste 10 åren så har den minskningen nu avstannat. Vill vi får en ytterligare minskning är nog en minskning av bilismen det allra effektivaste. En sån åtgärd har också många andra positiva effekter, mindre utsläpp av växthusgaser och bättre lokal miljö i de städer där trafiken minskar.

För närvarande ökar biltrafiken vilket ju motverkar klimat- och miljöförbättringar såväl som lägre dödstal.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Marcus Likvidvänster

    Om allianstomtarna såg till att inte tågen var så dåliga på att passa tider skulle fler låta bilen stå i större utsträckning. Som det ser ut nu är livet för kort för att krångla med tåg, Jag har sett vuxna människor gråta sittandes på veoliavagnar efter att ha suttit fast 7 timmar.

    • Naturligtvis. Avprivatisera hela skiten. Inför monopol och behovsstyrning.

  • Anonym

    Man kan också ge fan i nollvisionen och inte komma med lögnaktiga kampanjer emot dubbdäck.