Sjöfarten – den viktigaste smugglingsvägen

På fartyg smugglas vapen och knark. Det visar en rapport från fredsforskningsinstitutet Sipri. Rapporten visar också att de metoder som nätverken av vapensmugglare använder som svar på FN:s vapenembargon mot Iran och Nordkorea, under de senaste årtiondena använts av narkotikahandlare för att undvika upptäckt. Det kan bl. a innebära att varor göms i plomberade fraktcontainrar som påstås innehålla lagliga varor, att varor skickas på utlandsregistrerade fartyg i laglig handel, och att varor sänds långa omvägar för att göra transporterna svårare att spåra.

”Användandet av containrar har revolutionerat internationell handel, men har också givit smugglare en perfekt täckmantel. Det passerar så många fraktcontainrar genom världens hamnar varje dag, att endast en bråkdel inspekteras. Redare och tulltjänstemän måste oftast helt enkelt lita till att containern innehåller det som anges på fraktsedeln”, menar Griffiths.

I de fall där redare och kaptener verkar ha varit direkt inblandade i smugglingsförsök har fartygen mestadels varit gamla och har seglat under bekvämlighetsflagg. Bekvämlighetsflaggade fartyg är fartyg som seglar under ett annat lands flagg än det land där den verkliga ägaren finns. Sådana fartyg underkänns ofta vid säkerhets och föroreningskontroller i hamnarna.

”Att reglera sjöfarten har alltid varit en utmaning, men flera möjligheter att förbättra övervakningen och att använda existerande mekanismer för att upptäcka smuggling har inte utnyttjats. Smuggling är ett globalt fenomen och kräver internationellt samarbete bland de stora aktörerna inom sjöfartsbranschen. Vi hoppas att denna rapport blir en väckarklocka”, säger Griffiths. Den reguljära sjöfarten är den viktigaste smuggelvägen för illegala varor:

Det internationella fredsforskningsinstitutet Sipri i Stockholm har granskat smuggling inom sjöfarten och samlat bevisade fall i databasen Vessel and maritime incident database.

Panama-registrerade fartyg, som ofta seglar under bekvämlighetsflagg, leder ligan över de skepp som smugglar mest vapen och narkotika. Panamaflaggade fartyg stod för omkring 17 procent av smuggling mellan åren 1991–2011, följt av Liberia med 10 procent, Belize, Malta och Honduras.

Omkring 61 procent av de inblandade fartygen ägs av rederier i EU-, Nato- och OECD-länder. Tyska bolag är inblandade i 19,5 procent av smuggelfallen. Tyska bolag äger 7,1 procent av världens handelsflotta. Grekiska bolag står för 10,6 procent, bolag i USA för 7,8 procent och Nordkorea för 4,8 procent av rapporterad smuggling. I statistiken har endast handelsfartyg på över 100 bruttoton tagits med.

Så har det alltid varit. Att huvuddelen av smugglingen skett på fartygskölar alltså. På 1700-talet såväl som idag. Då var de Ostindiska kompaniernas fartyg och personal viktiga för smuggling av opium från Bengalen till Kina och den svenska hamnen Göteborg var centrum för smugglare till framförallt England av te och andra varor, ibland också krigsmaterial. Sverige var neutralt i de flesta krig under perioden och smugglare från Sverige utnyttjade detta på alla möjliga sätt, både genom laglig handel och genom smuggling.

Därför är det viktigt för kriminella organisationer och organiserad brottslighet att ha en viss kontroll på hamnar och sjöfart. I Italien är hamnarna runt Neapel oftast infiltrerade och kontrollerade av camorran, något som Roberto Saviano beskrivit i boken Gomorra. Kalabriens hamnar inklusive den stora containerhamnen Gioia Tauro står under ’ndranghetans kontroll. Snart kommer kanske också Göteborgs hamn att vara infiltrerad av samma kriminella organisation som Gioia Tauro då de bägge hamnarna nu delvis har gemensam ägare, APM Terminals, ett företag som sannolikt också infiltrerats av ’ndranghetan. Containerterminaler som den i Gioia Tauro och Skandiahamnen i Göteborg är hubbarna i smugglingsnäten.

Sannolikt betyder det att större delen av det knark som kommer in till Sverige kommer till Göteborg, vare sig det är amfetamin, kokain, heroin eller nåt annat. Det är också troligt att det är därför det finns fler kriminella gäng och nätverk i Göteborg och en av anledningarna till att Göteborg under 2000-talet varit Sveriges våldsammaste större stad.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Sjöfarten – den viktigaste smugglingsvägen”

Kommentarer inaktiverade.