Stora svenska jordbruk – Barsebäck

Del 5 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Barsebäck är ett gods invid Öresund, nära Löddeköpinge. Det är ett av Sveriges större jordbruk och ofta också en av de större bidragstagarna från EU. Barsebäcks gård drivs i form av ett Fideikommissaktiebolag, Barsebäcks Fideikommiss AB, och omfattar drygt 1 800 hektar åkermark och 1 400 hektar skogsmark, samt skötselavtal för Fjärrestadtorp som omfattar 295 ha. Totalt brukas alltså cirka 2 095 ha (inklusive Örja Lantbruks AB som äger Örja på 460 ha) och man odlar sockerbetor, potatis, konservärtor, korn, raps, majs och gräsfrö. Till Barsebäcks Fideikommiss AB hör också ett fyrtiotal bostadshus som förvaltas av Espace FFV i Landskrona.

Driften av Barsebäcks Gård sker i ett driftsbolag som heter Barsebäcksföretagen AB. Bolaget har ca 10 personer anställda och driver i huvudsak traditionell skånsk växtodling på omväxlande mullrik sandjord och lättlera.

Skogsmarken ligger i huvudsak i norra Skåne, 1 200 ha ligger nära Ljungbyhed, i Färingtofta. Förutom jordbruk och skogsbruk driver bolaget också vindkraftsverksamhet och jaktverksamhet med jakt på rådjur, gås, hare, kanin, rapphöns, fasan och vildänder i Barsebäck och jakt på rådjur, vildsvin, älg och räv i Färingtofta.

Sen 1743 ägs gården av familjen Hamilton. Den nuvarande ägaren Wathier Hamilton (1949-) är halvbror med Carl Piper (1946-) som äger ett annat av Sveriges största jordbruk, Högestad Christinehof Fideikommiss AB. Carl Piper sitter också i styrelsen för Barsebäcksföretagen AB tillsammans med Christoffer Hamilton (1985-), son till Wathier Hamilton. Christoffer Hamilton liksom brodern Ian Philip Didrik Hamilton (1988-) sitter båda i styrelsen för Barsebäcks Fideikommiss AB. Fadern återfinns endast i Barsebäcksföretagen KB Wathier Hamilton.

I skogsföretaget Tretorp Förvaltnings AB (moderbolag till Tretorp Skogs AB) är John Hamilton (1952-), bror till Wathier Hamilton VD och förmodligen huvudsaklig ägare. Flera av hans barn sitter också i styrelsen och det gör också halvbrodern Carl Piper. Johan Hamilton är dessutom ägare till fler bolag i skogs- och fastighetsbranschen samt ett galleri, Galleri Through, i den lilla orten Viken, Sveriges svar på Midsomer.

I Barsebäcksföretagen AB finns också Magnus Holme (1950-) i styrelsen. Denne man sitter i en lång rad styrelser för olika gods- och jordbruksföretag, förutom Barsebäcksföretagen AB och Barsebäcks Fideikomiss AB sitter han i styrelserna för Trolleholms Gods AB (ett annat jordbruksföretag med stora bidrag), Skåneskogens Utvecklings AB, Ryfors Bruk Nedre AB och Trolleholms Kraft AB. Dessutom sina egna bolag Magnus Holme Fastighets AB, Advokatfirman Magnus Holme AB och Magnus Holme AB.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Stora svenska jordbruk – Svedberga Lantbruks ABStora svenska jordbruk – Trolleholm >>
Advertisements