Alice Teodorescu fortsätter göra bort sig om brottslighet

Enligt Alice Teodorescu har det blivit svårare för polisen att bekämpa brottslighet. Beviset för detta är enligt Teodorescu att ett antal poliser i Sverige sagt att det är så. Det är naturligtvis bara trams.

Brottsligheten i Sverige minskar och det gäller all brottslighet förutom bedrägerier. Viss stöldbrottslighet minskar mest men även våldsbrottsligheten har minskat under lång tid.

Våldsbrottslighet har alltid varit det lättaste för polisen att utreda och klara upp med undantag av våldtäkter där ord står mot ord och annan bevisning ofta saknas. Det finns inget som tyder på att det är svårare för polisen att lösa våldsbrott idag än förr. Däremot är det i allmänhet svårare att lösa bedrägeribrott än våldsbrott. Så genom att brottsligheten förändrats och minskat har det kanske blivit svårare för polisen att lösa brott men det finns dock ingen statistik som tyder på att så är fallet.

Hennes resonemang i övrigt i hennes senaste ledarkrönika är oerhört infantila. Brott beror på att ungdomar valt fel. För Alice Teodorescu, själv från en bakgrund med högutbildade föräldrar, finns det inget annat än individuella val som påverkar en person. Henne tänkande är extremt egocentriskt och okunnigt. Hon resonerar fortfarande som ett litet barn. Orsaker till brott eller att en person blir brottsling är en mängd olika saker som inte kan påverkas genom individuella val. Individuella val påverkar naturligtvis också, men är inte allenarådande. Här är lite saker som påverkar:

 1. Psykisk störning
 2. Stress (inklusive PTS)
 3. Neuropsykiatriskt funktionshinder
 4. Drogmissbruk (medicin,alkohol och narkotika)
 5. Föräldrars drogmissbruk
 6. Kulturell påverkan
 7. Social påverkan
 8. Frånvarande föräldrar
 9. Trångboddhet
 10. Sysslolöshet
 11. Arbetslöshet
 12. Hopplöshet
 13. Diskriminering
 14. Eget val
 15. Föräldrars val
 16. Föräldrars möjlighet att stötta och hjälpa sina barn
 17. Analfabetism bland föräldrar

Teodorescu tror att bar en av dessa saker påverkar om en person blir brottsling eller inte. Det är inget annat än naivt, dumt och okunnigt.

Att polisen provocerar fram oroligheter genom att agera på felaktigt sätt är välkänt och välbelagt. Detta avfärdar Alice Teodorescu som nonsens och bortser därmed från i stort sett all forskning på området. Eftersom hon inte anser att det är så har forskningen fel är hennes extremt egocentriska åsikt.

Nästan alla ungdomar begår brott. Det är i stort sett bara de som åker fast som fortsätter i vuxen ålder. Detta oavsett hur grova brotten är. Forskningen visar alltså på motsatsens till det Teodorescu hävdar. Hårda tag permanentar brottslighet och minskar den inte. De som inte åker fats för brott de begår som unga kommer i de flest fall att sluta med brott. De som åker fast slutar inte. Hårdare tag är alltså rent kontraproduktivt.

Länder i västvärlden med hårda straff och hårda tag mot brott har högre brottslighet än länder med liberala lagstiftning och mjuka metoder mot brottslighet. Det visar all form av statistik. Men eftersom den inte stämmer med Alice Teodorescus tankar så  avfärdar hon forskning, kunskap och statistik. För finns det inte i Teodorescus eget huvud så måste det enligt henne vara fel.

Allt i hennes ledare är faktiskt felaktigt. Otryggheten i samhället ökar inte som hon tycks tro utan den minskar. Det finns inga kriminella ungdomar som härjar fritt. Att en polis inte kan sköta sitt jobb bevisar inte det trots att Teodorescu i sin okunnighet tycker att det är bevis nog. Det finns självklart problem i vissa stadsdelar och på en del håll, men det skulle inte bli ett dugg bättre om Alice Teodorescu och hennes förslag baserade på okunskap, fördomar och egocentrism skulle få genomslag. Det skulle bara bli värre.

Det finns ingen anledning att ändra en kriminalpolitik som är framgångsrik i motsats till vad Teodorescu tror. Brottsligheten och våldsbrottsligheten har minskat i mer än 20 år. Det som inte har varit framgångsrikt är den vridning mot hårdare tag som skett de senaste 10-15 åren. Det har nämligen lett till att den kraftiga minskning av våldsbrotten som vi sett sen 1990-talet, på grund av de hårdare tagen och hårdare straffen, nu bytts mot en avstannad minskning, kanske till och med en ökning.

Det fanns inte heller nån anledning att byta invandringspolitik i höstas och det finns faktiskt inte ens något folkligt stöd för bytet av invandrings- och flyktingpolitik. Teodorescu yrar helt enkelt.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements