GMO-grödor och extensiv boskapsskötsel ger mindre övergödning

Jordbruket står för i stort sett hela utsläppet av ammoniak (medför ökad kvävebelastning på naturen, dvs övergödning) i EU. Ammoniak bidrar till försurning och övergödning och bildar även hälsoskadliga partiklar. Utsläppen av ammoniak kommer idag framförallt från hantering och spridning Läs mer…

Advertisements

Självklart borde GMO-grödor vara tillåtet

Växtförädling har alltid gått ut på att förändra växters gener. Med traditionell teknik går det långsamt men med modern genteknik kan det går fort. Det ena är inte farligare än det andra. Därför borde självklart GMO-grödor vara tillåtet. Moderna grödor Läs mer…

Ett naturligare jordbruk kanske kräver GMO-grödor

Det största problemet vid odling av potatis är bladmögel/brunröta. Med dagens potatissorter innebär detta gissel en stor användning av gifter. Användes inte stora mängder kemikalier skulle vi vissa år knappt få nån potatis att äta. Det finns dock sorter som Läs mer…

GMO-grödor är bra

GMO-grödor är i grunden är bra. GMO-teknik kan nämligen hjälpa till att fram grödor som inte får allvarliga sjukdomar. Dessutom kanske det behövs för att garantera matförsörjningen på jorden. Med så liten klimatpåverkan som möjligt. Ekologiskt riktigt, hållbart och bra. Läs mer…