Fällande dom för dödsolycka på SSAB i Luleå

Den 1 mars, igår, föll domen i rättegången om kalkugnsolyckan inne på SSAB:s område i Luleå 2011, där Gustaf Seppelin Solli brännskadades svårt. Först fyra år efter olyckan delgavs tre personer misstanke om brott. Åklagaren ändrade sig sedan. Endast Nordkalk Läs mer…

Advertisements

HD stoppar avverkning i Ojnareskogen – tillfälligt

Högsta domstolen har beslutat att Nordkalk inte får fortsätat förberedelserna för kalkbrytning i Ojnareskogen. Detta på grund av att det ännu inte finns ett lagakraftvunnet beslut om att tillåta kalkbrytning i Bunge. Beslutet är naturligtvis en seger för de som Läs mer…

Kalkbrottet i Bunge – miljöproblem och ekonomiskt olönsamt?

Del 5 av 5 i serien Nordkalk och Ojnareskogen

Del 5 av 5 i serien Nordkalk och OjnareskogenKalkbrottet i Ojnareskogen i Bunge blir naturligtvis inte olönsamt för Nordkalk och Rettigkoncernen, men en nationalekonom från KTH menar att det nya kalkbrottet blir olönsamt för Gotland och gotlänningarna. De arbetstillfällen som Läs mer…

Nordkalk – en dålig arbetsköpare med dåliga arbetsplatser?

Del 3 av 5 i serien Nordkalk och Ojnareskogen

Del 3 av 5 i serien Nordkalk och OjnareskogenNordkalk, ett företag som ingår i den finska Rettig-koncernen står i centrum av en miljöstrid på Gotland. Man har fått tillstånd att öppna ett nytt kalkbrott i Bunge, i ett område som Läs mer…

Ojnareskogen på Gotland – behöver den räddas?

Del 2 av 5 i serien Nordkalk och Ojnareskogen

Del 2 av 5 i serien Nordkalk och OjnareskogenJag har tidigare skrivit om den kalkbrytning som ska påbörjas i Bunge på Gotland och det bolag, Nordkalk, som planerar brytning. Den planerade Bungetäkten ligger i ett skogsområde som kallas Ojnareskogen och Läs mer…

Nordkalk – ett Rettigföretag

Del 1 av 5 i serien Nordkalk och Ojnareskogen

Del 1 av 5 i serien Nordkalk och Ojnareskogen Nordkalk är ett av Nordens största kalkföretag och har omkring 1 200 anställda. Företaget ingår i Rettig Group sen 2010. Innan dess ägdes företaget av Rettig Group och Ahlström. Övriga verksamheter Läs mer…

Ahlström – familjeföretagare i generationer

Del 6 av 22 i serien Nordiska finansfamiljer

Del 6 av 22 i serien Nordiska finansfamiljerUrsprunget till familjen Ahlströms förmögenhet och makt är bolaget Ahlström Oyj Apb, idag med strax över 6 000 anställda och verksamhet i 20 länder. Företaget startades av Antti Ahlström (1827-1896) år 1851 och Läs mer…

Rettig – från tobak till rederi och radiatorer

Del 4 av 22 i serien Nordiska finansfamiljer

Del 4 av 22 i serien Nordiska finansfamiljerRettig är idag en finsk finansfamilj som äger bolaget Rettig Group med 3 700 anställda. Företaget kan sägas bestå av tre radikalt olika verksamhetsgrenar, fastighetsbolaget Tarkala, rederiet Bore och radiatortillverkaren Rettig ICC. Men Läs mer…