Förändra upphovsrätten

Upphovsrätten är en sorts äganderätt som jag ser det. Äganderätt till tankar, idéer, hugskott. Den breder dessutom ut sig. Alltmer ska skyddas av olika sorters inskränkningar i hur man får använda det. Det är inte vettigt att ha det så. Samhället går säkerligen inte under, men helt säkert blir det inte bättre av att allt mer saker görs till privat egendom. När privatisering och privat ägande breder ut sig öever gemensamt tankegods, traditioner och gamla idéer så gör det världen väldigt trång. Det gör att det blir svårt för det intellektuella arbetet att fortsätta i frihet, för de privata ägandeintressena tar över och kontrollerar det hela.

Möjligheten till kollektiva fester och umgänge inskränks, möjligheten till fri utveckling begränsas genom att privata aktörer tilldelas monopol genom upphovsrätt och tidsbestämda monopol genom patent. För paten är egentligen bara en form av äganderätt/upphovsrätt det också. Forskaren Magnus Wiberg argumenterar, med en rad exempel, mot vad han kallar intellektuell ägande rätt, dvs patent och upphovsrätt i en debattartikel i DN:

Med utgångpunkt från ovan anförda exempel och nationalekonomisk forskning menar jag att den intellektuella äganderätten inte är nödvändig för att öka mängden innovationer. Om nu copyright- och patentlagstiftningen mot förmodan verkligen ökar innovationstakten genom att höja lönsamheten i produktionen, varför har det då producerats kommersiella varor och tjänster i tusentals år i total frånvaro av sådan lagstiftning? Borde inte all innovativ verksamhet kunna härledas till tidpunkten för lagstiftningen på området om den intellektuella äganderätten har någon ekonomisk betydelse?

Den intellektuella äganderätten lyfts ofta fram som nödvändig av ekonomiska skäl. Jag anser att den inte kan motiveras ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Den intellektuella äganderätten är helt enkelt inte intellektuellt försvarbar.

Min åsikt är klar, förändra upphovsrätten och patenten.

Läs också:

  1. Allt mitt är ditt – de två liberalismerna, del 1
  2. Allt mitt är ditt – de två liberalismerna, del 2
  3. Allt mitt är ditt – övervakning och inlåsning, del 1
  4. Allt mitt är ditt – övervakning och inlåsning, del 2
  5. Allt mitt är ditt – Vänster om immaterialrätten, del 1
  6. Allt mitt är ditt – Vänster om immaterialrätten, del 2
  7. Allt mitt är ditt – Vänster om immaterialrätten, del 3

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, GP, EX, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements