Dumheter om trängselavgifter

Det är troligt att det blir en ökning av trafiken på en del kringleder i Göteborg när trängselavgifter införs och att det då blir lite sämre luft kring dessa. Men eftersom trafiken som helhet minskar enligt de siffror som finns från städer som infört trängselavgifter så innebär det att de totala utsläppen minskar och därmed också den totala mängden luftföroreningar. Den överväldigande majoriteten av göteborgare får alltså bättre luft och de som bor i innerstaden får förstås mycket bättre luft. Därför är GP:s larmartikel om ”sämre luft” dumheter.

Nu är ju trängselavgifter bara en del av vad man kan föra för att minska biltrafiken i Göteborg. En utbyggnad av kollektivtrafiken är ett annat sätt. Det viktiga där är dock den spårbundna trafiken i form av pendeltåg och spårvagnar. Tyvärr kommer det inte att hända så mycket där. Pendeltåg kommer att införas på Bergslagsbanan genom älvdalen men det blir inet så mycket mer. Ingen spårväg till Backa ännu. En stadsdel som verkligen behöver spårväg. Inte heller nån spårväg till Lundbyvass, Lindholmen, Sanngårdshamnen och Eriksberg på norra älvstranden och inte heller någon västlänk (tågtunnel genom stan) inom överskådlig tid så som kommunen planerar nu.

Istället planerar man tyvärr för en ökning av biltrafiken genom att bygga en ny biltunnel, Marieholmstunneln. Den kommer troligtvis att bidra till ökade utsläpp på grund av ökad biltrafik. Men det har inget med trängselavgifterna att göra.

Ett tredje sätt att minska biltrafiken är att se till att fler människor bor nära sina arbeten. Det kallas ibland för stadsförtätning och vore mycket lätt i det glesbebyggda Göteborg. Det finns stora centrala områden där bostäder kan byggas, längs med Mölndalsvägen och Mölndalsån finns enorma ytor för bostadsbyggande, längs med kajerna i Masthugget-Majorna finns ytor där det i dag bara är parrkeringsytor och kring Backaplan som i nya Kvillebäcken, i Frihamnen och på Ringön kan mycket byggas.

I Majorna, såväl som i Guldheden, Johanneberg och delar av Lunden och Örgryte så finns det utrymme för mer småskalig förtätning. Det finns rätt mycket tomter på  de flesta håll. Längs med Gibraltargatan i Johanneberg finns exempelvis Chalmers stora parkeringsökan och där kan det byggas liksom på de tomma ytorna runt Wavrinskys plats.

Men ingenting sådant händer i Göteborg tyvärr (ok, stadsdelarna på norra älvstranden har bebyggts (men inte tätt nog, inte funktionsblandat nog och inte stadslikt nog). Däremot sker denna typ av förtätning i stor skala i Stockholm.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Alien

  Att bygga bostäder längs mölndalsån är nog ingen bra idé då den svämmar över varje år.. 🙂

  • Anders_S

   Alien: Nej, det är inte riktigt och dessutom ett argument utan bäring. Dessutom kan man bygga så att det inte är någon fara. Mölndalsån svämmar över (och har gjort sen 1950-talet) på grund av gamla och numera felaktiga vattendomar som omöjligör korrekt reglering och för att man inte sköter ån som ju är kanaliserad större delen av sin sträcka igenom Göteborg. Kanaler måste skötas. När vi ändå är inne på Mölndalsån kan man kanske också föreslå att åns vatten utnyttjas för elproduktion. Fallhöjden i Kvarnbyn är ju avsevärd och har använts för elproduktion tidigare.

 • Tira

  Jag tycker inte om att du tar Stockholm som exempel. Vem vill att Göteborg, denna härliga stad, ska börja likna och apa efter Stockholm? Det som är skönt med Göteborg är ju just att det finns grönområden, och att husen inte ligger tätt som tändstickor i asken.

  • Anders_S

   Tira: Stockhom är ju vackrare och bättre som stad på de flesta sätt. En av de saker som gör att Göteborg har nästan lika mycket biltrafik som Stockholm (som är mer än dubbelt så stor) är att Göteborg är mycket glest bebyggt. Inte i något fall jag nämner är det grönområden som används av folk som ska bebyggas. Det handlar om tomma industritomter, stora parkeringsytor, inhägnade privata grushögar, tomma asfaltyror, små grönytor som inte används av någon levand själ osv. Ytor som inte används till nåt vettigt och inte kan användas till nåt vettigt utom att bebyggas. Du argumenterar om saker jag inte berör och inte föreslår. En tättbebyggd stad är enligt underökningar trivsammare, har mer folk ute och promenerar, upplevs som tryggare osv,

 • marek bukowski

  Bygg inte på grönområden. Har varit i andra städer där man gjort så.
  Verkligen inte kul.

  Att bygga på parkeringsytor är bra. Att bygga garage undr jord, affärer på första+andra våningen är bra. Att bygga bostäder på våningarna ovan är bra.

  Vägtullar som behöver 15 kronor per dag för att gå ihop är inte bra. Dom som företagare som tvingas beta kommer att lägga det på räkningen. På så vis får vi alla betaL LÖNERNA FÖR ATT HÅLLA SYSTEMET IGÅNG. Den som har en affär tvingas höja lönen för de anställda för att den anstälda skall ta bilen in till stan. Tro inte att du kommer undan för att du inte har bil. affären lägger höjningen på priset.

  Bilminskningen blir marginell, efter 8 år är man där igen.

  Intelligent byggande är lösningen.

  • Anders_S

   Marek: Biltullar är alltid bra för miljön och för staden. Manhattan i New York har haft biltullar sen 1950-talet minst och jag kan inte direkt se några skadliga effekter av det. Inte heller verkar det finnas sånt i London, Stockholm eller Oslo. Det är bara dumheter att skar skulle bli dyrare. Inga lönerr komer att höjas, så funkar det inte i Sverige och det finns ju kollektivtrafik. Det är bara en invändning utan belägg och utan trovärdighet.

   Sen förstår jag inte varför man inte ska bygga på impedimentyror, som ju ofta gröna ytor av nåt slag som inte används av nån eller något, som runt Wavrinskys Plats i Guldheden.

   20-25% minskning av biltrafiken är väl ganska mycket. Det var ju resultatet i Stockholm. Och ja, precis som jag skrivit behövs det andra åtgärder också.

 • Pelle Plutt

  Risken är ändå stor att det blir mer trafik och sämre luft i Mölndal. Varför ska inte Mölndal inte åtminstone tillfrågas? Tack för det, Gbg!

 • bengt mathiasson

  Starka ekonomiska krafter i alla länder vill inte alls ha trängselskatter.men ska den här planeten
  överleva får vi nog alla ändra vårt livsmönster.
  Snacket att vår familj måste ha minst 2 eller 3 bilar bara ökar på den globala uppvärmningen.
  Västtrafiks tjänstemän har redan börjat planera åtgärder med pengar de inte har skrämmande.
  Hörde att de ska köra dubbeldäckare bussar till Borås.Ja då får de väl anordna hållplatser
  i 2 våningar så man kan kliva rakt in i bussen även i övervåningen.
  eller varför inte fråga Volvo om de kan tillverka en 30-metersbuss.