Berlinmuren finns inte längre – men idag byggs det nya murar

Det är 50 år sen den mur som delade Berlin i två byggdes. Allt för att hindra människor att lämna DDR, Östtyskland. För det gjorde folk i en strid ström. Det var helt enkelt bättre i väst. Materiellt såväl som frihetsmässigt. Det var inte konstigt att folk lämnade öst. Då byggde öst en mur istället för att göra det bättre. Istället för att möta ett problem med frihet, förbättringar, mer demokrati osv så mötte man problemet med repression, kontroll, övervakning och en mur. Friheten beskars, det blev sämre, problemet kvarstod, men problemets symptom, flykten till väst, begränsades.

Idag byggs det nya murar, både bokstavligt och i överförd bemärkelse.

Israel bygger en fysisk mur, en apartheidmur. Istället för att lösa problemet, att Israel ockuperar ett annat lands och folks mark genom bosättningar och ständiga militära kontroller och aktioner så väljer man att föröka begränsa ett av symptomen på det som är fel. Nämligen att folket i det ockuperade landet, Palestina, gör väpnat motstånd, begår terrordåd, spränger bomber, skjuter mot ockupanterna osv. Istället för att lösa grundproblemet, ockupationen, på ett positivt sätt, genom att utrymma Västbanken, öka folks frihet, öka möjligheten att röra sig har Israel valt och fortsätter välja mer ockupation, mer kontroll, mer inskränkningar av friheten, Något som skapar en allt värre situation, ett allt sämre samhälle, såväl i Israel som på de ockuperade områdena (nu förutsätter jag att Israel ska finnas kvar med Palestina bredvid). Israel väljer mer repression, inskränker folks frihet, bygger en mur. Man löser inga problem, angriper bara symptomen. Det kommer inte att gå bättre än det gick för DDR är jag rädd.

I överförd bemärkelse byggs det murar i hela den kapitalistiska världen, genom ökade klyftor mellan fattig och rik, genom segregerade skolor, genom ökade klasskillnader, genom fattigdom, arbetslöshet och hopplöshet på vissa håll och enorma lyx, rikedom och slöseri på andra håll. Genom stöd till diktatruer, orättfärdiga krig osv byggs det ännu fler klyftor. Resultatet, symptomen på detta murbyggande är  stor flyktingströmmar, social oro, terrorism, rasism, gangsterism, maffiaverksamhet. Dessa symptom på att sakernas tillstånd är fel syns överallt, islamistisk terrorism i Pakistan och några få andra muslimska länder med ett fåtal dåd även i väst, högerextremt våld och terrorism i Europa, det senaste exemplet är den norske terroristen Anders Behring Breivik. Sociala protester och uppror i en mängd länder i världen, i den arabiska delen av världen, Grekland, Frankrike, Spanien, Malaysia osv. Social oro och upplopp, i Frankrike, i Sverige och nu senast i England. Makthavarna har byggt murar, skapat klyftor och det får konsekvenser. Dessa konsekvenser, dessa symptom vill man sen lösa med mer repression, kontroll, militär, förtryck, övervakning och mördande.

Lite olika metoder i olika länder men principen är densamma. Med repression försöker man höra nåt åt symptomen och då använder man metoder som minskar friheten och demokratin, metoder som ökar problemen med segregation, klasskillnader och ofrihet. Istället för att bekämpa problemen med en politik för jämlikhet, mer frihet och mer demokrati bekämpar man symptomen genom att minska friheten och demokratin. Det kommer trots detta att på sikt inte gå bättre för dessa makthavare än för DDR eller Mubarak.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements