Så ska arbetare tvingas betala kostnaderna för kapitalismens kriser

Nästa gång som kapitalismen hamnar i en kris på grund av spekulation, fiffel eller överproduktion så tycker den svenska regeringen och de kapitalistvänliga fackföreningarna i Sverige att vanliga arbetare och anställda ska betala priset. Redan från början, enligt avtal och lagar samt genom riksdagsbeslut:

Korttidsarbete innebär att de anställda tillfälligt går ned i arbetstid och lön när en kris slår till och efterfrågan faller kraftigt. Kostnaden bärs av tre parter: Arbetsgivare, arbetstagare och staten. Statens bidrag tar sig formen av en kreditering mot arbetsgivaravgifterna. Systemet är tänkt att uteslutande tas i bruk vid exceptionellt kraftiga efterfrågefall av det slag vi upplevde 2009 och skulle i ett sådant läge aktiveras genom beslut av riksdagen.

Det hela omgärdas av diverse snack och mumbo jumbo för att dölja det verkliga syftet. Att vältra över kostnaderna på kriser på de arbetande. Företagen och deras spekulerande ägare ska räddas genom att de som arbetar, de anställda, ska minska sin lön och genom att vi alla ska garantera företagen krediter utan att kunna kräva nånting tillbaks. På två sätt kommer därför kostnaderna för kapitalismens kriser att läggas över på de människor som är oskyldiga till att de uppstår. Storföretagen och kapitalägarna görs på två sätt fria från ansvar och slipper betala för det som  de ställer till med.

Detta påminner onekligen om hur bankerna idag har det. När de går med förlust på grund av överutlåning och spekulation så går staten in med våra skattepengar och räddar bankerna (den viktigaste orsaken till den grekiska statens kris) och när bankerna går med vinst går detta till kapitalister, aktieägare och direktörer.

Nu vill regeringen, sossarna, arbetsköparna i Svenskt Näringsliv och den totala gula fackföreningsrörelsen i Sverige införa samma system i hela näringslivet. På ett avtalsenligt, lagstadgat och garanterat vis. System som dessa gör dessutom kapitalismen än känsligare och än öppnare för spekulation. Om man inte riskerar nåt kan man spekulera hejdlöst. Kapitalisterna kan fritt spekulera på och låta vanligt folk ta smällen.

Vanligt folk får ta förlusterna och de rika tar vinsterna. Det är helt enkelt för jävligt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements