Strejk i färjetrafiken

Inte på de stora färjor som går mellan Sverige och andra länder, utan på de små färjor som trafikera Stockholms skärgård och Göteborg södra skärgård kan det bli strejk idag. Även trafiken på älven i Göteborg berörs. Sedan tidigare har det varslats om strejk som ska starta klockan 12:00 idag:

Strejkvarslet träder i kraft den 4 november och omfattar samtliga Sekos medlemmar på specifierade arbetsplatser/fartyg och som är anställda på företag anslutna till Almega Tjänsteföretagen turism och sjöfart där avtalet för Skärgårdstrafik är tillämpligt.

Totalt berörs närmare 50 fartyg och bland företagen återfinns bland annat Strömma Turism & Sjöfart, Waxholmsbolaget, Göteborg Styrsö Sjötrafik och Blidösundsbolaget.

Seko kräver att löneökningarna ska motsvara vad övriga grupper fått på arbetsmarknaden. Detta har man inte fått igenom.

Nu kan det bli verklighet sedan arbetsköparna sagt nej till att avtalsförslag som medlare lagt fram. Almega vill införa individualiserad lönesättning och det ingår inte i medlarnas förslag. Seko, fackföreningen för de ombordanställda i färjetrafiken motsätter sig självklart detta krav:

En av knäckfrågorna är att Almega vill införa en individbaserad lönesättning, vilket Seko motsätter sig.

– Det är nu hög tid att vi tar ett första steg för att modernisera denna relik från havets botten som det gamla skärgårdstrafikavtalet utgör. Det är helt orimligt att 2013 ha ett löneavtal som inte tar någon som helst hänsyn till den individuella prestationen, säger Almegas förbundsdirektör Stefan Koskinen i ett pressmeddelande.

Förutom att Seko är emot förslaget om individuell lönesättning är man också missnöjda med Almegas förslag till kommande löneökningar, som man anser ligger för lågt.

– Det är oacceptabelt att våra medlemmar inom skärgårdstrafiken ska få mindre löneökningar än vad övriga fått på den svenska arbetsmarknaden. Nu tvingas vi eventuellt ut i en konflikt för att få vad andra redan fått, säger Seko:s avtalssekreterare, Valle Karlsson.

– Konflikten på detta område känns väldigt onödig. Vi kräver bara vad andra löntagare fått. Tyvärr har Almega valt en konfrontativ linje redan från början och valde att säga upp avtalet. Förra veckan trappade de dessutom upp konflikten och lade en lockout som gör att kollektivtrafiken i Stockholms skärgård drabbas. Jag tycker det är oansvarigt av Almega att i det här läget låta allmänheten drabbas så hårt, fortsätter Karlsson.

Sedan tidigare kräver Seko att löneökningarna ska motsvara vad övriga grupper fått på arbetsmarknaden. Seko kommer heller inte att acceptera att Almega vill ta bort dagens system med lönetariffer, att Almega vill avskaffa lägsta lönenivå i avtalet och att de vill införa ett nytt lönesystem baserat på individuell lönesättning.

Almegas inställning handlar inte om att modernisera utan om att splittra, om att göra omodernt och om att överföra mer makt till arbetsköparen och ta bort lite av den ytterst begränsade makt arbetare har. Individuella lönesättning är ett effektiv sätt att minska sammanhållningen bland arbetare och anställda och därmed minska den lilla begränsade makt arbetare i kraft av sin sammanhållning kunnat skaffa sig.

Färjan Valö

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements