Göteborg är inte jämförbart med Baltimore

En ledare i Göteborgs-Posten jämförde Göteborg med Baltimore. De två städerna är inte jämförbara, det är inte lika mer än på ytan. Två stora hamnstäder och varvsstäder där varven försvunnit. Bägge städerna fick bilindustri som ersättning för varven, men i Baltimore är även denna industri nerlagd. Baltimore har cirka 620 000 invånare och mer än 2 miljoner i stadsområdet, Göteborg har cirka 550 000 men bara strax under miljonen i hela storstadsområdet. Befolkningstätheten i de två städerna är jämförbar, cirka 3 000 inv per kvadratkilometer i Baltimore och 2 700 i Göteborg om bara tätortsbebyggelsen räknas

Där slutar likheterna. Stadsplaneringen som ledaren i GP handlar om visar inte upp några som helst likheter. I Baltimore byggdes och planerades på grund av de apartheidlagar som fanns i USA innan 1970-talet separata områden för svarta och vita. Segregationen var planerad och i enlighet med den lagstiftning som gällde. Baltimore ligger i Maryland som räknas till sydstaterna så det var normalt att göra så. Det byggdes inga förorter i Baltimore som i Göteborg som ledaren i GP påstår. Istället byggdes liknande områden inne i de svarta stadsdelarna, dessa brukar kallas ”projects” och finns i de flesta US-amerikanska städer.  Förorterna i Göteborg byggdes för att slumbebyggelsen inne i stan skulle rivas och ersättas med nya bostäder. Projects i Baltimore byggdes för att de svarta skulle bli kvar i sina stadsdelar. Det är inte riktigt samma sak.

Idag är det också stora skillnader vad det gäller boende. I Baltimore finns massvis med tomma hus och bostäder. I Göteborg är det omvänt. Brist på bostäder. I Göteborg saknas bostäder mer än sysselsättning. I Baltimore är det tvärtom.

Göteborg är fortfarande en industristad. I Baltimore finns ingen som helst industri kvar. Officiellt är den öppna arbetslösheten i Baltimore 11% (USA har dock en helt opålitlig statistik kring detta, det är bara registrerat arbetslösa som räknas), 25% av befolkningen och 37% av barnen lever under fattigdomsgränsen. I Göteborg är arbetslösheten (inkluderar öppet arbetslösa och personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder) cirka 8% och andelen extremt fattiga är inte i närheten av siffrorna för Baltimore.

När arbetstillfällen försvann i Baltimore flyttade de vita arbetarna därifrån till andra ställen där de kunde få arbeten eller så flyttade de hem till Appalacherna som d e kom från en gång i tiden. De flyttade inte till villamattor och finare förorter, dit flyttade precis som i Göteborg medelklassen. Ökad invandring till Göteborg innebar att arbetarklassen i större utsträckning kom att bestå av invandrare. De senast inflyttade hamnade i de förorter som ingen egentligen ville bo i (det var väldigt svårt att få folk att flytta dit och utflyttningen tog inte fart förrän förfallet och rivningarna i trähusområdena skyndats på). I Baltimore flyttade svarta in i de hus som övergivits av vita arbetare och vit medelklass. Tidigare medelklassområden blev arbetarområden. Baltimore fick en till stora delar svart befolkning (svarta utgör 63% av befolkningen). Göteborg har en överväldigande svensk befolkningsmajoritet och invandrarna utgör bara kring 20%. Det finns som sagt få likheter mellan de två städerna.

Ännu större skillnader blir det om vi tittar på saker som arbetslöshet, brottslighet osv. I Göteborg finns det ett enda område som avviker kraftigt från genomsnittliga brottsligheten i staden. Centrala Göteborg har den överlägset högsta brottsligheten och de fattiga förorterna har förhållandevis låg brottslighet. I Baltimore har de centrala delarna hög brottslighet (en del av dessa områden är också fattiga), men staden har också en mycket hög brottslighet i många fattiga stadsdelar långt ut i kanten av staden. Inte alls likt alltså.

Mordfrekvensen (antal mördade per 100 000 invånare) i Baltimore är cirka 37. 235 mord begicks i staden år 2013. Jämför detta med Göteborg där cirka 10 mord begås på ett år vilket ger en mordfrekvens på ungefär 2. Städerna är knappast jämförbara.

Det finns som vi ser mycket lite som förenar Baltimore och Göteborg. Ledaren i GP är helt enkelt ute och cyklar.

Fast det finns en sak till som förenar städerna. Bägge städerna är kända för mat från havet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements