Danmark och Sverige har lika många gängkriminella

Den svenske justitieministern Gunnar Strömmer hittade på en egen siffra om antalet gängkriminella i Sverige. Siffran var helt påhittad och saknar helt stöd i forskning och statistik. Den är i storleksordningen 4-10 gånger så hög som det verkliga antalet gängkriminella i Sverige. En del forskare i andra länder tycks tro att den siffra Strömmer fantiserade ihop är en verklig siffra. Det vittnar om en basal okunnighet.

Andra bedömningar

Det finns en rapport från polisen från 2022 som uppger att det finns cirka 8 000 gängkriminella i Sverige. Också det eventuellt för högt.

Enligt en rapport som getts ut av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) i år så finns det cirka 13 000 gängkriminella i Sverige. Därav 5 000 i kriminella mc-gäng. Detta är helt enkelt inte sant. Det är mycket lätt att visa på att de kriminella mc-gängen på sin höjd består av drygt 3 000 personer. Är felet i samma storleksordning även när det gäller andra typer av gäng blir det cirka 8 000 gängkriminella. Den siffran stämmer med polisens uppgifter.

Andra uppskattningar som finns gör gällande att det finns cirka 2 000 gängkriminella i kriminella familjenätverk, stadsdelsgäng och förortsgäng i Stockholm, cirka 800 i Göteborg, 400 i Malmö och cirka 3 000 i mc-gängen. Om vi räknar resten av landet blir det sannolikt kring 8 000 gängkriminella. Den siffran är med säkerhet också för hög. Det är troligen siffran för mc-gängen som är mest överdriven.

Verkligheten
Mc-miljön

Enligt information från sajten och organisationen Payback bestod miljön kring Hells Angels (Sverigemodellen) av 255 klubbar med i genomsnitt 7 personer som medlemmar vilket ger 1 785 personer år 2018. Uppgiften kommer direkt från klubbarna. Enligt Payback fanns det cirka 3 000 personer i hela bikermiljön. De flesta av dem har ingen som helst koppling till brottslighet.

2018  fanns det 13 Hells Angels-klubbar. Idag finns det bara 11. 2018 fanns det 8 Red Devils-klubbar. Idag finns det färre. Totalt kanske 150-200 personer. Därtill kan vi lägga till Bandidos MC har tolv chapters varav 1 är Probationary Chapter och 3 chapters är Prospect chapters vilket innebär cirka 100 personer. Dessutom finns Satudarah MC som kanske har nåt tiotal medlemmar.

Några andra så kallade kriminella mc-gäng finns idag inte i Sverige. Totalt finns det alltså maximalt cirka 300 gängkriminella i mc-miljön. 10% av vad olika tyckare, poliser och polisforskare anser.

Övriga kriminella gäng

Om felen är lika stora vad det gäller andra kriminella miljöer i Sverige så handlar det om att antalet gängkriminella i Stockholm är ungefär 200, Göteborg cirka 80 och Malmö omkring 40 och cirka 200 i resten av landet. Det skulle ge omkring 800 gängkriminella i hela Sverige. Den siffran är helt säkert för låg.

Enligt mer noggranna bedömningar av de enskilda gängens storlekar finns det cirka 1 200 gängkriminella i Stockholm, cirka 800 i Göteborg, 400 i Malmö samt 200 i resten av landet exklusive mc-gängen. Vilket ger totalt cirka 3 000 gängkriminella i hela Sverige. Det verkar vara en rimligt siffra som betyder att Sverige i förhållande till befolkningen har lika många gängkriminella som Danmark.

2018 uppskattades det till 300 i Stockholm, 300 i Göteborg, 200 i Malmö och färre i andra delar av landet. Det känns inte trovärdig att antalet gängkriminella skulle ha ökat med 200% sen 2018. Våldet i både Malmö och Göteborg har minskat rejält och bar Stockholm avviker. Uppskattningarna av antalet gängkriminella som gjorts senare förefaller därför kraftigt överdriva, Kanske är det alltså till och med så att antalet gängkriminella i Sverige är antalsmässigt lika många som i Danmark.

Läs mer: