De kriminella nätverken i Malmö just nu

När det gäller förekomsten av kriminella nätverk i Malmö är det ännu mer oklart än vad det gäller Göteborg. Det finns ingen ordentlig kartläggning och de flesta kriminella nätverk i staden verkar ganska löst sammanhållna men har ofta några individer från samma familj eller släkt i centrum för grupperingen. Uppgifterna i detta inlägg tenderar därför till att vara osäkra och vissa fall säkert också gamla.

De flesta nätverken är förankrade i ett eller flera försummade områden (utsatta områden). Men precis som Göteborg är Malmö på grund av Öresundsbron och hamnarna i Trelleborg och Malmö en viktig införselort för narkotika, vapen och annat smuggelgods till Sverige.

Enligt polisen finns det 3 kriminella nätverk i Seved/Sofielund, 5 i Holma/Kroksbäck/Bellevue, 3 i Nydala/Hermodsdal/Lindängen och 6 i Rosengård. Totalt 17 nätverk i Malmö. Det är sannolikt en överdrift. Enligt den så kallade klanrapporten finns det det 20 kriminella släkter/klaner i Malmö. Av dessa kan dock bara en del betraktas som kriminella nätverk eller som en del av kriminella nätverk. Exempelvis Amiri, Abdo, El Zein/Zein/Al Zein, Fakhro, Fattah, Omeirat, Turkie, Ahmad, Alzuriey, El-Beyrouti, Ghoneim, Hassoun och Hadrous. De ingår vad jag förstår bland de 17 nätverk som polisen nämner.

Dessutom finns Satudarah MC och Hells Angels MC i Malmö. Dessutom har vi nätverket kring Dani J och nätverket som fanns eller finns kring bröderna Mekky och deras vänner. Slutligen också El Patron (Salam Shebani) och hans nätverk. Det sistnämnda nätverket är kopplat till stadsdelarna Seved och Sofielund. Satudarah MC har en direkt koppling till tre av de utpekade kriminella släktnätverken. Amiri, El Zein och Zein. De två sistnämnda är släkt med varandra och tillhör egentligen samma nätverk. De olika nätverken kan kopplas till olika stadsdelar.

I Seved finner vi enligt polisen Satudarah MC och i Rosengård hittar vi Loyal to Familia. Det är samma kriminella nätverk och har en koppling till familjerna Zein, El Zein och Al Zein (vilket är olika grenar av samma släkt). Alltihop kan nog betraktas som ett enda nätverk med koppling till både Rosengård, Sofielund och Seved. Satudarah MC kan dessutom kopplas till släkten Amiri som är kopplad till Hermodsdal och Lindängen.

Ett annat av nätverken med koppling till Rosengård är släkten Fakhro men det är tveksamt om det överhuvudtaget ska anses vara ett kriminellt nätverk. De är dessutom starkt kopplade till Hermodsdal, Lindängen och Söderkulla. Ytterligare en släkt som kopplas till Rosengård men dessutom också till Hermodsdal och Nydala är släkten Fattah medan släkten Omeirat har koppling till Rosengård och Seved. Egentligen är det enstaka familjer och personer i dessa släkter som kan kopplas till brottslighet och de är dessutom kopplade till några kriminella personer i släkten Saado och några i släkten Khodr.

Familjen Turkie kan kopplas till Sorgenfri och Möllevången. Släkten El Heich kan kopplas till Holma, Kroksbäck och Nydala, El-Beyrouti till Holma och Kroksbäck, Alzuriey till Sorgenfri, Ghoneim till Rosengård, Hadrous  till Rosengård och Hassoun med koppling till Rosengård och Seved. Familjen Abdo är kopplad till Rosengård.

Kanske kan ingen av dessa familjer och delar av släkter kan sägas utgör kriminella nätverk i sig. Istället är det kanske så att de kriminella delarna av dessa familjer och släkter (kanske med undantag av Fakhro och Zein/El Zein/Al Zein som kanske kan betraktas som egna nätverk) kan anses utgöra ett par stora kriminella nätverk på etnisk grund. Ett mhallaminätverk och ett palestinskt nätverk, båda med ursprung i Libanon. Ungefär som Södertäljenätverket som ju är baserat i den syrianska befolkningsgruppen.

Inom nätverken finns då konkurrerande familjer och släkter som ibland samarbetar. På samma sätt som det fungerar i kriminella nätverk som camorran och ’ndranghetan i Italien. Flera av de nämnda släktnätverken har dessutom kopplingar till andra skånska städer (ex.vis. Helsingborg, Lund, Landskrona) och orter såväl som till Göteborg, Jönköping och Borås.

Läs mer:
Läs också: