De kriminella nätverken i Stockholm just nu

Aftonbladet har gjort en kartläggning av kriminella nätverk i Stockholm. Uppgifterna kommer i huvudsak från polisen. 6 nätverk är betydligt större än de andra. Ett par av dessa nätverk är starkt kopplade till släktbaserad brottslighet. Det gäller Botkyrkanätverket, Södertäljenätverket och Turebergsnätverket. De riktigt stora nätverken är oftast indelade i olika undergrupperingar, falanger eller familjer.

Flera av de stora nätverken går för det mesta under allmänheten och medias radar såsom exempelvis Botkyrkanätverket, Hagsätranätverket och Rissnenätverket.

Även Brandbergennätverket, Edsbergsnätverket och Zeronätverket gör mycket lite väsen av sig. Gemensamt för många av de större nätverken är dessutom bättre organiserade. Det är också en viktig orsak till att de är stora och att de ofta klarar sig utan att uppmärksammans.

Både Botkyrkanätverket och Södertäljenätverket är kopplade till den syrianska/assyriska befolkninggruppen medan Turebergsnätverket har en kurdisk och turkisk koppling. Men Botkyrkanätverket har också en koppling bakåt till de jugoslaviska kriminella nätverken som förr i tiden var så betydande i Sverige. Exempelvis till grupperingarna kring Ratko Djokic, Dragan Joksovic, Arkan och Milan Sevo.

De stora och välorganiserade nätverken är i allmänhet och för det mesta inte involverade i våldsamheter och skjutningar. Även om det händer så är det ändå inte vanligt. Fast just nu är två falanger inom Södertäljenätverket involverade i en intern konflikt. Samma förhållanden gäller inom Botkyrkanätverket. Samtidigt är också Märstanätverket inblandade i en konflikt med Turebergsnätverket.

Kriminella nätverk, antal personer
 1. Botkyrkanätverket, 177
 2. Södertäljenätverket, 90
 3. Hagsätranätverket, 90
 4. Märstanätverket, 71
 5. Rissnenätverket, 60-70
 6. Turebergsnätverket, 53
 7. Vårbynätverket, ett 40-tal
 8. Brandbergennätverket, 39
 9. Edsbergsnätverket, 34
 10. Flemingsbergsnätverket, 33
 11. Zeronätverket, ett 30-tal
 12. Filterlösa grabbar (FLG), cirka 30
 13. Vårbergsnätverket, 28
 14. Fagersjönätverket, 27
 15. Bredängsnätverket, 22
 16. Dalennätverket, 21
 17. Bandidos MC, ett 20-tal
 18. Tyresönätverket, 20
 19. Visättranätverket, 20
 20. Skogåsnätverket, 19
 21. Hells Angels MC Eastside, 18
 22. Jakobsbergsnätverket, 18
 23. Dödspatrullen (3MST), 18
 24. Bronätverket, 17
 25. NBA (Never Broke Again, Hambonätverket), 16
 26. Nätverk Nicksta, 16
 27. Shottaz, cirka 15
 28. Farsta yngre (23st), 15
 29. Söderhöjdsnätverket, 14
 30. Nätverket May, 13
 31. Nätverk K, 13
 32. HSL (Headshotligan, Tango), 12
 33. Östberganätverket, ett 10-tal
 34. Nya Östberga, ett 10-tal
 35. Ripa (Scorpionerna), ett 10-tal
 36. Lejonen, ett 10-tal
 37. Husby hyenor, 10 (del av ett större nätverk som kallas Husbynätverket som uppgavs ha 26 anknutna personer år 2018)
 38. Kallhällsnätverket, 8

Utöver detta finns det ytterligare ett antal nätverk som Aftonbladet inte nämner. Några av dem är Älvsjönätverket, Nätverk Foxtrot, Sätranätverket, Neronätverket, 24 K, Hjulstabarnen, Sigmanätverket, Nätverk Center, MMW (Money My Wife), Vinstanätverket, Hells Angels Capital City, Hells Angels MC Stockholm och Bad Breed MC. De 10 största nätverken i Stockholmsområdet beskriver jag kort här nedanför. Jga har annrs skrivit artiklar om nästan alla nätverken och de artiklarna är länkade här ovanför.

Botkyrkanätverket

Botkyrkanätverket sysslar med narkotika, utpressning, hot och våld.  De är ett av de största nätverken i antal medlemmar och har funnits länge. En intern konflikt skapade två falanger i nätverket år 2018 och sen dess har det varit en intern konflikt. Nätverket består både av kompisar och personer som är sammankopplade genom släktskap. Dessutom finns ett antal personer som är kopplade till nätverket genom gemensamma affärer och företag. I toppen sitter fyra män som alla dömts för olika brott. Allierade med Södertäljenätverket och Vårbynätverket. Fiender med Nätverket May.

Södertäljenätverket

Södertäljenätverket ska tidigare ha präglats av en centralstyrd organisation men detta har sannolikt slagit sönder av polisen genom de stora rättegångarna som ägde rum för några år sen. Kopplade till både mor och flera stora bedrägerier. Numera är det mera löst organiserat och består av olika falanger/grupperingar som kan vara baserade på affärssamarbeten, vänskap eller släktskap. Två personer pekas ut viktiga för nätverket. En 42-årig man som misstänks för ekonomisk brottslighet och en 27-årig man som tros styra Ronnafalangen. De tillåter inga konkurrerande kriminella grupperingar i Södertälje. Allierade med Botkyrkanätverket.

Hagsätranätverket

Hagsätranätverket kallas också Restaurangmaffian, Kostymerna eller Restaurangligan. De ägnar sig enligt polisen åt narkotikahantering, våldsbrott, utpressningar, beskyddarverksamhet och ekonomisk brottslighet. Två bröder anses utgöra den högsta ledningen i organisationen. De är väletablerade i Stockholms krogvärld. Har band till Hells Angels MC och Östberganätverket.

Märstanätverket

15 personer ingår i det centrala skiktet av nätverksmedlemmar. Den person som anses vara nätverkets ledare uppehåller sig utomlands. Ligans 40-årige ledare håller sig utomlands. Bland nätverkets yngre medlemmar finns två kända rappare. Anses ha vänskapliga relationer med Östberganätverket och fientliga relationer till Bredängsnätverket. Har för närvarande en konflikt med Turebergsnätverket.

Rissnenätverket

Sysslar främst med narkotika och är väldigt hierarkiskt organiserat. De anses kontrollera narkotikamarknaden i Sundbyberg och bekämpar andra som försöker ta sig in på marknaden. De har också visat sig att de åtar sig kontraktsmord. Ett 20-tal personer anses ingå i den centrala gruppen inom nätverket. De har många kontakter med andra kriminella grupperingar.

Turebergsnätverket

Kärnan i nätverket är en släkt som bott i samma område sen 1970-talet. De har också haft en central position i narkotikahanteringen i Sverige sen dess. Då var det främst heroin men sen har de diversifierat till annan narkotika. De sysslar även med utpressning och ekonomisk brottslighet. Har lokalt en stark maktpositiom med egen rättskipning i området.

Vårbynätverket

Består av ett 40-tal medlemmar och är strikt hierarkiskt med en tydlig ledare, ett mellanskikt och springpojkar. Är baserat i Vårby gård men anses kontrollera drogmarknaden i Vårberg, Skärholmen och Alby. Har länge haft en konflikt med Nätverket May och anses vara allierade med Botkyrkanätverket och Vårbergsnätverket.

Brandbergennätverket

Brandbergennätverket är ett ganska löst sammansatt nätverk bestående av gamla vänner. Många utpekade ledargestalter avtjänar för närvarande långa fängelsestraff för brott som synnerligen grov misshandel och försök till mord. Tycks sällan vara inblandade i konflikter men har haft en intern konflikt som ledde till ett mycket uppmärksammat mord.

Edsbergsnätverket

Ett nätverk som funnits länge, är hierarkiskt och välorganiserat. Har en ledning som består av medelålders män över 40 år. Flera av dem är släkt med varandra. Sysslar med narkotika, utpressning och rån. Uppmärksammas sällan och tycks hålla sig undan konflikter.

Flemingsbergsnätverket

Ytterligare ett lite större kriminellt nätverk i södra Stockholm. Har nyligen splittrats i två delar där de som hör hemma i stadsdelen Visättra numera anses utgöra ett eget nätverk. Inblandat i den härva av komplicerade konflikter och hämndmord som skakar södra Stockholm och som också berör Visättranätverket. Dalennätverket, Älvsjönätverket, Fagersjönätverket (Farsta äldre) och Farsta yngre.

Nätverken på Järvafältet

De kriminella nätverken på Järvafältet (Rinkeby, Tensta, Husby, Hjulsta, Kista och Akalla) är notoriskt dåligt organiserade vilket lett till en mängde splittringar och våldsamma konflikter. Det har också lett till att de flesta nätverkan är små. Många av de som ingår i de olika nätverken är av somalisk härkomst. Just nu är det dock lugnt på Järvafältet utan några våldsamma konflikter. Anledningen till det är något oklar.

De kriminella nätverk som finns i området är Dödspatrullen, Shottaz, Filterlösa grabbar (FLG), 24K, Headshotligan (HSL), Husby hyenor, Ripa och Hjulstabarnen. FLG har konflikter med Dödspatrullen och Husby hyenor och är allierade med Shottaz. Shottaz har en gammal konflikt med Dödspatrullen som lett til en massa mord. De är också i konflikt med HSL. Dödspatrullen ligger också en konflikt med 24K och är allierade med HSL och Hjulstabarnen. HSL har dessutom en gammal konflikt med 24K.

De många konflikterna på Järvafältet har lett till svaga nätverk vilket möjliggjort att NBA kunnat ta över narkotikamarknaden i Solna. Dessutom har det inneburit att det välorganiserade Rissnenätverket kunnat växa till sig.

Läs mer:
Läs också: