Befängd prognos från Kriminalvården – varför godtas den av Brand?

Tidningen Brand har publicerat en artikel om antalet fångar i Sverige med utgångspunkt från Kriminalvårdens prognoser med anledning av regeringens straffskärpningar. Artikelförfattaren Erika Hedlund är doktorand i kriminologi och det är för mig helt obegripligt hur hon kan acceptera en så befängd prognos från Kriminalvården.

Rapporten och prognosen kan nämligen inte vara korrekt. Det finns helt enkelt inte så många kriminella i Sverige och det begås helt enkelt inte så många brott att den skulle kunna bli verklighet. Rapporten bygger på att Kriminalvården antar att utvecklingen vad det gäller antalet dömda kommer att fortsätta som under de senaste åren. Det är nämligen dessa år som ligger till grund för deras beräkningar. Men det är ett helt orimligt sätt att göra en prognos på.

Kriminalvården överdriver antalet som kommer att dömas

De senaste åren har nämligen ovanligt många kriminella dömts för brott som ger långa fängelsestraff. I huvudsak är det ett resultat av att två krypterad chattjänster, EncroChat och SkyECC, knäckts och att andra kriminella gick i en fälla som riggats av FBI med ytterligare en krypterad chattjänst, ANOM. Det är inte roligt att vi kommer att se en rad av sådana saker igen. Vilket innebär att antalet dömda per år kommer att minska.

Samtidigt kommer andelen unga i Sverige minska. Flertalet som begår brott är unga och med en allt äldre befolkning kommer brottsligheten att minska. Framförallt våldsbrottsligheten på gatan, narkotikabrottsligheten och annan brottslighet som är lätt för polisen att lösa. Det är den utveckling som setts i andra europeiska länder med låga födelsetal som exempelvis Italien.

Ett stadigt minskande bruk av alkohol kommer också att leda till minskat våld. Med minskat våld blir det färre personer som döms till fängelse.

Vi ska inte heller glömma att Kriminalvården precis som polisen har anledning att överdriva problemen så att de kan motivera sina krav på ständigt mer pengar.

Fattiga narkotikabrukare som sitter i fängelse

I övrigt är Hedlunds artikel bra som när hon skriver:

Det målas upp en bild av att vi måste höja straffen för att de som sitter i fängelse är så farliga att vi inte kan ha dem ute i samhället. Så vilka är det som sitter i fängelse? De flesta som finns i våra fängelser är inte gängmedlemmar, våldsbrottslingar eller ens dömda för särskilt grova brott. De allra flesta sitter på väldigt korta fängelsestraff.

Nästan sju av tio som påbörjade ett fängelsestraff år 2022 hade en strafftid på upp till ett år. Det överlägset vanligaste brottet, som över en tredjedel är dömda för, är narkotikabrott. Mindre än var femte är dömd för ett våldsbrott och enbart en procent är dömda för de grövsta brotten som ger ett straff över tio år.

Fångpopulationen består framför allt av personer från socioekonomiskt utsatta grupper. Fångar har betydligt sämre levnadsförhållanden än övriga befolkningen inom alla områden; utbildning, sysselsättning, ekonomi, bostadssituation, fysisk och psykisk hälsa, sociala relationer, politiska resurser och egen utsatthet för våld. För kvinnorna ser det ännu mörkare ut, med värre situationer och större ansamlingar av problem än männen.

Det är inte de med hög status som sitter i fängelse. De som utsätter arbetare för fara på arbetsplatserna, de som stjäl och undanhåller miljoner av våra skattepengar och de som begår brott mot miljön och mänskligheten i kapitalismens namn är inte de som sitter i fängelse. Inte heller medelklassen.

Det är samhällets marginaliserade och socialt exkluderade som hamnar där. Det är fattiga, marginaliserade och rasifierade personer som i oproportionerlig grad utsätts för samhällets kontroll och döms till hårda straff när de begår brott. Det är dessa regeringen avser att låsa in under förespeglingen att stoppa gängkriminaliteten.

Alla dessa narkotikamissbrukare och -brukare som sitter i fängelse innebär i själva verket att vi skapar fler grovt kriminella. Fängelsestraffet blir en utbildning i brott samtidigt som det får det svårt att få jobb.

Missbrukare ska inte sitta i fängelse

Narkotikamissbrukarna borde inte sitta i fängelse. Precis som alkoholmissbrukarna borde de få vård istället. Och brukarna av narkotika blir inte mindre kriminella av att sitta i fängelse för de har aldrig varit kriminella. Istället riskerar de hårda straffen att göra dem till brottslingar genom kontakterna med tyngre kriminella på anstalterna.

Det är synd att Hedlund använder helt felaktiga premisser, grundförutsättningar, för sin artikel. Den hade blivit mycket bättre utan de dumheterna.

Den som skriver om brott måste vara klar och redig hela vägen och inte acceptera felaktiga verklighetsbeskrivningar, lögnaktiga prognoser och vansinniga grunder för dessa prognoser. Hon liksom tidningen Brand tycks helt och hållet acceptera en befängd prognos från Kriminalvården. Så ska inte vänstern agera.

Läs mer:

Ett svar på “Befängd prognos från Kriminalvården – varför godtas den av Brand?”

Kommentarer är stängda.