De gängkriminella och växlingskontoren – Ria Money Transfer

Ria Money TransferRia Money Transfer är en så kallad penningförmedlare (växlingskontor) som används för att skicka pengar utomlands. Formellt lyder de under samma regelverk som bankerna. Men i verkligheten finns det inte alls samma kontroll och Finansinspektionen kan inte kontrollera om penningförmedlarnas ombud är kriminella eller inte. De gängkriminella och växlingskontoren är tätt sammantvinnade.

Enligt en rapport från polisen Nationella operativa avdelningen (NOA) från maj 2021 är 23 % av landets 1 200 ombud gick att kopplade till grov brottslighet på olika sätt. De fungerar bland annat som penningtvättsinrättningar.

Uppdrag Granskning har också tittat på vilken typ av personer det kan handla om. En av de kriminella män som driver en penningförmedling som är ombud för Ria Money Transfer tillhör Märstanätverket. Det är ett av Stockholms större och mer stabila kriminella nätverk. Mannens växlingskontor finns i Stockholmsområdet och han har tillstånd från Finansinspektionen.

En annan man driver två företag i Stockholm som är ombud för Ria Money Transfer. De sysslar med växling och penningöverföring till utlandet.  Denne man förekommer i två förundersökningar om misstänkt penningtvätt. Detta när landsmän vid olika tillfällen och på svenska flygplatser gripits med stora summor kontanter. Utredningarna har inte lett till åtal mot mannen.

År 2022 skärptes, enligt Uppdrag Granskning polisens misstankar, till att också omfatta eventuella kopplingar till terrorfinansiering. Det behöver i och för sig inte betyda så mycket mer än att personens växlingskontor förmedlar pengar till kurdiska eller palestinska organisationer.

Uppdrag Granskning har också undersökt hur det lätt det är att få penningförmedlar att acceptera anonyma överföringar. Något som är förbjudet. Av 27 undersökta ombud för Ria Money Transfer och Small World accepterade 12 att genomföra dem.

Läs mer:

2 svar på “De gängkriminella och växlingskontoren – Ria Money Transfer”

  1. Då Finansinspektionen inte förfogar över tillståndsgivningen, då tillstånd utfärdat inom vilket EU-land som helst gäller, måste rimligen problematiken lösas på EU-nivå. Det är fullt förståeligt att Finansinspektionen inte har förmågan att kontrollera och det verkar knappast rimligt att bygga upp en sådan kontrollapparat. EU-medlemskapet har sina sidor …

Kommentarer är stängda.