Vissa segrar sker i det tysta – Salemmarschen är historia

Del 1 av 10 i serien Den svenska rasismen

Del 1 av 10 i serien Den svenska rasismenNordens största nazistmarsch är historia. Ändå är det tyst, segerfesten har uteblivit. Men vi förtjänar faktiskt att slå oss för bröstet. Det är dags att öppna champagnen. Vi har faktiskt vunnit. Natten Läs mer…

Advertisements

Är vi alla rasister?

Del 2 av 10 i serien Den svenska rasismen

Del 2 av 10 i serien Den svenska rasismenNaturligtvis inte. Kan vi alla säga rasistiska saker och göra saker som kan uppfattas stereotypiserande och rasistiska? Självklart. Går det leva utan att använda sig av stereotyper och generaliseringar? Nej det tror Läs mer…

Den svenska rasismen – attityder bland ungdomar

Del 3 av 10 i serien Den svenska rasismen

Del 3 av 10 i serien Den svenska rasismenDet säga ofta slentrianmässigt från vänsterhåll att rasismen ökar i Sverige just nu. Alla undersökningar visar dock att så inte är fallet. Naturligtvis finns rasism. Det gör det i alla samhällen. Det Läs mer…

Den svenska rasismen – hatbrott

Del 4 av 10 i serien Den svenska rasismen

Del 4 av 10 i serien Den svenska rasismenHatbrott innefattar allt från ganska obetydliga brott som rasistiska slagord eller slogans klottrade nånstans till överfall på, misshandel av och mord på muslimer, judar, invandrare, homosexuella eller nån som tillhör nån annan Läs mer…

Den svenska rasismen – inställningen till flyktingar

Del 5 av 10 i serien Den svenska rasismen

Del 5 av 10 i serien Den svenska rasismenSverigedemokraterna har haft framgångar i opinionen under en lång rad år. Man skulle kunna tro att detta också betyder att rasismen och främlingsfientligheten också växer. Så är emellertid inte fallet. Ungdomars inställning Läs mer…

Den svenska rasismen – makthavarna

Del 6 av 10 i serien Den svenska rasismen

Del 6 av 10 i serien Den svenska rasismenFörutom rasistiska attityder bland ungdomar och vuxna samt rasistiska brott så kan man titta på svensk rasism på ett annat. Den institutionaliserade rasismen, den rasism som yttra sig i att invandrare har svårare Läs mer…

Den svenska rasismen – makthavarna del 2

Del 7 av 10 i serien Den svenska rasismen

Del 7 av 10 i serien Den svenska rasismenI ett tidigare inlägg tittade jag på hur invandrare och barn till invandrare är underrepresenterade bland de 100 viktigaste makthavarna och bland de rikaste i Sverige. I de grupperna är invandrare kraftigt Läs mer…

Svensk rasism – diskriminering på bostadsmarknaden

Del 8 av 10 i serien Den svenska rasismen

Del 8 av 10 i serien Den svenska rasismenPå uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (DO) gjorde Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet en undersökning av diskriminering på bostadsmarknaden. Undersökningen gjordes 2009-2010. Resultaten i korthet var följande: – Diskriminering uppkom i större Läs mer…

Svensk rasism – diskriminering på arbetsmarknaden

Del 9 av 10 i serien Den svenska rasismen

Del 9 av 10 i serien Den svenska rasismenDet är välkänt att invandrare (utlandsfödda) har högre arbetslöshet än svenskar i snitt: Statistiska centralbyråns senaste arbetslöshetssiffror visar att arbetslösheten bland utrikes födda personer är mer än dubbelt så hög som bland Läs mer…

Man är inte rasist bara för att man är vit

Del 10 av 10 i serien Den svenska rasismen

Del 10 av 10 i serien Den svenska rasismenI Feministiskt Perspektiv påstår dock Hanna Hallgren det. Påståendet att man är rasist bara för att man är vit och svennebanan är naturligtvis lika orimligt som att påstå att alla män är Läs mer…