Dubbelt så många mördade i Norge som i Sverige

Under januari har 6 personer mördats i Sverige. Det finns ytterligare några osäkra fall som utreds som om de skulle kunna vara mord men förmodligen är de flesta av dem inte mord. Dessutom är ju månaden inte slut utan det finns några dagar kvar så det kan bli fler mord. Läs mer…

Dödsfall orsakade av våld och olyckor

Det rapporteras, skrivs och debatteras mycket om antalet falla av mord och dråp i Sverige. Men det är faktiskt så att mycket få människor dör av dödligt våld om vi jämför med andra typer dödsfall orsakade av yttre omständigheter. Läs mer…

Psykisk ohälsa och diagnoser vanligt bland brottslingar

Förekomsten av psykisk ohälsa och samsjuklighet är mycket högre bland kriminalvårdsklienter än bland befolkningen generellt, både i Sverige och i andra länder. Detta gäller särskilt depression, missbruk, personlighetssyndrom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Läs mer…

Behandla narkotikamissbruk som en sjukdom

I en artikel i DN redogörs för hur den höga dödligheten på grund av bland annat narkotikamissbruk har lett till att Sverige numera har en dödlighet bland unga som är betydligt högre än genomsnittet i Västeuropa. För tjugo år sen hade Sverige en dödlighet som låg mycket lägre än genomsnittet i Västeuropa. Läs mer…

Underlig hovrättsdom i ärende om fentanylanaloger

Göta hovrätt har meddelat dom i ett mål där en man stått åtalad för dråp alternativt grovt vållande till annans död sedan han i sin näringsverksamhet sålt nässprej innehållande en fentanylanalog till personer i olika delar av landet. Läs mer…

Helene Rådberg – Mammajournalerna

Helene Rådberg är huvudsakligen poet, men hennes senaste bok är en roman: Mammajournalerna.

Där ger hon med hjälp av olika texttyper – utdrag ur sjukhusjournaler, olika personers minnen, prosalyriska partier etc Läs mer…

Är autism kopplat till kraftigt ökad risk för självmord?

Risken för självmordsförsök och självmord är mycket högre bland individer med autismspektrumdiagnos än hos befolkningen i övrigt menar en grupp forskare på Karolinska institutet. Särskilt hög risk för självmordsbeteenden har kvinnor som förutom autism även har adhd. Det visar en Läs mer…

Ytterligare en ledarsideskribent på GP som inget vet om brottslighet

Andreas Ericson heter en man som skrivit en så kallad gästkolumn på GP:s ledarsida. Han skriver om brottslighet, närmare bestämt dödligt våld. Han får liksom de flesta andra en del om bakfoten och klarar inte av att läsa och begripa Läs mer…

Legala skjutvapen dödar fler än vad illegala vapen gör

När det dödsfall på grund av skjutvapen uppmärksammas skjutvapenmorden i kriminella kretsar mycket. I de morden används enbart illegala vapen. Men faktum är att illegala skjutvapen dödar betydligt färre personer i Sverige än vad legala vapen gör. Detta på grund Läs mer…

Det finns ingen hejd på hur nyttigt kaffe är

Kaffe är bra för hjärtat och blodkärlen, motverkar kanske stroke och hjärtinfarkt. Det är bra mot cancer, speciellt mot prostatacancer. Inte nog med det, kaffe förlänger livet och håller Alzheimers borta. Kaffe gör människor lyckligare och minskar risken för självmord. Det Läs mer…

Innebär skärpta vapenlagar minskat antal mord i USA?

För att kunna svara på den frågan måsta man först ta reda på om det finns ett samband mellan antalet mord och antalet skjutvapen. Anatelt skjutvapen i ett land är svårt att veta. Statistiken är notoriskt opålitlig i många länder, Läs mer…

Död person vid statsministerns bostad

Enligt de uppgifter som cirkulerar så rör det sig om en person med tillstånd att vara i det Sagerska palatset (statsministerns bostad) innanför det område som har skyddsvakt som blivit skjuten och dödad. Det är ingen person som har koppling till riksdag eller Läs mer…