Självklart ska alla få bo var de vill

Så självklart ska även invandrare och flyktingar få bosätta sig var de vill. Men det behöver ju inte betyda att segregation är något bra i det stora hela. För segregation innebär ofta att det i den mindre gruppen skapas, uppstår och vårdas diverse fördomar om den större (vilket vi exempelvis har sett i Vellinge). Men samtidigt så skapar ett boende i närheten av människor som talar samma språk och har samma bakgrund en trygghet. Och trygghet kan göra att man lättare tar sig in i det nya samhälle man flytt till.

Så självklart ska alla få bosätta sig var de vill.

Men samtidigt så finns det ingen anledning att gynna bostadsegregation, varken klassmässig sådan eller etnisk sådan. Därför bör ett mer blandat boende skapas. Där olika typer av upplåtelseformer och hustyper finns i samma område. Genom en förtätning och med byggande av hyresrätter i segregerade vita villaförorter kan man skapa sådana effekter.

På samma sätt kan man förtäta och omkonstruera miljonprogramsförorterna så att dess får fler radhus och villor. I bägge typerna av områden bör också arbetsplatser i form av fler små affärslokaler, kontorshus och småindustrier skapas. Vad som också behövs är nämligen en funktionsblandad stad.

Hur man skulle kunna göra i vissa delar av Göteborg har jag skrivit en mängd inlägg om:

 1. Fältbiologerna snackar dumheter
 2. Bygg gärna nytt i Johanneberg!
 3. Partille vill bli en riktig stad
 4. Förtäta Guldheden!
 5. Vad krävs för att Bergsjön ska bli bättre?
 6. Förtäta längs med Mölndalsvägen
 7. Husbåtar i Göteborg?
 8. Skeppsbron och södra älvstranden
 9. Högre hus i Olivedal
 10. Gnälliga närboende vid Skeppsbron
 11. Felet med norra älvstranden
 12. Några problem med nya Kvillebäcken
 13. Frihamnen
 14. Att ge efter för ungdomsligister är fel väg att gå

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements