Det finns bättre alternativ än Västlänken

Del 4 av 12 i serien Pendeltåg i Göteborg

Framförallt är det lika bra fungerande alternativet betydligt billigare. Det inkluderar nämligen ingen tunnel alls. Ingen olönsam Västlänk alltså. Någon tunnel behövs inte för att genomgående pendeltåg ska kunna införas i Göteborg. Istället anlägger man en helt ny central pendeltågsstation i Gamlestaden. Genomgående pendeltåg med byten i Gamlestaden blir då möjliga.

Kombineras detta med bättre bytesmöjligheter vid Liseberg, en ny pendeltågsstation i Kallebäck/Elisedal som av historiska skäl naturligtvis får heta Almedal och en i Tingstad/Brunnsbo så får man ett system som fyller alla de krav man kan ställe på pendeltåg och bytesmöjligheter. Kombinerat med ändring av busslinjerna i södra Göteborg och flyttning av spårvagnshållplatser vid Liseberg och S.t Sigfridsplan som kan genomnföras till låg kostnad och omedelbart så blir det ett bra system.

På sikt krävs också pendeltåg på den planerat dubbelspåriga hamnbanan och en nybygd Boråsbana med dubbeslpår via Landvetters flygplats och förlängning till Herrljunga. Det senare är nödvändigt för att minska belastningen på Västra Stambanan. Ett sådant system skulle möjliggöra genomgående pendeltåg från Kungsbacka till Älvängen, från Alingsås till Stenungsund, från Borås till Volvo Torslanda. Dessutom pendeltåg från alla banorna in till Centralstationen dit fjärrtågen och regionaltågen även i fortsättningen får gå. Regionaltågen måste förstås göra uppehåll i Gamlestaden, nån av stationerna i södra Göteborg och i TIngstad/Brunnsbo beroende på vilken bana vi pratar om.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< En visionär västlänkJa till trängselavgift – tveksam till Västlänken >>
Advertisements
 • Anonym

  Även detta alternativ skulle kräva en utbyggd Gårdatunnel a la Förstärkningsalternativet (FA). Med tunnel plus ny station i Gamlestaden så blir kostnaden minst lika hög. Sannolikt högre för eftersom ny station krävs. Eftersom detta förslag skulle innebära fler byten och längre restider för alla resenärer så skulle nyttan vara lägre än FA.

  FA har en NNK kvot på -0.51 och Västlänken -0.57. Överslag enligt ovan skulle resultera i att ditt förslag får en långt mycket sämre nyttokvot.

  Jag rekommenderar läsning av utredningsmaterialet om Västlänken. Se http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-Gotaland/Vastlanken—smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Dokument/

  • Ditt resonemang är obegripligt. Vad är FA och vad är NNK? Hur mäter man nyttokvot. En station i Gamlestaden är ju byggd ändå. Men ingen inomhustation (som ju kan finansieras genom att man bygger den som ett affärscentrum a la Berlins stationer så den bör få en betydligt lägre slutlig kostnad än vad du tänker dig. Jag skulle säga att du inte har en aning om nyttokvoten av ett förslag som baseras på den skiss jag gjort. Det skulle inte bli mer trafik genom Gårdatunneln än idag (tills nu Boråsbana byggts, då blir det mer). Mer byten skulle det nog bli, men kanske inte så många eftersom man fortfarande kan låta en del pendeltåg gå till centralen. Med en station i Almedal kan man dessutom serva ett av de stora arbetsområdena i Göteborg (Mölndalsvägen-Lackarebäck).

   Jag tror inte det finns någon som helst jämförande utredning i Trafikverkets material med ett sådant alternativ som jag skissat på. En ska är jag säker på, det är att man skulle kunna ha genomgående pendeltåg mycket snabbare än med Västlänken.

   • Anonym

    Nyttokvoten är i princip kvoten ”nyttan” dividerat med ”kostnaden”, räknat i pengar. Den blir negativ om nyttan är lägre än kostnaden. Trafikverket har nog en mer utförlig förklaring av begreppet.

    I och med att du flyttar stationen till Gamlestaden så sjunker nyttan. Dels kan den inte trafikeras med tåg på Bohusbanan och dels så får du längre restider och fler byten. Det finns också färe linjer att byta till där.

    För att få med Bohusbanan, och bättre täcka även tåg mot Trollhättan och Alingsås, så skulle man behöva flytta fram den till Olskroken. Men det är en riktigt dålig plats i och med att den sitter porecis mitt i den stora korsningen för all tågtrafik. Den har också problem med extra byten och längre restid.

    Om du sedan inte ÖKAR trafiken (och därmed nyttan) så kan du inte den
    vägen kompensera för försämring genom den flyttade stationen.

    Man vill dubblera turtätheten på pendeltågen för att minska biltrafiken. Det är inte möjligt utan nya spår i Gårdatunneln eller med en utbyggd Västlänk.

    Det finns en variant som påminner om din i Trafikverkets utredningar. Den finns bland de avförda alternativen. Se sidan 37 i denna fil http://www.trafikverket.se/PageFiles/16890/Jarnvagsutredning_inkl_MKB_kap1-4.pdf

    Västlänken förstorar snarare centrum från enbart centralen till att sträcka sig från Korsvägen till centralen. På så vis minskas koncentrationen och resor sprids över stan på ett bättre sätt. Med sitt underjordiska stationsläge norr om Nilsericsson-terminalen så understödjer Västlänken väldigt väl exploateringen av Gullbergsvass.

    Men visst har du rätt i en sak. Genomgående pendeltåg skulle man få väldigt fort. Men inte många skulle åka på dem, för de skulle få för långa och obekväma resor!

 • Pingback: Tunnelbana i Göteborg? Varför inte? | Svensson()

 • Pingback: Marieholmstunneln är en felsatsning | Svensson()