Svensk skog är en mänsklig skapelse – det finns ingen naturlig skog

Del 2 av 5 i serien Den svenska skogen

Maciej Zaremba i DN har för avsikt att skriva en serie om en svensk kulturomvandling. Om vad som händer med den svenska skogen. Hur skogsbolagen avverkar och skapar kalhyggen Det är i och för sig intressant, men han avslöjar samtidigt sin djupa okunskap . Nästan all svensk skog som finns idag är något som människan skapat. Den är inte naturligt, utan till stor del planterad och odlad. Redan från början är den nutida svensk granskogen en fabrik. Den är konstgjord. En mänsklig skapelse för att skaffa råvara till massaindustrin och pappersbruken. Därför har Zaremba helt enkelt fel.

Sen 1600-talet har den svenska skogen varit en produkt av människan. Då reglerades uttagen och avverkningen i skogen hårt. Det var skogen som bestämde hur mycket stångjärn som kunde tillverkas och hur mycket bräder som kunde sågas. Det var tillgången till skog som avgjorde var kopparverken låg osv. Sen dess har skogen varit en fabrik.

Den skog som avverkas nu planterade eller började växa för sådär 60-120 år sen. Efter att en äldre skog avverkats. I Bohuslän är det den första skogen som funnits sen 1700-talet då  landskapen ödelades och avskogades av sillperioden och trankokeriernas omättliga behov av bränsle. Därefter hölls landskapet öppet och utan skog fram till 1950-talet av betande boskap. Detta skapade vackra hagmarker och ljunghedar som i det stora hela är borta numera även om hagmarker börjat komma tillbaks genom att en viss övergång från intensivt jordbruk med mjölkboskap till extensivt jordbruk med köttboskap skett de senaste 10-20 åren.

Hagen är en mänsklig skapelse, ljunghedarna är en mänsklig skapelse, den stora djupa granskogen är en mänsklig skapelse. Skogen har varit en fabrik i 500 år. Men det har människorna i staden glömt. de som flyttar ut från staden till landet vet inte hur det såg ut för 50 år sen eller 100 år sen. Idag ligger min sommarstuga mitt inne i skogen. För 60 år sen när det byggdes låg den på berget och man kunde se havet.

Dagens djupa skogar skapades av människan, av skogsbolagen, och det är inte konstigt att de tas bort igen. För faktiskt var det ju syftet med den. Att vara råvara till pappersmassa, bräder och papper. Att var en fabrik är svenska skogens ändamål helt enkelt. Sen 500 år tillbaks.

Läs också om markägandet i Sverige:
Markägande i Sverige
Markkoncentration under 1900-talet
Adelns markägande

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Några fakta: 0,5% av Sveriges skog är urskog, dvs aldrig rörd av människan. 3% är naturskog, dvs inte påverkad av människan på minst 150 år. 99,5% av den svenska skogen är en produkt av människans aktiviteter (inklusive beslut att inte avverka eller på annat sätt påverka skog). 97,5% är kulturskog, odlad skog.

Series Navigation<< Att lagstifta om allemansrätten vore nog dumtSvensk skog förvandlas till industrilandskap >>
Advertisements

21 Replies to “Svensk skog är en mänsklig skapelse – det finns ingen naturlig skog”

 1. Vilket kvalificerat skitsnack. Ta en titt på en 100 år gammal skogskarta så ser du de enorma arealer av ”virkesskog”, orört av storskaligt skogsbruk som fanns kvar i Norrland. Den insatte vet att det främst är kring resterna av dessa skogar som striden står. Även här hade förstås människor i över 1000-år själva hämtat sin ved och sitt timmer,  något som knappast påverkade miljön så mycket mer än naturliga störningar såsom brand och storm. Kalhyggesbruk infördes i Sverige efter andra världskriget och har drastiskt ritat om landskapet. Till sist: mänsklig skapelse eller ej, vi har idag möjligheten att forma landskapet så som vi vill ha det. Vill du ha virkesåkrar eller ur biologisk synvinkel ”riktiga” skogar? Kan du ta ställning til detta istället för att svamla?

  1. Jaså du. Norrland är nu bara en del av Sverige. Och den gamla skogen är ju sen länge avverkad. Det är inte den som avverkas idag utan skog som är 50-60 år gammal, på sin höjd 100 år. Dvs skog som i huvudsak planterats och på andra sätt skapats av människan. I kustrakterna i Norrland var det dessutom exakt detsamma som längre söderut i Sverige. Det var skogstillgången som gjorde att man anlade järnbruk på orter som Kjengis, Robertsfors, Olofsfors etc. Även om man inte ägnade sig åt kalhyggen på den tiden var skogen påverkad och formad av människans aktiviteter som fäbodar, rennäring, gruvdrift, jakt, avverkning och annat. I finnmarkerna för där bedrevs svedjejordbruk som formade den ”orörda” skog du pratar om. Det är inget skitsnack att skogen som vi är vana att se den är en skapelse av människan.

   Om vi vill ha en natur med biologisk mångfald krävs ett annat samhälle. Ingen kapitalism, extensivt jordbruk, lokalt producerad mat, inte vinsten i första hand osv. Ett sådant samhälle (och det har jag skrivit om på annan plats) vill jag naturligtvis ha, men man behöver ju inte utgå från falska premisser för det. Den svensk naturen är till stor del skapad av människan. Låt oss inte glömma det. Därför är det också våra politiska beslut som kan bestämma hur det ska bli i framtiden. Det bästa är kanske inte att låta den vara för då blir det som med fler naturreservat i Bohuslän. anledningen till att reservaten finns försvinner då de växer igen med skog.

 2. Återigen svammel tyvärr. Du undviker min kritik genom att
  upprepa oväsentligheter.
  Du verkar lägga en värdering i det här med att vara ”påverkad av
  människan”. De flesta skulle nog hellre mäta skogens icke-ekonomiska värde
  i biologiska eller kanske estetiska termer än skogshistoriska. Du behöver
  heller inte upprepa att en stor del av skogarna i Sverige är sekundärskogar,
  hade du läst mitt förra inlägg ordentligt hade du märkt att jag säger detsamma.
  Men vad spelar det för roll att en skog är påverkad om den ändå hyser stora
  biologiska eller sociala värden?
  Det är ju inte ens omöjligt att extensivt påverkade skogar kan ha större värden
  än s.k. urskogar.
  Viktiga egenskaper för en artrik skog är att den är flerskiktad, har en
  varierande täthet och åldersfördelning samt rikligt med död ved. Så ser en
  liten del av de kvarvarande skogarna i Sverige ut idag, och de flesta av dessa
  bestånd har någon gång brukats av människor, dock inte med den maskinella hjälp
  som finns att tillgå idag och som skapar storskaligt homogena bestånd som är av
  ringa glädje för vare sig biologisk mångfald eller människor.
  Så till den brännande frågan: oavsett av hur skogen har sett ut de senaste
  hundratals åren, hur vill du att den ska se ut idag och om 100 år?

  1. Extensivt påverkade skogar har större värde än urskogar. Det är ju faktiskt end el av poängen med hela mitt resonemang. Det finns inga naturliga skogar i Sverige och det var vad jag skrev. Du psåtod att jag ahd efl i allt jag skrev, men jag har ju rätt. Jag förstår inte vad ditt problem är och vilka invändningar du egentligen har mot mitt resonemang som bara gick ut på att visa att alla skogar i Sverige är påverkade av människan. Det är varken bra eller dåligt. Det bara är så.

 3. Nej som du märker blir jag irriterad av ditt inlägg, och
  inte så lite debattsugen.

  Problemet är att ditt resonemang kring ”naturliga
  skogar” och mänsklig påverkar är vilseledande och onödigt.  Din syn på skog verkar vara att det är något
  helt igenom människoskapat. Du försöker göra en poäng av att dagens skogsbolag
  inte är först med att bruka skogarna utan att vi minsann gjort det långt
  tidigare och därför skulle kritiken mot svenskt skogsbruk vara fel ute på något
  sätt. För mig faller dock den poängen platt.

  Du missar att det extensiva skogsbruket kan ses som en slags
  fortsättning på den ”naturliga” skogsdynamiken.  Vi vet att bränder varit vanliga i boreal skog,
  säkert också stormar och exakt vad stora nu utdöda däggdjur gjort där kan man
  bara spekulera i. Extensiv mänsklig påverkan är på ett sätt bara en
  fortsättning på detta, vilket den biologiska mångfalden i äldre sekundärskogar
  kan visa. Jag tror inte att en äkta ”urskog” skulle skilja sig på något anmärkningsvärt
  sätt från många av de finaste naturskogarna vi har kvar, trots att de alla har
  en historia av brukning.

  Sedan tycker du om att använda dig av begreppet ”naturligt”.
  Vad är det ens och för vem spelar det någon roll? Exempel: varför skulle en
  skalbagge, en lav, eller ens jag, bry mig om en tall är planterad eller ej om
  den står i en rik och tilltalande omgivning?

  Jag står också undrande inför hur du menar när du skriver
  att Zaremba avslöjar sin djupa okunskap. Var i Zarembas text påstår han att vi
  idag avverkar opåverkade skogar? (Ingenstans kan jag avslöja…) Men de enorma granplanteringar
  som han däremot beskriver har inte din gammelfarmor sett, var så säker. Vad
  våra efterkommande dessvärre inte får uppleva är ett skogslandskap som kontinuerligt
  hyst en mångfald av arter och strukturer sedan isen drog sig tillbaka. Vi kan
  uppleva de sista resterna av detta i varje fall, trots att våra föregångare
  varit där och verkar i tusentals år redan. Allt detta tycker jag att du sopar
  under mattan och förminskar.

  Skogsdebatten handlar om att ha rätt till levande
  skogar här och nu, punkt slut.

  1. Du har liksom ingen anledning att bli irriterad på mig. Jag tror vi är helt överens. Du har inte riktat någon som helst kritik mot det jag skrivit så därför är dina inlägg konstiga och konstigt aggressiva.

   Däremot är jag övertygad om att de flest stadsbor i Sverige (inklusive Zaremba) inte har en aning om att i stort sett all skog som finns i Sverige idag och hur den ser ut är ett resultat av mänsklig verksamhet. Den är inte naturlig. Därför skrev jag mitt inlägg. Det som du läst in i mitt inlägg finns där inte. jag har inte skrivit ett ord till försvar för skogsindustrin, inte ord till försvar av kalhyggen osv. Att tolka in saker som inte står där är ju helt meningslös. Du vet inget om mig, du vet inget om vad jag tycker, vilka åsikter jag har osv utöver exakt de ord jag skrivit. Att då dra sådana förvirrade och felaktiga slutsatser som du gör är bara dumt. Det blir liksom ingen vettig diskussion då.

   Min uppfattning är att en ”äkta” urskog skulle skilja sig mycket, men det är en ointressant och akademisk diskussion. Såna skogar finns inte.

 4. Du får ursäkta om tonen var aggressiv. Onödigt. Jag drog mycket riktigt också slutsatser om dina åsikter som jag inte borde gjort. Jag är dock inte främmande för att debattera även med likasinnade, allt kan inte vara konsensus.
  För att sätta det i ett sammanhang så är mycket av det du skriver något som skogsnäringen sedan länge fört fram som motargument (i mina ögon orättfärdigt) mot en naturvänligare skogspolitik. Trots att detta såklart inte var just din avsikt så tvingade mina mothugg dig i alla fall till förtydliganden och en slags nyansering, och det tycker jag aldrig är fel.
  Tack för en god diskussion hur som helst!

 5. Äntligen en som säger som det är.Jag själv har känt mig som en ropande röst i öknen i Sverige.
  Den ”naturliga skogen försvann i södra och mellersta Sverige för många hundra eller tusen år sedan.Förr var skogen människans enda energikälla.All husvärme och all värme till metallsmältning kom från skogen.För gruvbrytning lade man träd på berget och tände på så att berget krossades.Trädkramarna borde också krama Alfred Nobel.Så har ju människan ända sen hon blev jordbrukare huggt ned skog för åkermark och betesmark.
  Titta på målningar från 1700-1800 talet och titta på fofografier från förra sekelskiftet. I 99 fall av 100 är det MER skog nu än det var då.
  Att många djurarter och växtarter nu försvinner beror inte på att urskogar i Sverige skulle skövlas som miljömupparna hävdar.Det är det människoskapade gamla jordbrukslandskapet som försvinner som gör att arter försvinner.De gamla hag och hedmarkerna var enormt artrika men de ersätts ju nu av skog.

 6. När naturvårdstänkandet kom igång i början på förra seklet så skulle de enormt artrika strandängarna ”skyddas”.De skulle ”skyddas” från den stygga människan genom att böndernas djur inte skulle få beta där.Oj vad bra tänker nu miljömupparna  var de så miljömedvetna redan på den tiden.
  Nå vad hände när människans djur inte fick beta där. Jo artrikedomen försvann.Ängarna ersattes av busksly.

  1. På min hemö (Rörö) blev det naturreservat. Vi fick inte längre elda gräs (lunta), inte heller elda upp skräpet på västra stranden och dessutom försvann ju fåren och korna som hade betat. Anledningen till att det blev naturreservat försvann med tiden då ön växte igen. Nu har man fått anställa folk för att bränna av hela ön och försöka återställa den till det skick den var i i början av 1860-talet.

 7. Jag själv bodde med föräldrarna på somrarna från mitten av 50-talet på Stora Överön rakt öster om Rörö.Jag trodde i min enfald att landskapet där var något naturligt.Men så var det inte när bonden på 70-talet slutade ha får på som betade på gräsområdena bland bergen.Barndomens bärmarker blev slymarker.

 8. Appropå mänsklig påverkan av skog.
  Det är ju mycket skog i städerna nu för tiden men den mesta av den är tråkig för människor.En blandning av planterad skog och självsådd slyskog.Enligt miljömupparna så skall  människan inte göra något ändring av skogen men det blir en ful skog för människor som bor i staden.
  Tänk om man kunde öppna upp skogen, hugga ner en del träd och sly så det blev trevligare för människan att gå i stadens skogar .Då skulle det också kunna växa blommor och bär på skogsmarken vilket det inte gör nu
  Jag menar naturligtvis nu inte parkerna i centrala staden utan miljonprogramskogarna..

 9. Zarembas artiklar är välskrivna och innehållsrika och många saker är värda att diskutera. Enligt min mening är det viktiga i hans artiklar inte frågan om skogen är natur eller kultur, det är frågor om makt och människor, demokrati, stad och land, bolagens tjusiga fasader men ruttna inre, lagar som är papperstigrar. Han vidgar frågan till att inte bara gälla naturmuppar och en och annan kulturknutte kontra skogsbolagen och visar på hur dagens samhällsklimat kan avläsas i landskapet långt utanför staden.

 10. Har ni läst hela artikelserien nu? Där tar han upp mycket av det ni kritiserar ovan, och det framgår klart och tydligt att han är medveten om att skogen varit brukad i hundratals år. Det han verkar förespråka är inte att skogsbruket ska upphöra utan att det ska/kan ske i annan form än regelbunden kalhuggning och att det måste regleras på ett effektivare sätt än vad som nu är fallet. Dessutom har Zaremba på ett föredömligt sätt gett, för en journalist, extensiva källhänvisningar, så att artikeln skulle vara dåligt underbyggd tror jag inte på.

  1. Jag har sett det. Kommer att skriva om det senare och därmed backa lite från kritiken av Zaremba. Den första artikeln var dåligt underbyggd, det står jag fast vid. (Zaremba har ofta dåligt underbyggda artiklar även om han han lång rader med källhänvisningar)

Kommentarer inaktiverade.