Sveriges ekonomi beroende av råvaruexport

Sverige är ett land som för sin överlevnad är beroende av råvaruexport. Så har det varit i 500 år. Det är nödvändigt för att vi i landet ska kunna leva ett anständigt liv helt enkelt:

Sverige har under hela sin moderna historia, ja ända sedan 1500-talet varit beroende av råvaruexport. Järnmalm, järn, stål, koppar och kopparprodukter, skogsprodukter (tjära, beck, trävaror, pappersmassa och papper) , kalk och vissa perioder fisk har varit de viktiga exportvarorna.

Så är det fortfarande. Av Sverige nettoexport (exportvärdet minus importvärdet) så står skogsprodukter för mellan 60 och 90 % normala år. Under finanskrisen stod skogsindustrin för över 100%.  Malm- mineral och metallexporten står för mellan 5 och 10% ett normalår. Däremot finns all anledning att motsätta sig kortsiktig plundring av råvarutillgångar. Men utvinning behövs.

Det är också Sveriges råvaruexport som gör att Sveriges ekonomi klarat sig så bra i jämförelse med andra europeiska länder de senaste åren. Det är inte Anders Borgs förtjänst. I framtiden kommer råvaruexport sannolikt att bli än viktigare än vad den är nu. Med minskad tillgång till olja minskar handeln. Det blir inte lönsamt att hämta järnmalm eller koppar från andra sidan jordklotet och Europas länder behöver då köpa från Sverige. Det är nödvändigt för Sverige att exportera råvaror för att ha möjlighet att importera livsmedel och textilier. Sverige kan inte vara och har aldrig varit självförsörjande med livsmedel eller textilråvaror och textilier. Import behövs. Den måste finansieras. Det har alltid skett med hjälp av råvaruexport och kommer så att ske även i framtiden. Det är nödvändigt helt enkelt. För att vi ska kunna bo och leva här.

Råvaror, stål, skogsprodukter och skeppsbygge kommer i framtiden att återigen bli de näringar som är viktigast i Sverige. Skeppsbygge då det kräver stål eller trä. Saker som finns i Sverige och som är förmånligt att utvinna och tillverka i Sverige. För järnmalmsexport och ståltillverkning krävs kalkbrytning. Kalk av lämplig kvalitet finns inte överallt. Men det finns på Gotland. Majoriteten av järnmalmen i Europa finns i Sverige. Majoriteten av kopparmalmen finns också i Sverige. Liksom en mycket stor del av skogen. Bara Ryssland har mer.

Sverige ligger alldeles för avigt till, alldeles för långt bort, i ett avsides hörn av världen, för att i längden kunna vara ett land som importerar varor, sätter ihop dem till ny varor och exporterar dem igen. Det är så bilindustrin och vapenindustrin fungerar idag. Det är inte i längden hållbart. Turism som näring är stendöd den dag som oljan tar slut. Det är kortsiktigt vansinne att satsa på det. Rennäring har ingen ekonomisk betydelse och kommer aldrig att ha. Att hänvisa till sånt som argument mot mineral- och malmbrytning är inte relevant.

Läs mer:
Den svenska gruvboomen – ny stor gruva öppnar idag
Bergslagen får nytt liv
Inte har järnhanteringen förpassats till historiens sophög
Mer järnmalmsbrytning i Norrbotten
Guldruschen i Västerbotten
Gruvbrytning i Gränna?
Gruvboom i Norrbotten
Boliden – Sveriges stora guldproducent
Lundin Mining – Sveriges tredje största gruvbolag
Prospektering efter ädelmetaller i Bergslagen

Intressant?
I media: IDG12, VA, AV1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements