Våldsmonopol eller välfärd?

Staten är i sista hand ett band av beväpnade män. Friedrich Engels formulering för snart hundrafemtio år sedan tycks åter kommit i ropet. Åtminstone om vi ska döma av politikers, medias och polisledningens nuvarande mantra: ”Försvara statens våldsmonopol”. Gentemot skjutningar Läs mer…

Advertisements

De flesta partiers väljare positiva till mångfald

Kvinnorna har inte haft så goda erfarenheter av mångfald sedan mätningarna började 2005, och de flesta partiers väljare är positiva. Mångfaldsbarometern från Högskolan i Gävle visar också att majoriteten anser att nyanlända inte alls är mer högljudda och stökiga än Läs mer…

Sekretessamhället

Vi har alla hört kommentarerna och läst inläggen. De som med kännarmin konstaterar att de styrande vägrar se problemen de ställt till med. Att de har skygglappar på sig. Att de tystar debatten, för att de inte vill att folket Läs mer…

Hög kostnad för tillfälliga och osäkra anställningar

Sen 1990-talet har allt fler i Sverige en tidsbegränsad eller tillfällig anställning. Bland dessa har det skett en markant ökning av de som kallas in när arbetsgivaren ser ett kortvarigt behov. Men de behovsanställda betalar ett högt pris för arbetsgivarens Läs mer…

När internationell solidaritet blir till lokalpolitik

Trots allt skrammel och löften om att köra över LO-kongressen för att blockera försämringar i LAS pekar nu det mesta på att Kommunal viker sig för trycket från LO och SAP och vänder tillbaka till förhandlingsbordet. Med retorik om ökad Läs mer…

Ska vänstern värna ”svenska intressen”?

Återhämtningsfond, coronapaket; fruktat barn har många namn. Sveriges regering har, vad man än väljer att kalla det, valt att gå med på att EU genom gemensam finansiering ger stöd till unionens hårdast drabbade ekonomier. Plötsligt talar både högern och vänstern Läs mer…

Fällande dom för narkotikaförsäljning på nätet

En man i Södermanland har fällts av Norrköpings tingsrätt för bland annat grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott. Brottet har kunnat beläggas efter ett gediget utredningsarbete där flera delar av Polismyndigheten och andra myndigheter varit involverade. Det var i maj 2019 Läs mer…

Europa – pandemins “lockdowns” blottlägger rasism och diskriminering från polisen

Polis i flera europeiska länder, som ska upprätthålla och övervaka nedstängningen på grund av covid-19, har riktat sina åtgärder oproportionerligt mycket mot etniska minoriteter och marginaliserade grupper. Polisen har utövat våld, utsatt personer för diskriminerande identitetskontroller, satt dem i karantän Läs mer…

Ekofakta – informationsportal om ekologiskt jordbruk

Webbportalen Ekofakta.se är en sajt som riktar sig till både allmänhet och yrkesverksamma inom livsmedelskedjan. Syftet är att öka kunskapen om ekologisk produktion och ekologisk mat och bakom sajten står SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok). År 2017 gav regeringen Läs mer…

All solidaritet med Black Lives Matter – nej till politikerhyckleriet

Vreden mot polismord, övergrepp och rasism sprider sig över världen. Från de formliga upproren i USA till massprotester i storstäder världen runt, inte minst i Europa, i Paris, Berlin och London – även i Stockholm och Malmö – uttrycks avsky Läs mer…

Flyktingars problem är bristande jämlikhet inte bristande integration

Integrationsprocessen för nyanlända i Sverige är komplicerad, oavsett om man som asylsökande har ordnat sin bostad själv eller om man bor i en av Migrationsverkets anläggningar. Problemet är dock inte integration i sig utan bristande jämlikhet. Ojämlikhet. Det menar Lina Läs mer…

Den svenska tilliten har inte påverkats av ökad mångkultur

Resultaten från de årliga SOM-undersökningarna visar att nivåerna av tillit mellan människor i landets kommuner är höga och väldigt stabila över tid. En omfattande analys av tillit i relation till mångkultur i Sverige ger väldigt lite stöd till internationella teorier Läs mer…

En aktiv krispolitik för samhället – inte kapitalet

När covid-19 slog till tvärstannade ekonomin. Över 100 000 arbetslösa och tiotusentals varslade och en halv miljon i av korttidspermitteringar med statliga bidrag och sänkt lön. Att hålla nere arbetslösheten är viktigt, inte minst för att göra det svårare för Läs mer…