Markägande i Sverige

Del 1 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 1 av 22 i serien Markägande i SverigeDen allra största markägaren i Sverige är vi alla tillsammans. Dvs staten. Via Sveaskog äger staten 4,3 miljoner hektar (ha) mark, varav 3,2 miljoner ha skogsmark. Det senare är 15% av all Läs mer…

Advertisements

Markkoncentration under 1900-talet

Del 2 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 2 av 22 i serien Markägande i SverigeUnder 1900-talet har det privata markägandet i Sverige allt mer koncentrerats till ett fåtal storägare. Totalt dominerande bland de privata markägarna är idag de tre skogsföretagen SCA (Handelsbanken), Bergvik Skog (Stora Enso Läs mer…

Adelns markägande

Del 3 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 3 av 22 i serien Markägande i SverigeEnligt Björn af Kleen och boken Jorden de ärvde från 2009 så ägde adeln omkring 400 000 ha mark år 2009. Allt detta söder om Dalälven. Detta är i så fall lite Läs mer…

Beck-Friis – näst största adliga markägare

Del 4 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 4 av 22 i serien Markägande i SverigeBeck-Friis är en svensk adelssläkt introducerad på Riddarhuset. Ursprunget för ätten Beck-Friis är den danska uradelssläkten Beck, vilken ägde Bosjökloster och Gladsax hus, med flera skånska slott. Jochum Beck, som 1660 blev Läs mer…

Douglas – största markägarfamiljen inom adeln

Del 5 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 5 av 22 i serien Markägande i SverigeBoxholms Skogar är resterna av det gamla bruksföretaget Boxholms AB som bildades 1872. Skogarna behövdes för tillverkning av kol för järntillverkningen. Boxholms AB:s historia går tillbaka till år 1754 då ägaren till Läs mer…

Baroniet Adelswärd – södra Östergötland

Del 6 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 6 av 22 i serien Markägande i SverigeFamiljen Adelswärd är innehavare av Sverige tredje största egendom ägd av en adelsfamilj, det så kallade Baroniet Adelswärd. Idag är det ett företag med namnet Baroniet Adelswärd AB och omfattar ungefär 20 Läs mer…

Gripenstedt – Närkes största privata markägare?

Del 7 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 7 av 22 i serien Markägande i SverigeÖverinspektorn över sjötullarna i Göteborg, Hieronimus Berger, född i Kurland 1649, död 1713, adlades 1691 med namnet Gripenstedt. Han hade inga egna barn i äktenskapet från 1710 med Catharina Tham (1675-1746), men Läs mer…

Hamilton af Hageby – Boo i Sörmland

Del 8 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 8 av 22 i serien Markägande i SverigeSläkten Hamilton härstammar från England. En normand vid namn Walter Fitz-Gilbert av Hambledon flyttade till Renfrewshire och nämns för första gången, som vittne, i ett kungligt fribrev till Paisley kloster gällande sillfiske Läs mer…

Bonde – kungar och storgodsägare

Del 9 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 9 av 22 i serien Markägande i SverigeBonde är en av Sveriges äldsta kända frälsesläkter (adelssläkter). Ursprungligen från Småland och av gemensam ursprung med en sen länge utdöd frälsesläkt vid namn Bååt. Därför har släkten Bonde just en båt Läs mer…

Piper – äger mer än 1% av all mark i Skåne

Del 10 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 10 av 22 i serien Markägande i SverigeÄttens Pipers äldsta kände stamfader är Berendt Piper (död mellan 1633 och 1635), som var handlande och borgmästare i Viborg men som traditionellt anses ha varit född i Lübeck. Hans hustru hette Läs mer…

Wachtmeister af Johannishus

Del 11 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 11 av 22 i serien Markägande i SverigeWachtmeister är en svensk adelsätt med ursprung från Dagö i Estland, vilken invandrade till Sverige på 1500-talet. När Tyska orden upplöstes i Estland förlorade släkten, som inte bevisats ha räknats  till adeln, Läs mer…

Trolle-Wachtmeister

Del 12 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 12 av 22 i serien Markägande i SverigeWachtmeister är en svensk adelsätt med ursprung från Dagö i Estland, vilken invandrade till Sverige på 1500-talet. När Tyska orden upplöstes i Estland förlorade släkten, som inte bevisats ha räknats  till adeln, Läs mer…

Silfverschiöld – arvtagare till Niclas Sahlgren

Del 13 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 13 av 22 i serien Markägande i SverigeSilfverschiöld och Silfverskiöld är två svenska adelsätter med samma ursprung som de utslocknade ätterna Silfvercrantz och von Hylthéen. Ätternas stamfader är torparen Jöns i Hylta i Småland som levde under senare delen Läs mer…

Klingspor – Kinnevik och gods

Del 14 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 14 av 22 i serien Markägande i SverigeFamiljen Klingspor har jag skrivit om förut. Detta då familjen är en av de tre familjer som alltid stått bakom Investment AB Kinnevik. Klingspor är som släkt inte en av Sveriges största Läs mer…

Treschow – markägare i tre länder

Del 15 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 15 av 22 i serien Markägande i SverigeSläkten Treschow är idag markägare i tre länder. I Norge är familjen en av de allra största privata markägarna och familjens överhuvud Mille Marie Treschow (1954-) är gift med en av Norges Läs mer…

Bonde af Björnö – har ägt samma gods sen 1300-talet

Del 16 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 16 av 22 i serien Markägande i SverigeBonde är en av Sveriges äldsta kända frälsesläkter (adelssläkter). Ursprungligen från Småland och av gemensam ursprung med en sen länge utdöd frälsesläkt vid namn Bååt. Därför har släkten Bonde just en båt Läs mer…

Trolle-Bonde

Del 17 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 17 av 22 i serien Markägande i SverigeBonde är en av Sveriges äldsta kända frälsesläkter (adelssläkter). Ursprungligen från Småland och av gemensam ursprung med en sen länge utdöd frälsesläkt vid namn Bååt. Därför har släkten Bonde just en båt Läs mer…

Trolle-Löwen

Del 18 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 18 av 22 i serien Markägande i SverigeLöwen är en ätt som ursprungligen härstammar från Jülich och är känd i Estland från 1592. Därfirån kom släkten till Sverige där man adlades och introducerades på riddarhuset 1723. En gren blev Läs mer…

Bielke – släkt med Fugger

Del 19 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 19 av 22 i serien Markägande i SverigeBielke, som ursprungligen kommer från Småland och inte från Södermanland, vilket Wikipedia uppger, är en av Sveriges äldsta kända frälseätter (adelsätter). På medeltiden var det vid sidan av Bonde, Oxenstierna, Natt & Läs mer…

Stjernswärd och von Arnold

Del 20 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 20 av 22 i serien Markägande i SverigeBengt Söfringsson Ahlberg var underofficer vid skånska kavalleriet och stupade under Karl XII:s krig. Han var gift två gånger, första gången med en kvinna ur den adliga ätten Kafle. Hans son Rudolf Läs mer…