Ambulansbåten på Öckerö flyttar till Donsö

Idag flyttar ambulansbåten från Öckerö till sin nya hemmahamn på Donsö i södra skärgården. I och med den nya placeringen får båten en bättre utgångspunkt vid 90 procent av utryckningarna.   – Den här leder till snabbare insatstider, alltså den Läs mer…

Advertisements

Trams om ambulanser och militärfordon från politiker

Regionen Västra Götaland som bl.a. är ansvarig för sjukvården i just Västra Götaland (dvs Bohuslän, Västergötland och Dalsland) köper tydligen ambulanser från ett polskt företag, W Ambulance. Samma företag säljer också militärfordon: Sedan 2008 har Västra Götalandsregionen ingått ett avtal med Läs mer…

Livsfarlig ambulanssjukvård på grund av privatisering

Privatiseringen, avregleringen och upphandlingen av ambulanssjukvården i Göteborg har lett till dålig kontroll, dålig samordning och bristande uppföljning av problem. Uppdelningen på många olika händer och nedskärningar gällande kostnader har följaktligen lett till en ambulanssjukvård med stora brister. Så stora Läs mer…

Våldsamt i Skanör – våldsamt i Rosengård

I Skanör var 100-tals ungdomar igår inblandade i oroligheter med fylla skadegörelse och flaskkastning. Polisen ingrep till slut för att köra bort folk och lugna ner stämningen. Det verkar då som om det blev bråk mellan polisen och många ungdomar. Läs mer…

Privatisering orsakar ambulansbrist

Sen ambulansverksamheten i Göteborg lades ut på upphandling och privatiserades har brist på ambulanser i Göteborg uppstått. Allt oftare får människor ingen ambulans när de ringer och allt oftare får ambulanstransporter utföras med vanliga bilar och utan sjukvårdspersonal. Det hela Läs mer…