Personuppklaring är ett meningslöst mått på polisens effektivitet

Tyngdpunkten i polisens verksamhet bör förskjutas från att vara brottsutredande till att bli mer brottsförebyggande. Brottsligheten ska minskas för det är helt meningslös att öka antalet fällda om det samtidigt är så att brottsligheten ökar (brottsligheten har dock under lång Läs mer…

Advertisements

Våld är en konsekvens av ökade klyftor och fattigdom

i en artikel i ETC intervjuas kriminologen Jerzy Sarnecki om vad våldet i fattiga områden beror på. Han är mycket tydligt med orsaken: Han menar att den bakomliggande faktorn är att människor som står utanför samhällets institutioner får en frustration Läs mer…

Sarnecki och Englund missar det mest uppenbara om brottslighet och invandrare

Kriminologen Jerzy Sarnecki och Robert Englund från tankesmedjan Fores har skrivit en mycket bra debattartikel i GP om brottslighet och utrikesföddas överrepresentation. De lyfter fram att klass förklarar det mesta av överrepresentationen vilket är välkänt men alltid behöver poängteras: Den Läs mer…

Ingen större smuggling av vapen till Sverige

Det är i alla fall vad Tullverket uppger. Man har inte kunnat hitta några indicier eller tecken på att det på något sätt skulle förekomma någon organiserad eller storskalig smuggling av vapen till Sverige. Enligt polisen är det dock vanligare Läs mer…

Jerzy Sarnecki har både rätt och fel om ungdomsrånen

Jag skrev häromdagen om ungdomsrånen och att deras vanlighet i Malmö varken kan förklaras utifrån etniska, ekonomiska eller sociala faktorer: Jag har jämfört ett antal utvalda kommuner i Malmöområdet, Göteborgsområdet och Stockholmsområdet. Åren 2007 och 2011. Siffrorna från Brå sistnämnda Läs mer…

Det utvidgade våldsbegreppet

Våldet i samhället ökar inte alls. Det är en myt som frodas i media och hos högerextremister. Och media har stor betydelse för folks bild av våldet, för hur oroliga folk är och hur fixerade vid våld och våldsamheter människor Läs mer…

Det minskande våldet

Efter att ha ökat från andra världskriget fram till början av 1990-talet så har våldet i samhället sen dess minskat. Detta i motsats till den myt som frodas om att våldet ökar allt mer i samhället. Sanningen är alltså den Läs mer…

Polisens effektivitet har inget samband med uppklarningsprocenten

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har gett ut en rapport om polisens effektivitet. Idag mäts polisens effektivitet oftast i förhållande till antalet anmälda brott. Problemet med detta är enligt rapporten flera: Metoden att mäta effekterna av polisens brottsförebyggande Läs mer…