Ett svenskt Bilderbergmöte

Tällbergkonferensen, eller Tällberg Forum som den heter, är en konferens som ordnas sen 2005 men som föregicks av mer informella konferenser med samma syfte och på samma plats. Årets upplaga avslutades för ett par dagar sen.

Tällberg Forum

Från 1981 ordnades vad som kallades Tällberg Workshops på initiativ av den dåvarande Volvo-chefen Bo Ekman. Från 2005 heter arrangemanget alltså Tällberg Forum och anordnas av Tällberg Foundation.  Till mötet bjuds 300 500 personer från eliten i samhället in. Inte bara svenskar utan även internationella gäster bjuds in. PO Tidholm i Aftonbladet beskriver syftet med konferensen så här:

Tällberg är som fenomen ett nästan övertydligt exempel på hur det ser ut när nya krafter mobiliserar i den postpolitiska världsordningen. Politiken har tappat räckvidd, avhänt sig makt och förminskat sina möjligheter samtidigt som internationella företag och organisationer kliver in i dess ställe. Ni vet, det handlar om den gamla vanliga globaliseringen.

Faktum är att just globaliseringen är årets tema i Tällberg. Det är angeläget eftersom det kanske är dags att fråga sig vad de här nya krafterna faktiskt lyckas med, alltså den här själv­utnämnda konstellationen av världsförbättrare. De som vill rädda världen enbart med hjälp av godhet. Inte med lagar, inte regler, inte beskattning, inte våldsmonopol, inte politik utan ofta bara en förhoppning om att positiva exempel och tankar med bärkraft ska förändra världen.

[…]

En klok moderator säger, i ett ögonblick av plötslig klarsyn, att ”kanske har vi här i tältet mer gemensamt med varandra än med de övriga 99 procenten i våra respektive hemländer”. Det är överraskande eftersom det i övrigt inte talas särskilt mycket om det faktum att alla därinne tillhör en elit. Det är, tycks det, fullkomligt självklart att det är just de som ska rädda världen. De äger tolkningsföreträdet. Ska världen räddas måste de ske utan att man någon gång ifrågasätter det system som har skänkt just dessa människor makt, privilegier och frihandelns och rörlighetens alla fördelar.

Världen måste räddas, ja, men utan att näringslivets frihet begränsas. Klimatförändringarna ska hejdas, men utan bromsa tillväxten.

Det finns förstås en rad problem med en sådan ordning. En uppenbar är att världen skulle komma att styras av organisationer och bolag utan demokratisk underbyggnad och att vi skulle få leva med altruismens godtycke.

Det hela är ett möte för en självutnämnda elit som vill styra världen utan att använda demokrati. Konferensen är ett utslag av samma elittänkande och odemokratiska maktfullkomlighet som Bilderberggruppen och dess mer moderna motsvarighet Sun Valley Conference är. Tällberg Forum liknar Sun Valley Conference mer än det liknar Bilderberggruppen. Öppnare och modernare. Inte så hemligt.Men fortfarande är det eliten, överklassen, makthavarna, som träffas för att odemokratiskt diskutera och bestämma över oss andra.

Att det är intressant och trevligt på Tällberg Forum förändrar inte den saken. Att människorna på plats har mycket intressant att säga och är smarta förändrar därvidlag ingenting. Överklassen, eliten, bestämmer och vill bestämma över oss andra genom att gå vid sidan av den formella demokratin. Så är det i Göteborg, så är det i Sverige och så är det i världen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements