Johan Ehrenberg klagar på politikers lögner men låter ETC ljuga frikostigt

Johan Ehrenberg klagar på att politiker och andra ljuger om klimatet och klimatåtgärder. Han har förstås helt rätt i att politikerna ljuger med då borde han också se till att hans egen tidning inte spred falska nyheter och inte ljög. Det gör han inte. Han låter tidningen ETC ljuga fritt om alla möjliga olika frågor och han ljuger till och med själv i artikeln där han klagar på att politikerna och beslutsfattarna i världen ljuger om vad som måste göras.

Mängden kalhyggen i Sverige har inte ökat vilket Ehrenberg verkar tro. Avverkningen av skogen i Sverige ökar inte utan har faktiskt minskat de senaste åren. I Europa har den dock ökat liksom troligen på världsnivå.

Sverige kan heller inte minska användningen av fossil energi med 15% per år av den enkla anledningen att Sveriges produktion av el med fossil energi är försumbar och har varit så sen 1980-talet. Att som Ehrenberg framställa det som möjligt i Sverige är att ljuga. Däremot kan ju bilismens användning av fossil energi minska mer än så per år om vi bara vill. Men det innebär ökad användning av fossila råvaror i tillverkningsprocessen av de nya elbilarna. Att minska användningen av fossil energi på världsnivå med 15% per år är dock sannolikt möjligt. Men det ställer stora krav på många fattiga länder som Indien, Kina, Indonesien osv och kräver att USA förändras.

15% minskning av handelsgödselanvändningen (konstgödsel) per år betyder ökad användning av naturgödsel om vi vill kunna producera tillräckligt med livsmedel i världen. Det betyder att djurhållningen måste öka såväl som konsumtionen av inhemskt producerat kött för annars kommer ingen att vilja hålla djuren. Att bara ha djur för gödselproduktion är inte ekonomiskt gångbart helt enkelt. Men ETC företräder i allmänhet linjen att djurhållningen måste minska. Deras åsikter och argumentation hänger inte ihop, är inte genomtänkt.

Ehrenberg pläderade ju även för robotgräsklippare häromåret, något som är mycket dåligt för naturen och den biologiska mångfalden. Inkonsekvensen i hans milöengagemang är tydligt.

ETC:s journalister ljuger regelbundet om fiske, kvinnovåld, insektsdöd och en del annat. Bland annat genom att göra reklam för och sprida falska nyheter. Fiske är inte det stora problemet för havet. Klimatet är det stora problemet för havet följt av övergödning orsakad av ett för intensivt jordbruk och skogsbruk samt utdikning av våtmarker. För mycket granskog och tallskog är inte bra för havet då det ger förbrukning med sämre livsvillkor i havet som en följd. Men den mycket klimat- och miljöengagerade redaktionen på ETC tycks förvånansvärt nog inte ha greppat detta. Så kanske minskad avverkning av skog kanske inte är så bra som Ehrenberg tror.

Kvinnovåldet (våld riktat mot kvinnor) har inte ökat under pandemin. Det finns inga belägg för att påstå att det ökat. Över tid har det dödliga våldet mot kvinnor trendmässigt minskat. Att påstå att det bara blir värre och värre och att ljuga om utvecklingen som ETC ofta gör är att sprida och skapa falska nyheter.

För att kunna ersätta fossila bränslen i bilar, småbåtar, färjor med mera behövs batterier och ökad elproduktion. För att det ska vara möjligt krävs ökad gruvbrytning av malmer, mineraler och metaller som idag inte används i nån större utsträckning. Sverige har stora tillgångar av sådana råvaror. Att bryta dem innebär att lokala miljöintressen måste ställas åt sidan och att samerna blir lidande. ETC låtsas som om dessa motsättningar inte finns. Men de finns och eftersom åtgärder mot uppvärmningen och det allt sämre klimatet är nödvändiga är det också nödvändigt att samer och lokala miljöopinioner måste stå tillbaka. ETC föredrar att sopa dessa saker under mattan och låtsas som att de inte ser dem.

Gilla Anders_S på Patreon!