Al – Får robotarna (tjänste)jobben?

I actionladdade science fiction-filmer tar superstarka och superintelligenta robotar över makten från människorna. Vissa tror att detta redan sker i det konspirativa fördolda; Tänkande robotar tar på sikt kontroll över oss människor. Och kanske de kan lösa miljö-klimat-fattigdoms-ojämlikhets-frågorna bättre än vi?

Men stopp och belägg! Datorer och AI-teknik handlar ju i grunden om avancerade räknemaskiner som löser uppgifter för oss människor. De är död metall utan känslor, drifter eller egna åsikter! Bara bättre än arbetarklassens vanliga fabriksmaskiner. Vad är problemet?

Jo, bland annat att forskningen om medvetandet hos människor, djur och växter (som att tomater låter när de skadas) har lett till en ny teori – att all materia på jorden och i universum har olika grader av medvetenhet. Och om hjärnan kan bygga medvetande av ”döda” atomer, varför skulle inte supersmarta AI-robotar kunna göra det. Båda består ju av samma grundmaterial.

Då får vi tänkande medvetna robotar – en ny slags ny unik varelse, jämbördig med, om inte överlägsen, människan. Ska de få mänskliga rättigheter?  Få rösta i valen? Spekulativa framtidstankar för kommande generationer. Kanske frågor vi får ta tag i fortare än vi tror idag.

Tjänstemannajobben

Men oavsett om denna teori och praktik är vetenskapligt rätt tänkt eller inte, så kvarstår hela den sociala aspekten av näringslivets robotisering av arbetsplatserna: arbetslöshet. Citat från DN-reportage 8 april:… ”arbetsmarknader kan vändas upp och ner för hundratals miljoner människor… dramatisk revolution… människan inte ensam om intelligens…”.

En aktuell rapport från investmentbanken Goldman Sachs (minns finanskrisen 2007 – 2008) hävdar att runt 300 miljoner jobb – mestadels inom tjänstemannayrken – kan automatiseras med den nya vågen av Al-system. Det drabbar exempelvis jurister, lärare, läkare, advokater, ingenjörer, skribenter, kommunikatörer, IT-folk, programmerare, advokater, reklamfolk, författare, revisorer, arkitekter, mjukvaruingenjörer etcetera.

Nästan alla tjänstemannajobb påverkas. Några försvinner. En (troligen mindre) grupp tjänstemän får arbeta i samspel med Al-robotarna! Min fråga är: I detta samarbete mellan människa och robot, vem blir arbetsledare…

Förutom dramatiken på den kommande arbetsmarknaden finns klassaspekten av denna omvälvande jobbrevolution. Och den politiska effekten.

Robotiseringen

Arbetarklassen (halva befolkningen) har ”drabbats” av robotiseringen. Nu är det tjänstemännen i medelklassen som ”drabbas” (nästan halva befolkningen). Och de drabbas mer (eller gynnas något om tråkiga arbetsuppgifter ersätts av intressantare, debatten går om detta).

De arbetare som lämnat fabrikerna har inte sällan gått till vård och service. Vart ska överflödiga tjänstemän gå när de får lämna kontoren? Ner till proletariatet – vart annars? Då minskar medelklassen och arbetarklassen ökar i storlek. Det är som jag ser det den troliga följden av robotiseringen av många tjänstemannayrken. Mängder av tjänstemän tvingas bli arbetare!

Traditionellt, historiskt och i stora drag har Sverige en halv befolkning arbetare, som röstar vänster, och en halv befolkning medelklass/tjänstemän, som röstar höger. Men nu minskar troligen medelklassen och arbetarklassen ökar.

Då kan de visionära socialister som kan möta det proletära missnöje som får arbetare att proteströsta på de halvrasistiska högerpopulistiska sverigedemokraterna, förflytta hela det politiska landskapet åt vänster!

Styra den svenska politiken i riktning mot samhällsgemenskap, jämlikhet, välfärd, folkhem med socialt ansvar, gör din plikt – kräv din rätt, arbete åt alla, miljö-klimatarbete, hållbar produktion. På sikt få med sig arbetarklassen och folket i bygget av en humanitär, demokratisk, decentraliserad, ekonomisk demokrati i en socialistisk nation och värld.

Så sett skulle robotiseringen kunna gynna vänstern genom att arbetarklassen ökar på bekostnad av tjänstemännen i medelklassen.

Hans Norebrink

En serie texter om artificiell intelligens
  1. Tar robotarna över?
  2. Får robotarna (tjänste)jobben?
  3. Nu växer arbetarklassen!
  4. Onödig medelklass
  5. Från prylar till relationer
  6. Arbetare och robotar – förena er!