Bekämpa gängen – bygg bostäder

Bostadsbristen leder till en mängd problem. Hemlöshet och trångboddhet är det mest uppenbara. Men det finns även andra problem. Om en familj eller en person kommer på kant med kriminella går bostadsbritsen det omöjligt att flytta. Då kan de tvingas att betala till gänget eller utföra tjänster till gänget. Om de inte gör som gänget säger kan de bli dödade.

Trångboddheten gör att många ungdomar, i huvudsak unga män, tillbringar eftermiddagar och kvällar ute på gatan. Det gör att de lätt kan rekryteras av gängen. Om de hade kunnat flytta eller inte varit så trångbodda hade detta kunnat förhindras.

Dessutom leder bostadsbristen till att oseriösa hyresvärdar hyr ut bostäder eller sängar i bostäder till ockerpriser, alldeles för höga priser, till sådan som saknar bostäder. En del av dessa hyresvärdar kan ingår i kriminella nätverk och gäng. Förutom att det kan ge inkomster till de kriminella gängen leder det också till att de som hyr en sådan bostad kan bli skyldig gängen pengar. Det gör att gängen sen kan tvinga dem att betala genom att utföra tjänster åt de kriminella nätverken.

På flera sätt leder bostadsbristen alltså till att gängens rekrytering underlättas. Dessutom kan de tjäna pengar på förhållandena. Att bygga bort bostadsbristen är därför en bra åtgärd för att minska gängens makt och inflytande.

Med ett överskott på bostäder kan folk flytta när de vill. Trångboddheten kan minska. Därmed kan också gängens makt minska.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!