Tre personer dömda för grovt narkotikabrott – nio frikända

Södertälje tingsrätt har dömt en person för ett stort antal grova narkotikabrott efter att denne på bland annat en krypterad plattform ha varit involverade i hantering av större partier narkotika. En annan person dömdes för medhjälp till grovt narkotikabrott och ytterligare en person dömdes för narkotikabrott. Tingsrätten frikände också nio personer. Narkotikan hittades i samband med att polisen genomförde en husrannsakan under en utredning av ett mord i Saltskog hösten 2022.

Åklagarens bevisning har till största del bestått i chattmeddelanden hämtade från meddelandeappen Signal samt en omfattande indiciebevisning.

Dömda

– Med stöd av denna bevisning har tingsrätten i ett fall ansett det ställt utom rimligt tvivel att en 32-årig man hanterat större partier narkotika. Tingsrätten har också med stöd av framför allt indiciebevisning dömt en 23-årig man för medhjälp till grovt narkotikabrott genom att denne hyrt en lägenhet där narkotika förvarats, säger Kai Koskela i ett pressmeddelande. Han är rådman vid Södertälje tingsrätt.

En man dömdes för narkotikabrott. Ett tidigare utdömt straff på tre månader för narkotikabrott ska gälla även för detta brott. Det tidigare straffet utdömdes den 16 december 2022.

En annan man dömdes för flera fall av grovt narkotikabrott vid andra tillfällen och i det aktuella fallet. I media står det att han var 29 år gammal men enligt pressmeddelandet och rådmannen som uttalat sig är han 32 år gammal. Hans straff blev fängelse i sju år och tio månader. Dessutom dömdes en 23-årig man för grovt narkotikabrott till fängelse i fyra år och fyra månader.

Frikända

– När det gäller övriga åtalade har inga eller enstaka chattmeddelanden funnits att tillgå. Åklagarens har valt att lagt fram en omfattande indiciebevisning till stöd för åtalet. Tingsrätten har ansett att indiciebevisningen sammantaget har varit av sådan beskaffenhet att det i huvudsak inte har varit möjligt för domstolen att dra några säkra slutsatser. Därför har nio åtalade frikänts, säger Kai Koskela.

En av de frikända var en 23-åring med politiskt engagemang i Liberalerna. Han heter Enriq* Hartli*b och stod åtalad för synnerligen grovt narkotikabrott. Är tidigare dömd för flera brott, däribland till fängelse i tre månader för narkotikabrott 2019. Han släpptes från det fängelsestraffet 2 mars 2020.

Samtliga åtalade anses ha en koppling till Ronnafalangen inom Södertäljenätverket.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!