Två dömda och en friad i hovrätten för Adrianamordet

I april i år dömde Södertörns tingsrätt tre män för bland annat mord på en 12-årig flicka i augusti 2020. Mordet skedde på en rastplats i Norsborg. Svea Hovrätt har nu i stora delar fastställt tingsrättens dom. Hovrätten dömde två av männen för bland annat mord och försök till mord till livstids fängelse. Den tredje personen frikändes dock för dessa brott. Han dömdes istället för bland annat förberedelse till mord.

I tingsrätten dömdes de tre männen förutom mordet på den tolvåriga flickan också för försök till mord på andra personer som befann sig på rastplatsen. Straffet för alla tre bestämdes till fängelse på livstid. Två andra män dömdes för grovt vapenbrott respektive skyddande av brottsling.

Den mycket omfattande utredning som åklagaren lagt fram har bestått av bland annat en stor mängd meddelanden från så kallade SkyECC-telefoner och tele­positioneringar om var de åtalade befunnit sig.

Hovrätten har i stora delar gjort samma bedömningar som tingsrätten och anser det bevisat att två av männen, Maykil Yokhanna och Hassan Mohammad gjort sig skyldiga till bland annat mord och mordförsök. Livstidsstraffen fastställdes därmed.

Hovrätten frikände dock den tredje personen, Benjamin Mahdi, som åtalats för mord och mordförsök. Skälet till det var att det enligt hovrätten inte är bevisat att han medverkat på det sätt som åklagaren påstått. Den mannen dömdes dock för andra brott, bland annat förberedelse till mord. Hovrätten bestämde straffet för honom till fängelse i nio år och åtta månader.

Dessa tre personer är fortsatt frihetsberövade. De två män som dömdes för mord på den tolvåriga flickan ska efter hovrättens dom betala ett högre skadestånd till flickans mamma.

De övriga två männen i rättegången var åtalade för skyddande av brottsling respektive grovt vapenbrott. I den delen fastställde hovrätten de fällande domarna, men bestämde kortare fängelsestraff än vad tingsrätten gjorde.

– Utredningen i målet har varit mycket omfattande och det har också handlat om en hel del ny bevisning i hovrätten, säger hovrättsrådet Angelica Jonsson. När det gäller hovrättens bedömning av åtalet mot den person som nu frikänns för mord och försök till mord anser hovrätten att bevisningen mot honom inte räcker för en fällande dom.

Läs mer: