Det finns ingen ny våldsvåg i Göteborg

Göteborg har i stort sett inga skjutningar och inga mord med skjutvapen. Nån våldsvåg i Göteborg finns inte. Antalet mord med skjutvapen är på samma nivå som på 1980-talet och 1970-talet. Några stycken om året. Antalet sprängdåd är fler än de var på den tiden, men på snart 10 år har ingen skadats eller dött vid nåt sprängdåd. Det finns helt enkelt ingen ny våldsvåg i Göteborg. Ingen våldsvåg alls faktiskt. Det vet alla göteborgare och alla människor i Göteborg.

De våldsdåd som har skett under senare år är främst knutna till tre konflikter. Den långvariga konflikten mellan två gäng i Biskopsgården och Länsmansgården, konflikterna i Tynnered där tre grupperingar varit inblandade och en konflikt i ett marginellt kriminellt nätverk med bas i Mölndal. Ingen person i Göteborg är rädda för att råka bli skjuten på gatan eller sprängd i luften.

Ändå hitta media på  att det skulle vara en våldsvåg i Göteborg. Nu senast är det DN, tidigare har det varit GP. Men det är helt enkelt inte sant. Det finns ingen våldsvåg i Göteborg. Att påstå det är helt enkelt dumheter. Anledningen till att medierna just nu skriver om Göteborg är att skjutningarna och sprängningarna i Stockholm upphört.

För att försöka hålla liv i den påhittade bilden av det våldsamma Sverige har medierna därför funnit det tvunget att hitta på en våldsvåg i Göteborg där det ändå skett några skjutningar och några dödsskjutningar. Men det är en felaktigt och lögnaktig bild av verkligheten det skriver om. En helt påhittad verklighet. Falska nyheter. Dumheter och lögner.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!