Den svenska STASI-regeringen

Vi har en borgerlig svensk regering som kommer med förslag efter förslag som inskränker den vanliga människans, arbetarens frihet och dessutom delvis allas frihet. Det handlar om allt från att man anklagar oss all för fusk med sjukkassa- och andra bidrag, till att vi ska övervakas utifall att vi kanske nån gång i framtiden kan tänkas eventuellt att begå ett brott. Eftersom det sistnämnda ju gäller alla människor så måste ju förstås alla övervakas. Det tycks ibland vara borgarregeringens motto.

Denna STASI-regering har alltså bland annat genomfört följande saker som innebär en minskad frihet för och ökad kontroll av den vanlige svensken:

 1. Utökad kontroll från försäkringskassan, som visserligen visat sig ineffektiv i ekonomiska termer då det är väldigt få som faktiskt fuskar, men som minskat vanligt folks frihet.
 2. Ökad satsning på övervakningskameror och övervakning på alla tänkbara omöjliga och möjliga ställen. En åtgärd som ju inte har nån bevisad effekt på brottsligheten (annat än lokalt), men som ju faktiskt minskar friheten för och inkräktar på integriteten för vanligt folk
 3. Minskade ersättningar i de sociala välfärdssystemen som också medför en minskad frihet för den vanliag människan, för arbetarna i Sverige.
 4. Införandet av den så kallade buggningslagen som innebär radikalt utökade möjligheter att bugga folk. Noterbart är dock att Säpo redan haft möjlighet att bugga som de vill uatn att folk kan få red på det i efterhand på det vis som det fungerar i exempelvis Danmark. Även buggningslagen inskränker männsikors frihet på olika sätt liksom den innebär ett ingrepp i den personliga integriteten.
 5. Bifallet till EU-direktivet om lagring av internet och teletrafik hos leverantörerna mellan 6 och 24 månader. Ett förslag som drevs hårt också av socialdemokraterna och STASI-Bodström när de satt i regering och då kritiserades av de borgerliga partierna.
 6. FRA-lagen som det alltså ska röstas om i morgon är i dess nuvarande utformning ett borgerligt förslag. Det tidigare socialdemokratiska förslaget, med Thomas Bodström i spetsen, om FRA är dock snarlikt och skulle innebära i princip samma frihetsinskränkningar och ingrepp i en personliga integriteten.

Den borgerliga STASI-regeringen är med fulla segel på väg rakt in i STASI-Sverige, 1984 och storebrorsstaten och övervakningssamhället. Tidigare kallat Bodströmsamhället, men vi kanske nu ska döpa om det till Reinfeldt-staten. Man fortsätter det nyliberala reformprojekt som den tidigare socialdemokratiska regeringen påbörjade, med de inskränkningar i vanligt folks frihet och integritet som behövs för att göra välfärdsslakten möjlig.

Intressant?
Bloggat: Jinge, Roger Jönsson, Ung Vänster, Erik Laakso, Tankar i natten, Anna Troberg, Selig, Claes Krantz, Björn Andersson, Andra sidan,
Borgarmedia: Fokus1, Fokus2, Fokus3, DN1, DN2, SVD1, SVD2, SDS1, SDS2, SDS3, HD1, HD2, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

8 Replies to “Den svenska STASI-regeringen”

 1. Socialdemokraterna stödjer ju också de massövervakning så detta är ju knappast unikt för alliansen. Inte för att det gör det bättre…
  Förstår inte vad du menar med att regeringen är för mer övervakningskameror. Det är väl knappast en regeringsfråga.

 2. Rick: Läser du inte vad jag skriver? Jag pekar på att socialdemokraterna också är ansvariga i inlägget.

  Regeringen beslutar om resurser till polisen och vilka lagar som ska gälla för kameraövervakning. Alltså ytterst en regringsfråga alltså.

  Jag länkar också av en anledning. I de artiklar jag länkar till finns antingen argumentation i det aktuella ämnet eller kompletterande information. Det är därför bra om man innan man kommer med en kommentar, faktiskt kollar vad som står i den länkade artikeln (exemeplvis om ökad kameraövervakning).

 3. Gustav: Kontrollen blir ju meningslös om den kostar mer än vad fusket gör. (coh så är troligen fallet, det är nog egentligen därför försäkringskassan drar ner på kollen) Då blir ju enda konsekvensen en inskränkning av människors frihet.

 4. Ja, det är klart att man får göra en kostnadsanalys av det hela innan man sjösätter det. Kontrollsystem som kostar mer i administration än de ger i inkomster/undvikna förluster är ju onödiga. Det är mer den allmänna principen jag är en anhängare av – kontroll över utgifter.

  Man skall ju generellt veta vart varenda skattekrona går, eftersom varje krona medborgarna ger ifrån sig skall komma just medborgarna till del i någon form – samhällelig service i form av tjänster och personal, stöd i form av bidrag och försäkringar, infrastruktur, med mera.

Kommentarer inaktiverade.