Svensk narkotikapolitik – ett misslyckande

Det är för många insatt uppenbart att den restriktiva svenska narkotikapolitik som utvecklades under 1980-talet är ett kapitalt misslyckande. Denna politik inkluderar kriminalisering av enskilt bruk av narkotika den innefattar hårda straff och inkluderar uppfattningen att man blir narkotikaberoende om man så bara prövar en gång. Det har inneburit att behandlingsmetoder mot narkotikamissbruk som är vanliga i andra länder, som sprutbyte, subutex, metadon har varit svåra att använda i Sverige. Resultatet av politiken har blivit att vi visserligen har färre människor som har prövat narkotika än i andra länder, men det finns faktiskt lika stor andel missbrukare i Sverige som i de flesta EU-länder:

Sant är tre saker: a) jämförelsevis är det påfallande få svenskar som prövar narkotika, b) i fråga om antal tunga missbrukare ligger Sverige på EU-genomsnittet medan mer liberala länder som Nederländerna och Tyskland har färre, och c) den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige ligger dubbelt så högt som EU-genomsnittet.

Dessutom är det alltså så att dödligheten bland drog- och narkotikamissbrukare är mycket högre i Sverige än i andra länder. Jag menar på att dessa fakta visar på att narkotikapolitiken i Sverige är ett misslyckande och bör förändras. Eget bruk bör avkriminaliseras, något som kan gör det lättare att använda cannabispreparat som läkemedel. Man vet att cannabis-preparat och cannabisrelaterade preparat har bra medicinska effekter på ett antal områden och det vore önskvärt om de kunde användas i lite större utsträckning än idag. Notera att jag inte är för en generell legalisering av cannabis även om det är troligt att cannabis är mindre skadligt än alkohol.

Däremot borde narkotikaklassningen av khat tas bort. Internationellt borde man arbeta för att kokablad och kokate inte heller ska vara narkotikaklassat. Det finns mycket stor anledning att förändra den svenska narkotikapolitiken. Kanske kan den då bli lika bara som i många andra europeiska länder.

Förstås är det inte heller så att detta finns någon dramatisk ökning av droganvändandet i Sverige. I själva verket är drogmissbruk ett ganska litet problem i detta avlånga land.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements