Tiggeriförbud ger ökad brottslighet

Om tiggeri förbjuds har det två effekter, tiggeriet minskar marginelllt men försvinner inte. Brottsligheten ökar. För de människor som är så fattiga att de inta omfattas av några sociala skyddsnät försvinner inte. De finns kvar, deras problem kvarstår.De behöver fortfarande pengar.

När tiggeri förbjuds leder det till att fattiga människor får svårare att få ihop pengar, resultatet blir att kvinnor och barn stannar kvar i Bulgarien och Rumänien och att endast unga män åker iväg till andra länder. Ett resultat av detta är också att brottsligheten ökar. Att det blir svårare att tigga leder till att de unga männen måste söka andra inkomstkällor. Fickstölder, rån och snatterier blir de alternativa inkomstkällorna. Med påföljd att brottsligheten ökar.

Det finns klara belägg för den utveckling jag beskriver. Från Köpenhamn där brottsligheten i gruppen fattiga tiggare från Rumänien och Bulgarien är mycket högre än i Stockholm eller Oslo. I Köpenhamn är tiggeri inte tillåtet.

Ytterligare en effekt av tiggeriförbud är att kriminella ligor i större utsträckning blir organisatörer av tiggeriet. Detta då tiggarna behöver skydd, vakter osv. Ett tiggeriförbud leder till att de beslutsfattande politikerna lämnar ut fattiga till kriminella. Det innebär i sin tur mer människohandel, smuggling och prostitution. Idag finns det i stort sett inga kriminella gäng som organiserar tiggeriverksamhet. Om tiggeri förbjuds kommer de att organisera nästan all tiggeriverksamhet.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

PS. Tiggeriförbud saknar stöd i den svenska opinionen på samma sätt som den hårdare flyktingpolitiken och hårdare tag mot brott saknar stöd i opinionen. Det finns ingen anledning att förbjuda tiggeri. Det motverkar sitt syfte, ökat brottsligheten och gör det svårare för mycket fattiga människor. Det löser inte ett enda problem.

Advertisements