Polisen behöver förändras

Det skriver Maria Abrahamsson i en ledare i dagens SVD. Jag håller med. Anledningarna till att polisen behöver förändras är flera:

1. Polisen har svårt att klara av vardagsbrottsligheten. I alla fall upplevs det så av många människor. För verkligheten visar att många vardagsbrott faktiskt minskar. Förmodligen på grund av andra sker än polisiär verksamhet.

2. Polisen har svårt att effektivt bekämpa den organiserade brottsligheten.

3. Polisen har bevisat svårt att hantera så kallade särskilda händelser (som Göteborg 2001, Palmemordet, Lindhmordet osv). Det finns åtskilliga utredningar och interna PM som pekar på polisens inkompetens i dessa sammanhang. När det gäller det första exemplet, Göteborg 2001, som berör hur polisen handskas med stora folkmassor pågår ett utvecklings- och förändringsarbete inom polisen som jag har viss insyn i. Polisens hantering av dessa ärenden har blivit bättre under senare år, främst i Västra Götalands polisdistrikt. Men förändringar försvåras av den bristande samordningen inom polisen och uppsplittringen på flera små polisdistrikt.

När det gäller att bekämpa den organiserade brottsligheten är det kanske inte främst polisen som behöver ändras. Det som kanske är viktigast är lagstiftningen som gäller ekonomiska brott. Den måste förändras och skärpas. Idag är den alldeles för tandlös i Sverige. Den måste skärpas därför att det i land efter land har visat sig att man effektivast bekämpar organiserad brottslighet genom att sätta dit dem för ekonomiska brott. I samband med en sådan förändring av lagstiftningen bör också de enheter inom polisen som utreder ekonomiska brott förstärkas.

Dessutom bör rekryteringen till gängen brytas genom rejäla satsningar på social omsorg om vår barn. Lyckliga barn blir inte brottslingar. Vi bör satsa på att förbättra socialtjänsten, förskolan och skolan samt se till att det finns bra fritidsverkamheter för barn och ungdomar.

För att minska vardagsbrottligheten är det bästa faktiskt fler poliser. Men de ska vara ute på gator och torg. För att undvika direkta misstag som i Rödeby och i fallet Engla är det bästa att skapa större enheter. De små polisdistrikten som gjort misstagen har gjort det delvis på grund av inkompetens som beror just på litenhet och faktiskt lokal förankring. Det senare gjorde att polisen i Rödeby bagatelliserade brotten som pojkgänget begick. Nytt datasystem kan säkert också vara en hjälp på vägen.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Advertisements