WWF lanserar miljöupprop inför EU-valet

WWF i en rad länder går nu ut i ett gemensamt upprop riktat till alla EU-parlamentskandidater att arbeta för ett hållbart Europa som respekterar gränserna för vår planet.

Bakom uppropet står WWFs kontor i 22 europeiska länder och miljontals väljare som vill se Europa som föregångare när det gäller miljö och hållbar utveckling. Det skulle behövas 2,8 jordklot om alla jordens invånare levde som en genomsnittlig EU invånare. Klimatförändringar, vattenbrist och förlust av biologisk mångfald har redan börjat få effekter. Nu krävs att EU agerar kraftfullt.

– Vi uppmanar alla kandidater till EU-parlamentet att skriva på WWFs upprop med nio miljöutmaningar för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och säkra en resurseffektiv ekonomi som tryggar jobb och välstånd för dagens och framtida generationer. Målet är att få ett Europa som producerar och konsumerar inom ramarna för en planet. Ju fler parlamentariker som engagerar sig för miljön, desto större möjlighet har vi att skydda den, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

EU-valet är ett viktigt miljöval. Cirka 80 procent av miljölagarna som berör oss i Sverige beslutas på EU-nivå. Enligt EU-kommissionens Eurobarometer 365 tycker 95 procent av EU-medborgarna att skyddet av miljön är viktigt och 81 procent anser att en stark miljölagstiftning är viktig.

EU-parlamentets 751 ledamöter röstar och har inflytande  frågor om allt från miljö och hälsa till jobb och ekonomi.

– Vi hoppas att alla som kandiderar vill anta utmaningen och avge ett miljölöfte. Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken och EU:s förbud mot illegal virkeshandel är färska exempel på hur ledamöterna har möjlighet att rösta fram en ambitiös lagstiftning i den europeiska unionen, säger Jenny Fors, sakkunnig miljöpolicyfrågor på WWF.

Fram till den 25 maj kan årets kandidater till EU-parlamentet stötta WWFs miljöupprop.

WWFs upprop till kandidaterna inför valet till Europaparlamentet 2014-2019. Stöd en politik som:

  • Tacklar klimatförändringen – 90 procent av EU-medborgarna vill att deras regeringar ska arbeta för att öka andelen förnybar energi fram till 2030
  • Växla till en resurseffektiv ekonomi – 83 % av européerna anser att en mer effektiv användning av resurserna kan öka den ekonomiska tillväxten i EU
  • Stoppar förlusten av biologisk mångfald – 92 procent av EU-medborgarna befarar att förlusten av biologisk mångfald ger negativa konsekvenser
  • Uppmuntra en mer hållbar och hälsosam konsumtion – 87 procent av européerna vill att våra naturresurser ska utnyttjas effektivare
  • Säkrar rent och friskt vatten – 73 % av européerna anser att EU borde göra mer för att ta itu med vattenproblemen i Europa
  • Skyddar miljön för mänskligt välbefinnande globalt – 95 % av européerna anser att miljöskydd är viktigt personligen för dem
  • Säkerställer ett hållbart jordbruk
  • Stoppar den illegala handeln med virke och hotade arter
  • Arbetar för långsiktigt hållbara fiskbestånd

(Källor: Bland annat EU-kommissionen, Världsbanken)

Svensson/WWF

Läs gärna min serie om Eu-valet och fiskeripolitik:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements