Det här är vad konflikten i Vänsterpartiet handlar om

En långdragen konflikt råder i Vänsterpartiet. Men nu kommer det på löpande band artiklar och medieanalyser som målar upp samma falska bild av vad det egentligen är som pågår i partiet. Efter lång tvekan har jag därför bestämt mig för att lyfta pennan och ge min bild. Läs mer…

Bästa partierna på miljöområdet

Två partier har en mycket bättre miljöpolitik än alla andra enligt den granskning som Supermiljöbloggen gjort. Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men deras politik skiljer sig åt. Miljöpartiet satsar mer på individualism och individuella val medan Vänsterpartiet satsar mer på kollektiva åtgärder. Läs mer…

Öppet brev till statsministern om klimatet

Magdalena Andersson, är du medveten om att om vi misslyckas med att nå 1,5 gradersmålet riskerar vi att överskrida katastrofala tröskelpunkter i jordens klimatsystem? Har du klart för dig att ett sådant läge skulle leda till att uppvärmningen eskalerar bortom mänsklig kontroll och i förlängningen till samhällskollaps? Läs mer…

Blandekonomi á la Keynes eller socialistisk klimatpolitik?

Den viktigaste storpolitiska uppgift mänskligheten står inför idag är att bekämpa de många samverkande miljöproblemen. Massutdöende, vattenbrist, jordflykt, utfiskning, havshöjning, jordutarmning, olika naturkatastrofer, skogsskövling, bidöd, issmältning, antibiotikaresistens, virusepidemier, och invasiva arter. Läs mer…

Identitetspolitik lockar väljare

Tre partier som är baserade på olika varianter av identitetspolitik är de som lyckats bra i EU-valet. Det är partier som i huvudsak mobiliserar väljare i samhällets mittengrupper klassmässigt, medelklassen och småborgerligheten. Grupper som röstar i större utsträckning än människor arbetarklassen. Läs mer…

WWF lanserar miljöupprop inför EU-valet

WWF i en rad länder går nu ut i ett gemensamt upprop riktat till alla EU-parlamentskandidater att arbeta för ett hållbart Europa som respekterar gränserna för vår planet. Bakom uppropet står WWFs kontor i 22 europeiska länder och miljontals väljare Läs mer…

Den ängsliga medelklassens parti får inget stöd på landet

Den ängsliga medelklassens eget parti, Miljöpartiet, har svårt att få stöd för sin storstadsinriktade miljöpolitik för veganfanatiker och privatiseringsförespråkare på den svenska landsbygden. Politik som är bra för ängsliga medelklassföräldrar i storstäderna. Föräldrar som alltid vill göra det bästa, alltid vill Läs mer…

Borgartidningarna hyllar högermannen Löfven

Jag har skrivit det tidgare. Valet av Stefan Löfven till partiledare för socialdemokraterna är att välja en fortsatt högerinriktning för socialdemokraterna. Det är att välja en man som ville ha ryska maffian som ägare till Saab Automobil, en man som Läs mer…

Gnälliga professorer utan alternativ

I en debattartikel i GP skriver två gnälliga ekonomiprofessorer om att den svenska klimatpolitiken är värdelös. Men de föreslår själva egentligen ingenting. Utan, det som görs är värdelöst och allt annat är också värdelöst. Ja, ska man tro de två Läs mer…