Rasistiska domar och utredningar förefaller vanligt

Jag läser mängder med förundersökningar och domar. Min spontana reaktion och bedömning är att det förekommer en mängd rasistiska domar och utredningar. En omfattande rasism med andra ord.

Under senare tid har det varit mycket vanligt att personer med traditionellt svenska namn dömts för allt från skjutningar och sprängningar till omfattande narkotikahandel. det handlar om personer som organiserat handlat med narkotika under många år .Dessutom om personer som gemensamt begått brott ihop under lång tid. Uppemot tio års tid i många fall, ändå längre (i cirka 30 års tid) i andra fall.

Jag har i dessa fall noterat att det i domarna aldrig påstås att brotten begåtts inom ramen för grov organiserad brottslighet. Om det finns med i domen resulterar det alltid i längre straff för de åtalade. I samtliga domar där det är personer med invandrargrund som åtalats för liknande händelser och handlingar förekommer däremot noteringar om att brotten begåtts inom ramen för grov organiserad brottslighet. Resultatet är att personer med invandrarbakgrund rent generellt döms till högre straff för mord, skjutningar, sprängningar, narkotikabrott och narkotikasmuggling.

Jag kan i de olik fallen inte se att det finns nån kvalitativ skillnad på brotten. Men är det personer med invandrarbakgrund inblandade sägs det alltid att brotten skett som en del av grov organiserad brottslighet. När det är personer med svenska namn så förekommer inte sådana påståenden med ett undantag. Om det handlar om domar mot medlemmar i det som kallas kriminella mc-gäng förekommer påståenden om grov organiserad brottslighet ibland men inte alltid.

Fördomar och rasism

Denna skillnad i de rättsliga instansernas bedömning tyder på att domarna präglas av fördomar och rasistiska bedömningar där personer med invandrarbakgrund bedöms hårde enbart på grund av sin bakgrund. Även förundersökningarna präglas i de fall jag läst av rasistiska fördomar där utredda personer mer svensk bakgrund inte påstås vara en del av den organiserade brottsligheten medan personer med invandrarbakgrund alltid påstås ingå i den grova organiserade brottsligheten.

Eller att de begått brotten inom ramen för grov organiserad brottslighet i de fall de uppenbart inte är gängmedlemmar. Vilket många av de unga kontraktsmördarna uppenbarligen inte är. De tonåriga kontraktsmördarna döms därför också lika hårt som bevisade eller påstådda gängmedlemmar.

Det stora problemet verkar dock vara att personer med invandrarbakgrund rutinmässigt anses var en del av den organiserade brottsligheten och begår sin brott inom ramen för denna. Personer med svensk bakgrund eller svenska namn påstås sällan utgöra en del av den organiserade brottsligheten eller begå brott inom ramen för denna.

Det hela tyder på em omfattande rasism i det svenska rättsväsendet även om det inte är något bevis för att det finns en sådan då jag inte gjort någon vetenskaplig undersökning. Men det har vid tidigare undersökningar visat sig att det svenska rättsväsendet präglas av rasistiska och fördomsfulla resonemang och bedömningar. Och det vore helt klart intressant om nån kunde undersöka nuläget med tank på vad jag tror mig ha sett,

Några exempel på fall där det inte förekommit några resonemang eller påståenden om organiserad brottslighet:

Alla dessa fall har huvudsakligen misstänkta med traditionella svenska namn. Det finns deessuto ytterligare några liknande fall där jag läst förundersökningar men inte skrivit om. Ett mord på en ung man i Tranås är ett av dessa fall. Rasistiska domar och utredningar förefaller vara vanligt.

Läs mer:

 

Ett svar på “Rasistiska domar och utredningar förefaller vanligt”

Kommentera gärna med hjälp av ett Mastodonkonto

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.