Sara Granér – All I want for christmas is planekonomi

I dagens Sverige är litteraturen en av de viktigaste arenorna för kritisk diskussion av det kapitalistiska klassamhället. En anledning till att det är så är att det delvis råder ett annat ideologiskt klimat inom litteraturen än i andra delar av samhället. Läs mer…

Atle Berge – Puslingar

Atle Berges Puslingar är en roman om en verklig händelse, den så kallade Kielland-olyckan. Alexander L. Kielland var en bostadsplattform (döpt efter en av Norges största författare) som kapsejsade på Nordsjön 1980. 123 personer omkom. Läs mer…

Helene Rådberg – Mammajournalerna

Helene Rådberg är huvudsakligen poet, men hennes senaste bok är en roman: Mammajournalerna.

Där ger hon med hjälp av olika texttyper – utdrag ur sjukhusjournaler, olika personers minnen, prosalyriska partier etc Läs mer…

Johan Jönson – Marginalia/Xterminalia

Johan Jönsons diktverk från 2019 utgörs av två böcker. Den första, som också är tjockast, har titeln Marginalia, men utgör enligt mig verkets centrum. Den innehåller en lång dikt som slirar mellan medvetandeström och teoretisk/politisk utläggning och som ständigt avbryts av repliker om diktjagets brist på pengar. Läs mer…

Om ”ras” i arbetarlitteraturen – Gustav Hedenvind-Eriksson

I den självbiografiska romanen Författaren utnämner Ivar Lo-Johansson Gustav Hedenvind-Eriksson och Martin Koch till arbetarlitteraturens ”grindstolpar”. (Redan 1952 hade för övrigt Åke Runnquist i boken Arbetarskildrare från Hedenvind till Fridell kallat just Hedenvind-Eriksson och Koch för ”arbetardiktens portalgestalter”.) Läs mer…

Folke Fridell – Död mans hand

På baksidestexten till originalutgåvan av Folke Fridells Död mans hand(1946) beskrivs romanen på följande sätt: ”En stark och frän uppgörelse med det själsdödande industriarbetet där mänskligt frihetskrav kvävs i effektivitet och rationalisering. Läs mer…

Levande skildring av vår tids nya arbetarklass

Handlingen kring huvudpersonen Ida i Handens rörelser utspelar sig på tre ständigt växlande plan. Själva basen för framställningen är Idas arbete på ett callcenter – oklart inom vilken bransch, men troligtvis är det frågan om datorer – där hon utövar kundsupport genom att nogsamt följa en manual samt säljer abonnemang. Läs mer…

Genus och prekariat i arbetarlitteraturen

Vänsterpartiets Flamman är en av de publikationer där det ganska ofta skrivs om den samtida arbetarlitteraturen. Exempelvis Anna Remmets recension av romanen Handens rörelser av Felicia Stenroth. Läs mer…

Gangsterrap som arbetarlitteratur?

Buden på nya arbetarförfattare står som spön i backen. För ett par dagar sedan lanserade Björn Ranelid sig själv. Sedan skrev Jenny Högström i Göteborgsposten att gangsterrappare som Yasin, Guleen och Antwan skriver ”vår tids arbetarlitteratur”. Läs mer…

Vad är arbetarlitteratur?

Vad är arbetarlitteratur? Det kan kort och gott förklaras som litteratur av arbetare, för arbetare, om arbetare. Teoribildningen kring arbetarlitteraturen är till stor del marxistisk, och utmärkande är att många av arbetarförfattarna var självlärda, och alltså inte hade samma traditionella utbildning som borgerliga författare. Läs mer…

Mats Berggren får 2019 års Ivar Lo-pris

Styrelsen för Ivar Lo-Johanssons stipendiefond har beslutat att Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris 2019 tilldelas författaren Mats Berggren, med följande motivering: Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris 2019 går till Mats Berggren för ett engagerande, konsekvent och nydanande författarskap. Redan med debutboken Orent ackord 1987 Läs mer…