De kriminella gängens rekryteringsgrund

5 000 ungdomar, företrädesvis unga män och pojkar, som lever i olika delar av Sverige är det som utpekas som riskgruppen när det gäller rekrytering till kriminella gäng. Det är unga män vars framtidsutsikter är dåliga. Med en stor arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet så finns det … Läs mer

Alice Teodorescu har det svårt med IS

Teodorescu har det uppenbarligen svårt. Hon kan inte hålla två saker i huvudet samtidigt. Bara för att någon konstaterar att  (Islamiska Staten, Daesh) IS rekryterar unga män på grund av dessa unga mäns hopplöshet och fattigdom tror Teodorescu att personen "relativiserar" IS. … Läs mer

Kvotering skapar bättre polis

Kvotering av vilka som antas till polisutbildningarna skulle innebär en bättre polis. Det skulle kunna innebära att man antar människor från ett bredare socialt spektrum såväl etniskt, könsmässigt, klassmässigt som religiöst och med olika sexuell läggning. En bredare rekrytering helt … Läs mer