Utrotningen av däggdjursarter började för miljoner år sen

Den biologiska mångfalden började minska tidigare än vad forskare hittills trott. Enligt en ny studie, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Ecology Letters, är det människans förfäder som påbörjade processen. Det internationella forskarteamet bakom den nya studien kommer från Sverige, Schweiz Läs mer…

Advertisements

Sveriges största rovdjur

De flesta tror nog att det största rovdjuret i Sverige är björnen. Och vi pratar om de 5 stora. De 5 stora rovdjuren. Björn, varg, lodjur, järv och kungsörn. Men inget av de djuren är störst. Bara ett av dem Läs mer…

De tidiga människorna formade Afrikas djurliv

Tidiga människor i vårt eget släkte konkurrerade ut andra rovdjur i Afrika. Detta är slutsatsen i en studie som publicerats av forskare med koppling till Naturhistoriska riksmuseet. Östafrika gick från att ha ett tjugotal stora, högt specialiserade rovdjur till att Läs mer…

Förlust av stora rovdjur ett globalt bevarandeproblem

Stora landlevande rovdjur minskar, vilket kan få konsekvenser för andra arter och ekosystemens funktion. En studie i Science visar att 75 procent av de största rovdjuren minskar och att drygt hälften av dessa redan har förlorat mer än halva sitt Läs mer…

Forntida katter drev många hundarter till utrotning

Konkurrens spelade en viktigare roll i utvecklingen av hundfamiljen, där vargar, rävar och deras släktingar ingår, än klimatförändringar visar en internationell studie. Ankomsten av kattdjur till Nordamerika från Asien bidrog till utrotningen av så många som 40 hundarter. Ett internationellt Läs mer…

Rödlistade däggdjur på land jagas, men i havet …

Det finns ett 20-tal rödlistade fiskarter och lite fler rödlistade kräftdjur. Så fort nån fisk rödlistas så diskuteras fisket på arten rejält. Se exempelvis hur det är med räkan och räkfisket. På de allra flesta rödlistade fiskar och kräftdjur finns dock ingen Läs mer…

Jordbruk som kräver rovdjursfri natur kanske vi inte ska ha

Går det inte att bedriva ett jordbruk utan att utrota vilda djur så kanske jordbrukaren ifråga borde fundera över sin verksamhet. Kanske måste den förändras. Kanske är den inte rimlig. Sannolikt är nåt fel. Fårnäringen i Sverige har vuxit i Läs mer…

En ny rovdjurspolitik utan framtid

Den 10 december röstade Riksdagen igenom regeringens omstridda Rovdjursproposition. Och därmed har man lagt grunden för en rovdjurspolitik som är dömd att misslyckas, menar Svenska Rovdjursföreningen. – Det är illavarslande att en så uppenbart undermålig proposition röstas igenom, säger Ann Läs mer…

Rovdjurspropositionen en skandal

I värsta fall kan den rasera skyddet för hotade arter inom hela EU. Det menar WWF i Sverige. I dagens riksdagsdebatt om rovdjurspropositionen räknar regeringen att med Sverigedemokraternas hjälp kunna införa jakt på varg och kungsörn och öka jakten på Läs mer…

Rovdjur litet problem på landsbygden visar opinionsundersökning

Rovdjur är ett förhållandevis litet bekymmer för människor på landsbygden. Det visar en Sifo-undersökning som Svenska Rovdjursföreningen beställt. Endast sex procent av landsbygdsborna uppgav att rovdjur påverkade deras vardag negativt. Sverigedemokrater, 12 procent, är de som anser sig påverkas mest Läs mer…

Katastrofalt förslag som banar väg för masslakt på de svenska rovdjuren

Regeringens förslag om vargstammen är ännu ett bakslag för svensk vargpolitik och slår helt undan benen för det bräckliga samförstånd som Vargkommitténs ordförande Peter Egardt lade grunden till i sitt betänkande. Återigen har vetenskapen fått stryka på foten i hopp Läs mer…

Vargkommittén: förenkla skyddsjakten och inför licensjakt

Vargkommittén är en statlig tillsatt instans som utrett hur vargstammen i Sverige ska förvaltas i framtiden. Vidare har syftet varit att utveckla en hållbar rovdjurspolitik för varg i Sverige. Detta genom att ska annat se till att berörda organisationer ges möjlighet Läs mer…

Bättre med varg än olönsam och subventionerad rennäring

Rennäringen som idag enligt lag är förbehållen en liten minoritet av den samiska befolkningen i Sverige är en olönsam och starkt subventionerad näringsgren. I praktiken dras den med en mängd problem och föråldrade strukturer på ett liknande sätt som gäller Läs mer…

Ett steg i rätt riktning för rovdjurspolitiken

Om regeringen genomför de förslag som rovdjursutredningen presenterar i dag skulle vi få en bättre rovdjurspolitik. Det är bra att utredningen markerar att vargstammen måste tillåtas växa. Svenska Rovdjursföreningen är till viss del positiv i sina kommentarer till  Rovdjursutredning förslag. – Läs mer…