Vargcirkusen i Junsele

Naturvårdsverket beviljade häromdagen återigen en ansökan om skyddsjakt på den genetiskt värdefulla vargtiken i Junsele, bara dagar efter att en domstol underkänt verkets förra beslut på den aktuella vargen. Svenska Rovdjursföreningen med flera organisationer överklagade det nya jaktbeslutet till Förvaltningsrätten Läs mer…

Advertisements

Bättre med varg än olönsam och subventionerad rennäring

Rennäringen som idag enligt lag är förbehållen en liten minoritet av den samiska befolkningen i Sverige är en olönsam och starkt subventionerad näringsgren. I praktiken dras den med en mängd problem och föråldrade strukturer på ett liknande sätt som gäller Läs mer…

Ett steg i rätt riktning för rovdjurspolitiken

Om regeringen genomför de förslag som rovdjursutredningen presenterar i dag skulle vi få en bättre rovdjurspolitik. Det är bra att utredningen markerar att vargstammen måste tillåtas växa. Svenska Rovdjursföreningen är till viss del positiv i sina kommentarer till  Rovdjursutredning förslag. – Läs mer…

Lodjur – Skandinaviens enda vilda kattdjur

Del 2 av 7 i serien Rovdjur i Sverige

Del 2 av 7 i serien Rovdjur i SverigeLodjuret kan kanske sägas Skandinaviens egen leopard eller jaguar. Fast lite mindre. Men få har sett lo, trots att djuret är relativt vanligt i en del trakter. Detta då lon vanligtvis är Läs mer…

Rennäringen – också en inskränkning i äganderätten

Del 6 av 9 i serien Äganderätt och upphovsrätt

Del 6 av 9 i serien Äganderätt och upphovsrättDet beror naturligtvis på hur man ser det. Men formellt så innebär lagstiftningen kring den svenska rennäringen faktisk en inskränkning i äganderätten för markägarna. För samerna får låta sina renar beta på Läs mer…